• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • RMW FR Installation KIBG 1

  ПЛОСЪК ПОКРИВ

  Предубеждение е, че плоските покриви са по-лошо решение от скатните.

  Проучване на щетите, възникнали по плоски покриви в ЕС, доказва, че над 80% от тях са в резултат на неправилно проектиране и изпълнение на строителните работи, преди всичко поради непознаване на строителната физика.

  ЗАЩО ПЛОСЪК ПОКРИВ?

  Всеки покрив трябва да бъде механически устойчив, здрав и стабилен, като основните му функции е да защитава вътрешното пространство от атмосферните влияния.

  През последните 50 години плоският покрив е абсолютно доминиращ избор като вид покрив за обществени, жилищни и сгради смесен тип.

  СПОРЕД ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО (ПРЕДВИДЕНИЯТ ТРАФИК) ПЛОСКИТЕ ПОКРИВИ СЕ ДЕЛЯТ НА:

  • Неизползваеми (без предвиден трафик и с ограничен трафик)
  • Използваеми (с интензивен трафик)
  • Зелени покриви (екстензивни и интензивни)
  • Knauf Insulation предлага решения за всички изброени типове плоски покриви.

  ПРЕДИМСТВА НА МИНЕРАЛНАТА ВАТА В СИСТЕМАТА ПЛОСЪК ПОКРИВ

  ТОПЛОЗАЩИТА

  За топлоизолация на плоски покриви предлагаме нови, висококачествени продукти от каменна минерална вата от продуктовите гами SmartRoof и DDP. Със значително подобрения коефициент на топлопроводност от 0, 035-0, 037W/mK е възможно да се изпълнят нормативните стойности на топлинна проводимост (U=0, 25W/m2K) и с 16mm дебелина на слоя вата.

  ОТЛИЧНА ПОЖАРОЗАЩИТА

  Системата многослоен плосък покрив от носещи стоманени листове с трапецовиден профил и SmartRoof и DDP продукти от каменна вата е с клас по огнеусойчивост (според изискванията за сгради със степен на огнеустойчивост I по НАРЕДБА №Iз-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар) REI 60. Това е възможно да се постигне единствено с каменна минерална вата.

  РАВНИННОСТ НА ПОВЪРХНИНАТА НА ПОКРИВА И НИСКИ ТОЧКИ ВЪВ ВЪЛНИТЕ НА ЛАМАРИНАТА

  Всяка неравност или вдлъбнатина в конструкцията на покрива може да бъде коригиране посредством трапецовидни плочи каменна минерална вата. Дори да няма конструктивен наклон на покрива към водоприемниците, такъв може да се постигне чрез клинове от каменна минерална вата.

  ПРЕДИМСТВА НА ПЛОСКИТЕ ПОКРИВИ С ПОСЛОЕН МОНТАЖ

  Лесно и бързо изпълнение - послойният монтаж е много бърз и сигурен – за ден може да се монтират над 1000м2 покрив.

  ОТВОРИ НА ПОКРИВА

  Въпросът за вентилационните отвори в системата плосък покрив с послоен монтаж се решава лесно и ефикасно с повдигане на хидроизолационната мембрана в тези участъци. Отворите не са критично място на покрива.

  ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДЕБЕЛИНА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИИТЕ

  ЗА НОВИ ОБЕКТИ:

  За плосък покрив над отопляемо помещение е необходимо да се направи топлоизолация от каменна минерална вата с дебелина минимум 14см.

  ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ (енергийно саниране):

  За съществуващи обекти препоръчваме да се положи най-малко 14см топлоизолация (взима се предвид и съществуващата изолация, ако отговаря на необходимите топлинни характеристики и изискванията за трайност).

  ПОДОБНИ ПРОДУКТИ

  Свържете се с нас

  КНАУФ ИНСУЛЕЙШЪН ЕООД
  България, София 1784, ул. "Михаил Тенев" 12, Бизнес център "Евротур", ет. 5, офис 19