Armstrong PERLA dB

Cradle to Cradle Certified® ламинирано пано за добра звукоизолация
Knauf - Armstrong PERLA dB - RS_Armstrong_Perla-dB
  • Добро звукопоглъщане (0,60(H) αw)
  • Отлично отразяване на светлината (88%)
  • ISO 5
  • Идеални за самостоятелни офиси

Област на приложение

Таван

Сертификати и атестация

EPDBlue angel

Описание и подробности

Armstrong PERLA dB е Cradle to Cradle Certified® Bronze с гладко ламинирано покритие, осигуряващо подобрена звукоизолация за осигуряване неприкосновеността на личния живот между съседни пространства

Свойства на продукта
  • Добро звукопоглъщане (0,60(H) αw)
  • Отлично отразяване на светлината (88%)
  • ISO 5
  • Идеални за самостоятелни офиси
Видове сгради
  • Офис сграда
  • Болница

Документи