• Ürünler ve Sistemler
 • Bölümler
 • Dokümanlar
 • Businessman hand holding bubble plus sign means to offer positive thing (like benefits, personal development, social network)

  Standartlarımız

  Sürekli Gelişim

  • Zengin geleneklere sahip bir aile firması olarak, Knauf Grubu güçlü bir temele ve kurumsal değerlere sahiptir. Şirket olarak, hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında etik ve ahlaki değerlerin varolması gerektiğine inanıyoruz. Güven, uyum ve işbirliği bu değerler olmadan sağlanamaz.

  • Knauf , sektörde en yüksek ürün kalitesi, geniş ürün çeşitliliği ve kapsamlı destek hizmetleriyle bilinmektedir. Biz sözkonusu temelimiz ve kurumsal değerlerimizin katkısıyla; yapılar için tasarım, teknoloji, enerji ve maliyet verimliliği konularında en yüksek beklentileri dahi karşılayan yüksek performanslı ürünler ve sistem çözümleri üretiyoruz.

  • Sürekli gelişimi sağlamak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için teknolojik gelişmeleri takip ediyor, şirket felsefemize uygun olarak yenilikçi düşünce ve fikirleri teşvik ediyoruz. Yeni gelişmeler konusundaki heyecanını ilk günkü gibi koruyan Knauf Grubu, bu sayede yıllar içinde kendini ispatlamış ve şuanki saygınlığına erişmiştir.

  İşbirliği ve Uyum

  • Şirket felsefemizin temel değerlerinden biri işbirliğidir. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızla güvenilir ilişkiler kurmamızda işbirliği kavramı şirketimizin en önemli yol göstericisidir.

  • Knauf, iş ortaklarının, müşterilerinin ve pazarın gereksinimlerini, taleplerini anlıyor, kendisini beklentiler ve değişimlere uygun olarak sürekli geliştirmeye çalışıyor. Bu noktada işbirliği ve yakın ilişkilerimizin, ürün ve hizmet yelpazemizde,şirket stratejimize bağlı kalarak, daha işlevsel ve daha uyumlu yeniliklere ulaşmamıza imkan tanıdığına inanıyoruz.

  İş Ahlakı ve Mevzuat

  • Knauf olarak, güvenilir, dürüst ve tutarlı olmanın işimizde bizi başarıya götüren en önemli araçlar olduğuna inanıyoruz.

  • Uluslararası bir şirket olmanın verdiği sorumluluk ile faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin kanun ve düzenlemelerine riayet ediyor, itibarımızın sürekliliği için çaba ve özen gösteriyoruz.

  Kalite Yönetimi

  • Knauf Grubu, ürün ve hizmetleri için açık, net ve sürekli bir kalite garantisi taahhüt ediyor. Koşulsuz müşteri memnuniyetini, sunduğumuz yüksek kaliteli ürünler ve destek hizmetlerimiz ile sağlıyor ve bunları sürekli geliştirmeye çalışıyoruz.

  • Hedeflerimizi gerçekleştirmek için sektörel tecrübemizin yanısıra sahip olduğumuz değerlere güveniyoruz. Hızla gelişen yapı malzemeleri pazarının değişen taleplerini karşılayabilecek yetenek ve potansiyelde uzman çalışanları ile şirketimiz insan gücü en büyük sermayemizdir.

  • Yenilikçi sistem çözümlerinin öncüsü Knauf, uzman çalışanları ile problemleri ortaya çıkmadan çözer.

  Kalite Güvence ve Kontrol Sistemleri

  • Müşterilerimize her zaman daha kaliteli, hızlı, güvenli ve verimli hizmet sunabilmek öncelikli hedefimiz olup, bu sebeple pazara gelişmiş ve özgün çözümler sunuyoruz.

  • Kalite yönetimimiz sektörel standartları ve yasal zorunlulukları karşılamanın çok daha ötesinde sektöre yön veren, yeni ölçütler belirleyen niteliktedir ve böyle olmaya devam edecektir. Kısaca; Knauf her zaman yeni trendleri belirler, sektöre ivme ve güç kazandırır.

  ENERJİ POLİTİKASI

  Hizmetimiz kapsamında:

  • Yasal Mevzuatlar çerçevesinde, mevcut enerji sistemlerini, enerji verimli yüksek ve düşük çalışma maliyetli teknolojilere adapte ederek veya değiştirerek enerji maliyetlerini düşürmeyi,

  • Geri dönüştürülebilir atıkları ayrıştırarak ve diğer atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını, çevreyi korumayı,

  • Enerji yönetim sisteminin ve performansının süreklilik arz edecek şekilde verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlerimizi buna adapte etmeyi,

  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynağı sağlamayı,

  • - Enerji Yönetim Sisteminin ulusal ve uluslararası standart şartlarına uygun olarak etkinliklerini ve performanslarını sürekli iyileştirerek gözden geçirmeyi,

  • Çalışanlarımıza enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitim vermeyi, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemeyi,

  • Enerji verimliliği ile ilgili tüm çalışanlara SMART performans hedefler koyarak teşvik etmeyi,

  • Karbon salınımı azaltılmasının orta ve uzun vadede şirket hedefleri arasında olduğunu,

  • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile sürdürülebilir üretime ve doğaya olumlu katkıda bulunmayı,

  • Katılımcılarımızın tüm çalışmalarında, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla onlara bilgi desteği sağlamayı ve farkındalığı artırmayı,

  İdare olarak, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir enerji yönetim sistemi dahilinde ve gerekli kaynakları temin ederek faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.

  Knauf Enerji Politikasını Görüntüle

  ÇEVRE POLİTİKASI

  Knauf A.Ş. olarak çevre vizyonumuz; çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uymak, çevre etkilerini kontrol altında tutmak, bu etkileri azaltma yoluyla çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

  Bu bağlamda politikamız:

  • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemek ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmek.

  • Doğal kaynakları korumak ve en verimli şekilde kullanmak.

  • Olası çevresel etkileri ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmak ve azaltmak.

  • Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmak.

  • Çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştirerek karbon salınımını azaltma hedefini gerçekleştirmek.

  • Çevre ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamaktır.

  Knauf Çevre Politikasını Görüntüle