• Ürünler ve Sistemler
 • Bölümler
 • Dokümanlar
 • Bird's eye view of Manhattan, looking down at people and yellow taxi cabs going down 5th Avenue.

  Gürültü Yönetmeliği İle Binalarda Ses Yalıtımının Önemi

  Ocak 04, 2022

  Gürültü kirliliğinin önüne geçmek için binalarda uygulanması gereken standartlar hakkında bilgi edinmek için şimdi yazımızı okumaya başlayın!

  Gürültü kirliliği yaşam standartlarını düşüren çok olumsuz bir etkendir. Yalnızca binaların dışında olan değil, binaların içindeki yüksek ses ve gürültü de yaşam alanlarının konfor seviyesini aşağı çeker. Bu sebeple binaların hem dışarıdan gelen sesler hem de içeriden gelebilecek seslerin yalıtımı için uygulanması gereken standartlar belirlenmiştir.

  2018 yılında kanunlaşmış, hala tam olarak yürürlüğe konulmamış olsa bile belli bir çerçevede gürültü kirliliği ile ilgili haklardan ve cezalardan bahsedilmiş olduğu yönetmelik, bugün hala pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu durum, yeni bina sistemlerinde pek rastlanmasa bile küçük yerlerde yapılan binalarda mevcut bulunması gereken standartlara uygun bir yalıtım sisteminin göz ardı edilmesine sebep olabiliyor.

  Gürültü Yönetmeliği Kapsamı Nedir?

  2017 yılın Resmî Gazete’de yayınlanmış olan yönetmeliğin amacı şu şekilde geçmektedir:

  “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel kuralları kapsar.”

  Bu kapsam dahilinde binaların hem iç hem de dış gürültü faktörlerine karşı korunması için yalıtım standartları da getirilmiştir. Dolayısıyla gerek konut gerek iş yeri olsun tüm yapılarda belli başlı yalıtım standartlarının olması kanuni olarak talep edilebilecek bir haktır.

  Ses Yalıtımının Önemi Nedir?

  Hem bina içinde hem de bina dışında gürültüye sebep olabilecek pek çok faktör vardır. Yüksek sesle müzik dinlemek, tamirat işleri, bir işletmeden gelebilecek ses gibi akla ilk gelen faktörlerin yanı sıra çok yoğun yaya ve araç trafiği olan konumlarda da binada yeterince iyi bir ses yalıtımı olmaması yaşam standartlarının düşmesine sebep olabiliyor.

  Elbette her türlü yüksek ses kaynağını kesintiye uğratmak mümkündür değildir. Ancak yasalar çerçevesinde belirlenmiş olan kapsam ve bir hak olarak tanımlanmış standartlar gürültüye çok daha az maruz kalınmasını sağlamaktadır. Hafta içi mesai saatleri dışında gürültüye sebep olan tadilatların yapılması, akşam 19:00 ile sabah 07:00 binalarda gürültü yapmanın yasak olması gibi belirlenmiş kurallar gürültü kirliliği ve bundan dolayı çıkabilecek huzursuzluğun önüne geçmek içindir. Aksi halde bu gibi durumlarda hem konutlar hem de işletmeler için para cezası uygulanmaktadır.

  Bu olumsuz koşullara maruz kalmamak için gerek iş yeri gerekse konutlarda yapılacak olan ses yalıtımı hem dışarıdan hem de içeriden gelebilecek sesten doğacak gürültünün önüne geçebilir. Kaliteli malzemeden yapılan ses yalıtımı bina içindeki ve dışındaki gürültünün önüne geçmek için kullanılabilir. 

  Knauf Insulation Ses Yalıtımı Ürünleri İle Konforu Artırın!

  Binalarda yalıtım alanında uzmanlaşmış olan Knauf Insulation’ın Alman teknolojisi ile üretilmiş olan ara bölme, cephe ve akustik yalıtım ürünleri sayesinde yüksek performans bir ses yalıtımı elde edebilirsiniz. 

  Mineral yünden üretilen Mineral Plus serisi ürünleri ile giydirme cephe ve ara bölme yalıtım ürünleri ile binalarda gürültü kaynaklı oluşabilecek olumsuz koşulların önüne geçebilirsiniz. Bununla birlikte MP Acousticboard sayesinde de hem tavan hem de duvarlar için ses yalıtımı uygulayabilirsiniz.

  Gürültü kirliliği karşısında yaşam standartlarınızı koruyacak gerekli donanıma sahip binalar için Knauf Insulation’ın ses yalıtım için ürünlerimizi yakından inceleyebilirsiniz. 

  Bize Ulaşın!

  Size en uygun yalıtım işlemlerini sağlayabilmek için şimdi iletişime geçin.

  Tüm Merak Ettiğiniz Sorularınız İçin:
  Tüm Merak Ettiğiniz Sorularınız İçin:

  Knauf Insulation

  75. Yıl Mahallesi (Küçük Organize Sanayi) 1. Cad No: 1/G 26250 Eskişehir
  İhracat Sorularınız İçin:
  İhracat Sorularınız İçin:

  Knauf Insulation

  Teknik Sorularınız İçin:
  Teknik Sorularınız İçin:

  Knauf Insulation