• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Träregelskiva 35 - Knauf Insulation Timber Slab 35 Standard1-Packaging-SCAN

  Certifikat och intyg

  Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldBREEAM®DeclareSundaHus

  Träregelskiva 35

  Flexibel universell glasullsskiva för träreglar.
  • Träregelskivans olika termiska egenskaper ger ökad flexibilitet: Lambda 0,037, 0,035 eller 0,033.
  • Euroklass A1, obrännbart.
  • Robusta, halvstyva skivor.
  • Avancerad komprimeringsteknik för smidig förvaring och hantering.

  Tillämpningsområde

  UndertakYttervägg / FasadInnerväggSluttande tak
  Knauf Insulation Timber Slab 35 Standard1-Packaging-SCAN
  Träregelskiva 35Flexibel universell glasullsskiva för träreglar.

  Beskrivning och detaljer

  Träregelskivan har både termiska och akustiska fördelar och lämpar sig främst för installation i vtterväggskonstruktioner eller vindsutrymmen, både på taknivå och takstolsnivå vid taknocken. Träregelskivorna finns med flera olika termiska klassificeringar, vilket ger projektörer och installatörer möjlighet att anpassa valet efter den aktuella applikationen och budgeten och uppnå önskade U-värden. Skivorna tillverkas i dimensioner som är anpassade efter standardmåtten i svenska träkonstruktioner. Träregelskivan kan även användas i innerväggar. Förpackningarna I vattentät plast är lätta, kompakta och enkla att hantera.

  Produktens egenskaper
  • Träregelskivans olika termiska egenskaper ger ökad flexibilitet: Lambda 0,037, 0,035 eller 0,033.
  • Euroklass A1, obrännbart.
  • Robusta, halvstyva skivor.
  • Avancerad komprimeringsteknik för smidig förvaring och hantering.

  Dokument

  Förklaring av prestanda
  • Prestandadeklaration: G4207LPCPR
  • Prestandadeklarationer (DoP), säkerhetsdatablad (SDS) och miljövarudeklarationer (EPD) för våra produkter kan hittas via en central Knauf Insulation-databas.
  Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Filer

  Produktvarianter och förpackningar

  Träregelskiva 35