CLASSIC ALU 040

Мултифункционална изолация | λD=0.040 W/mK | MW-EN13162-T1
Knauf - CLASSIC ALU 040 - Classic 040 Alu BG
 • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.037 W/mK
 • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
 • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън C-s1,d0
 • Ползи от ECOSE® TECHNOLOGY - без добавен формалдехид, приятна за работа, без мирис, по-малко прах, лесно се реже до желаните размери

Област на приложение

Таван

Сертификати и атестация

Indoor Air Comfort® GoldDeclareEUCEBCEECOSE® Technology

Описание и подробности

Classic 040 Alu е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology, едностранно каширана с алуминиево фолио. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява добра топлинна изолация и висока звуко- и пожарозащита. Код за обозначаване: MW-EN13162-T1

Свойства на продукта
 • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.037 W/mK
 • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
 • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън C-s1,d0
 • Ползи от ECOSE® TECHNOLOGY - без добавен формалдехид, приятна за работа, без мирис, по-малко прах, лесно се реже до желаните размери
 • Предимства на продукта - Добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, бърз и лесен монтаж, постоянство на размерите и идеално запълване на пространството, компактно пакетиране - лесно пренасяне и съхранение
Бележки за приложение

Classic 040 Alu е каширан едностранно с алуминиево фолио, като при поставянето му кашировката трябва да бъде откъм пространството, което се изолира.

Област на приложение

Classic 040 Alu с Ecose® Technology има мултифункционално приложение. Продуктът е подходящ за прилагане за топло-, звуко- и пожарозащита на под на таван, както и в други сградни елементи, при които изолацията не е подложена на натоварване.

Документи

Декларация за изпълнение
 • Декларация за експлоатационни показатели: G4248GPCPR
 • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

Технически данни

Варианти на продукта и опаковки