• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Träregelskiva 33 - Knauf Insulation Timber Slab 33 Standard1-Packaging-SCAN

  Certifikat och intyg

  Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldBREEAM®DeclareSundaHus

  Träregelskiva 33

  Flexibel universell glasullsskiva för träreglar.
  • Träregelskivans olika termiska egenskaper ger ökad flexibilitet: Lambda 0,037, 0,035 eller 0,033.
  • Euroklass A1, obrännbart.
  • Robusta, halvstyva skivor.
  • Avancerad komprimeringsteknik för smidig förvaring och hantering.

  Tillämpningsområde

  UndertakYttervägg / FasadInnerväggSluttande tak
  Knauf Insulation Timber Slab 33 Standard1-Packaging-SCAN
  Träregelskiva 33Flexibel universell glasullsskiva för träreglar.

  Beskrivning och detaljer

  Träregelskivan har både termiska och akustiska fördelar och lämpar sig främst för installation i vtterväggskonstruktioner eller vindsutrymmen, både på taknivå och takstolsnivå vid taknocken. Träregelskivorna finns med flera olika termiska klassificeringar, vilket ger projektörer och installatörer ␍möjlighet att anpassa valet efter den aktuella applikationen och budgeten och uppnå önskade U-värden. Skivorna tillverkas i dimensioner som är anpassade efter standardmåtten i svenska träkonstruktioner. Träregelskivan kan även användas i innerväggar. Förpackningarna i vattentät plast är lätta, kompakta och enkla att hantera.

  Produktens egenskaper
  • Träregelskivans olika termiska egenskaper ger ökad flexibilitet: Lambda 0,037, 0,035 eller 0,033.
  • Euroklass A1, obrännbart.
  • Robusta, halvstyva skivor.
  • Avancerad komprimeringsteknik för smidig förvaring och hantering.

  Dokument

  Förklaring av prestanda
  • Prestandadeklaration: G4207NPCPR
  • Prestandadeklarationer (DoP), säkerhetsdatablad (SDS) och miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter kan hittas via en central Knauf Insulation-databas.
  Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Filer

  Produktvarianter och förpackningar

  Träregelskiva 33