Кръстата връзка за UA 50/40 с CD 60/27

Кръстата връзка с носимоспособност 0,4 kN (40 kg)
Knauf - Кръстата връзка за UA 50/40 с CD 60/27 - 68986 Кръстовидна връзка за UA

Описание и подробности

Кръстатата връзка за две нива служи за лесно и сигурно свързване под ъгъл 90° на носещите UA 50/40 и монтажните CD 60/27 профили на конструкция на таван.

Област на приложение

Прилага се при изграждане на подконструкции на окачени тавани с по - високо натоварване.

Документи

Варианти на продукта и опаковки