POD STANDARD

Изолация за Подова конструкция | λD=0.036 W/mK | MW-EN13162-T6-CP4-WS-WL(P)-AFr5
Knauf - POD STANDARD - POD STANDARD BG
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.036 W/mK
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Предимства на продукта - гарантирана защита от ударен шум, много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, стабилност и компактност, устойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж

Област на приложение

Под

Сертификати и атестация

EUCEBCE

Описание и подробности

POD STANDARD е компактна плоча от каменна минерална вата с равномерна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Код за обозначаване: MW-EN13162-T6-CP4-WS-WL(P)-AFr5

Свойства на продукта
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.036 W/mK
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Предимства на продукта - гарантирана защита от ударен шум, много добри топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, стабилност и компактност, устойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж
Бележки за приложение

Продуктът е подходящ за монтаж под мокри замазки и за проектирани равномерно разпределени натоварвания до 2 kPa. 

Област на приложение

POD STANDARD е предназначен за звукозащита от ударен шум, топлоизолация и противопожарна защита при плаващи подови конструкции.

Документи

Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224KPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

Технически данни

Варианти на продукта и опаковки

Аксесоари