• Ürünler ve Sistemler
 • Bölümler
 • Dokümanlar
 • Healthy green trees in a forest of old spruce fir and pine

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VE YAŞAMIN GELECEĞİ

  Knauf dünyanın tüm pazarlarında faaliyet göstermektedir. Müşterilerimize ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle sürekli olarak geleceğe dönük üretim teknolojilerine, yeni lojistik konseptlerine ve inşaatı daha ekonomik ve sürdürülebilir kılan yenilikçi sistem çözümlerine yatırım yapıyoruz.

  Bu çerçevede 3 amacımız var.

  • Çevrenin korunmasına destek olmak
  • Kaynak tasarrufu sağlamak
  • Yaşam kalitesini arttırmak

  SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

  Sürdürülebilirlik, genellikle çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarda dengeli bir şekilde ilerleme sağlamayı amaçlayan bir kavramdır. Temel olarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılamak anlamına gelir. Bu kavram, doğal kaynakların korunması, ekosistemlerin sürdürülebilirliği, ekonomik büyümenin sağlanması ve sosyal eşitliğin desteklenmesi gibi çeşitli alanları kapsar.


  Bir binanın sürdürülebilir olması, çevresel, ekonomik ve sosyal kriterleri karşılamasına bağlıdır. Sürdürülebilir binalar, doğal kaynakları verimli kullanarak, çevresel etkileri minimize ederek ve yaşam kalitesini artırarak uzun vadeli bir sürdürülebilirlik sağlamayı hedefler. Sürdürülebilir binalar için uluslararası geçerliliği olan bazı sertifikasyon sistemleri de bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak, LEED, BREEAM, WELL Building Standard gibi sertifikalar verilebilir.


  Hayır, LEED sertifikası ürün ya da sistem özelinde verilemez. Sertifika bütün binayı kapsamaktadır. Ürünler ve sistemler için ürünün yaşam döngüsünün incelendiği EPD belgesi veya Cradle to cradle sertifikasyonu ürüne verilen sertifikalar arasından örnek olarak verilebilir.


  EPD = Environmental Product Declaration = Çevresel Ürün Beyanı

  EPD'de bir ürünün yaşam döngüsü değerlendirmesi hesaplanır. EPD Çevresel Ürün Beyanları, ISO 14025’e göre tanımlanan, bir ürünün veya yapı malzemesinin çevre performansını ISO 14040 da belirtilmiş ölçütler üzerinden önceden belirlenmiş kategorilere göre hammadde elde ediliş biçimi, enerji kullanımı ve verimliliği; malzeme ve kimyasal madde içeriği; hava, su ve toprağa verilen emisyonlar; atık oluşumu miktar olarak değerlendiren ve beyan eden deklarasyonlardır. EPD belgeli ürünlerin yapılan binalarda kullanılması ile bina çevresel etkisinin azaltılması temel amaçtır.

  Knauf ürünlerinin bir çoğu için EPD belgesi sunmaktadır. Bunlar, sürdürülebilir bina sertifikasyonları için oldukça önem arz etmekte ve hesaplamalar için önemli detay bilgiler içermektedir. Burada önemli olan belgenin alınmış olması değil, bina için en az etkiye sahip ürünün seçilmesi için karşılaştırma yapılabilmesi adına ürünün mevcut çevresel etkisinin net olarak gözlenebilmesidir.

  Basında Biz