• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf - Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 mm - Cleaneo

  Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 mm

  Перфорирана гипсова плоскост със специален кант предназначена за звукопоглъщане

  Област на приложение

  ТаванВътрешна стена
  Cleaneo
  Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 mmПерфорирана гипсова плоскост със специален кант предназначена за звукопоглъщане

  Описание и подробности

  Cleaneo UFF са перфорирани гипсови плоскости съгласно БДС EN 14190. Специалният дизайн на кантовете на Cleaneo UFF с челни и надлъжни кантове UFF дава възможност за лесно и точно подравняване на перфорирани панели с непрекъсната перфорация. Специален акцент е новата разсеяна перфорация Cleaneo UFF RE. Перфорацията от правоъгълници с различни размери, разработена съвместно с интериорни дизайнери, е ориентирана към най-новите изисквания за дизайн и открива напълно нови перспективи. Използват за подобряване на акустиката в пространството и за решения за интериорен дизайн. Има ефект на пречистване на въздуха.

  Област на приложение

  Cleaneo UFF се използват най - вече като обшивка на тавани с цел подобряване на акустиката и звукопоглъщането и/или за индивидуален дизайн на помещенията. Чрез свойството си да пречистват въздуха плоскостите служат за подобряване на микроклимата в помещенията. Подходяща плоскост за акустични тавани, предстенни обшивки с изисквания за акустика.

  Документи

  Варианти на продукта и опаковки

  Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 mm