• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf Montage Innertak CD2

  MONTAGE INNERTAK

  Innertak kan utföras i en rad skilda konstruktioner med underlag av både stålprofiler eller av trä. Knauf har lösningar både för diktmonterade och nedpendlade tak.

  Knauf Montage Innertak CD2

  Vårt CD-system ger t ex ett mycket snabbt och rationellt montage med få ingående komponenter. Dessutom finns flera specialprofiler, Akustikprofil AP och Ljudbygel LB1, för att hantera ljudöverföring i tak och bjälklag. I princip samliga av Knauf byggskivor kan användas i tak. I normalfallet använder man sig av standardskivan Classic Board. Vill man ha synliga skarvar eller undvika spackling används vår fasade takskiva Ceiling Board. Vid högre brandkrav används med fördel vår brandskyddsskiva Secura Board (finns även med fasad kant, Secura Ceiling Board). Föreligger släpljus i kombination med höga krav på ytans släthet är Surface Board det ideala valet. Denna skiva har samtliga fyra kanter försänkta vilket ger optimala förutsättningar för ett utmärkt spacklingsresultat. Slutligen kan även vår cementbaserade och 100 procent oorganiska skiva Aquapanel Indoor användas i våtutrymmen med mycket hög belastning t ex simhallar, sporthallar och spolhallar.

  Mer om Montage