• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf - Кръстата връзка за едно ниво за CD 60/27 - 3447 Кръстовидна връзка за едно ниво

  Кръстата връзка за едно ниво за CD 60/27

  За свързване на CD профили на едно ниво под прав ъгъл

  Област на приложение

  Таван
  3447 Кръстовидна връзка за едно ниво
  Кръстата връзка за едно ниво за CD 60/27За свързване на CD профили на едно ниво под прав ъгъл

  Описание и подробности

  Кръстовидната връзка за едно ниво служи за лесно и сигурно свързване на носещите и монтажните CD 60/27 профили на подконструкция на таван под ъгъл 90°.

  Област на приложение

  Кръстовидната връзка за едно ниво свързва носещите и монтажните профили на конструкцията за таван на едно ниво под прав ъгъл и осигурява здрава и стабилна връзка.

  Документи

  Варианти на продукта и опаковки

  Кръстата връзка за едно ниво за CD 60/27