• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf - Ytterväggsregel YR195 - Ytterväggsregel YR

  Certifikat och intyg

  SundaHusEPD

  Ytterväggsregel YR195

  Slitsad regel för ytterväggar.
  • Slitsad ytterväggsregel
  • Förankring i bjälklag sker med skjutspik, bultar eller betongskruv enl. respektive tillverkares anvisningar
  • Spikning med system Nail It eller skruvning, se montageanvisningar
  • Återvinningsbar

  Tillämpningsområde

  Yttervägg / FasadInnervägg
  Ytterväggsregel YR
  Ytterväggsregel YR195Slitsad regel för ytterväggar.

  Beskrivning och detaljer

  Slitsad regel YR för ytterväggar. Använd alltid reglar i hela längder. Ändbeslag Nail Bracket är en kombinerad tryckfördelningsplåt, ändavstyvare samt lastfördelare. Beslaget sammanfogas till regel och skena med spik Nail Impact och spikpistol CNP75.1 alt. skruv B08. Profilens slitsade liv gör att värmeförlusterna genom väggen reduceras på grund av slitsarnas randegenskaper och förlängda värmetransportväg. Vid håltagningar behöver normalt ingen efterbehandling göras eftersom zinkskiktet har en självläkande effekt och förflyttar sig till oskyddade ytor.

  Produktens egenskaper
  • Slitsad ytterväggsregel
  • Förankring i bjälklag sker med skjutspik, bultar eller betongskruv enl. respektive tillverkares anvisningar
  • Spikning med system Nail It eller skruvning, se montageanvisningar
  • Återvinningsbar

  Dokument

  Produktvarianter och förpackningar

  Ytterväggsregel YR195