• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf - DP 10 ALU - DP 10 Alu BG
  Knauf - DP 10 ALU - DP 10 Alu BG
  Knauf - DP 10 ALU - DP 10 Alu BG

  Сертификати и атестация

  EUCEBCE

  DP 10 ALU

  Изолация за Камина | λD=0.035 W/mK | MW-EN13162-T5-TR7.5
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - предназначен е за продължителна работа при постоянна температура до 650 °C - не отделя мирис по време на експлотация

  Област на приложение

  Вътрешна стена

  Описание и подробности

  DP 10 Alu е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Едностранно каширан е с алуминиево фолио. Код за обозначаване: MW-EN13162-T5-TR7.5

  Свойства на продукта
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.035 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - предназначен е за продължителна работа при постоянна температура до 650 °C - не отделя мирис по време на експлотация
  Бележки за приложение

  -

  Област на приложение

  DP 10 Alu е специален продукт от каменна минерална вата за с алуминиево фолио за изолация на камини.

  Документи

  Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224LPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
  Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

  Технически данни

  Варианти на продукта и опаковки

  DP 10 ALU