NATUROLL PLUS

Мултифункционална изолация | λD=0.040 W/mK | MW-EN13162-T2-WS-WL(P)
Knauf - NATUROLL PLUS - NatuRoll Plus BG
Knauf - NATUROLL PLUS - loft-floor-insulation
 • Добри топлоизолационни характеристики
 • Лесен и бърз монтаж
 • Ефективен транспорт и запълване на пространството
 • Предимства, произтичащи от ECOSE® Technology: по-мека на допир, по-малко прах и без мирис

Област на приложение

ТаванНаклонен покрив

Сертификати и атестация

CEEPDIndoor Air Comfort® GoldDeclareEUCEBECOSE® Technology

Описание и подробности

NatuRoll Plus е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява добра топлинна изолация и висока звуко- и пожарозащита. Код за обозначаване: MW-EN13162-T2-WS-WL(P)

Свойства на продукта
 • Добри топлоизолационни характеристики
 • Лесен и бърз монтаж
 • Ефективен транспорт и запълване на пространството
 • Предимства, произтичащи от ECOSE® Technology: по-мека на допир, по-малко прах и без мирис
 • Отлични кредити за устойчивост
 • Устойчив на стареене
 • Лесна за рязане и работа
 • Химически неутрален - не реагира с околните материали
 • Идеален за LEED, BREEAM, DGNB, WELL проекти
 • Устойчив на микроорганизми и гризачи
Бележки за приложение

-

Област на приложение

NatuRoll Plus с Ecose® Technology има мултифункционално приложение. Продуктът е подходящ за прилагане в структурата на всички сградни елементи, при които топлоизолацията не е подложена на механично натоварване, за постигане на топло- и звукоизолация, както и пожарозащита.

Документи

Декларация за изпълнение
 • Декларация за експлоатационни показатели: G4222GPCPR
 • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

Технически данни

Варианти на продукта и опаковки