• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • EPD (2)

  Anvend Knauf EPD'er i din klimaberegning

  Knauf produktspecifikke EPD'er

  En EPD (Environmental Product Declaration), også kaldet miljøvaredeklaration, dokumenterer og kortlægger et byggemateriales miljømæssige egenskaber. EPD’en er et vigtigt værktøj for rådgivere og bygherrer, der ønsker at danne sig et billede af en bygnings samlede miljøpåvirkning.

  Hos Knauf har vi produktspecifikke EPD'er, som er udarbejdet og verificeret af tredjepart iht. den europæiske standard EN15804. EPD'erne viser vores byggematerialers miljøpåvirkning gennem produktets levetid, baseret på en livscyklusanalyse (LCA). 

  LCA-krav til nye bygninger i 2023  

  Fra 2023 skærpes kravene til LCA-beregninger i bygningsreglementet. Bygnings-LCA'er skal således laves på alle nye bygninger fra 2023. Hertil pålægges et loft over, hvor mange klimagasser nybyggeri på over 1.000 kvadratmeter må udlede. Fra 2025 udbredes loftet til nybyggeri generelt. Byggematerialers EPD'er er derfor vigtigere end nogensinde før, da de anvendes som grundlag for bygningens LCA-beregning.

  For at støtte op om denne udvikling og skabe større transparens og trovædighed i byggeriet, tilbyder Knauf produktspecifikke EPD'er på langt størestedelen af vores produkter til det danske marked.

  Download Knauf EPD'er

  Nye EPD'er - op til 57,4% mindre CO₂ sammenlignet med tidligere EPD'er fra 2014

  Knauf har i 2022 fået opdateret en række produktspecifikke EPD'er, som viser signifikante forbedrede miljøpåvirkninger på samtlige gipsplader og akustiklofter sammenlignet med tidligere EPD'er fra 2014 takket være de løbende forbedringer, vi har foretaget fra 2014-2022. Enkelte produkter opnår en reduktion af GWP på hele 57,4%. Se den fulde liste nedenfor. 

  Dansk_lifecycle

  Markant lavere CO₂-aftryk på gipsplader og akustiklofter

  De seneste års energioptimeringer hos Knauf bliver nu dokumenteret i vores EPD’er, som viser et signifikant reduceret CO₂-aftryk på samtlige gipsprodukter fra 2014-2022. De væsentlige forbedringer skyldes løbende produktoptimeringer og energirenovering af vores produktionsprocesser - herunder investering i et nyt anlæg, som opsamler overskudsvarmen fra gipsproduktionen og sender den direkte videre til de danske forbrugere.

  Total GWP på Knauf Classic Board i alle produktets livsfaser - Data: EPD, MD-21087-EN Classic Board, 11-02-2022

  Genanvendelse belønnes med negativt CO₂-aftryk

  Som noget nyt indeholder vores EPD’er nu også fase D, hvor produktets genanvendelsespotentiale beskrives. Her opnår Knaufs gipsplader og akustiklofter et negativt CO₂-aftryk, da gipsmaterialets cirkulære egenskaber gør, at det efter endt levetid kan nedknuses og genanvendes i produktion af nye gipsplader.

  Vælg produktspecifikke EPD'er

  Der findes overordnet to typer EPD'er - produktspecifikke EPD'er og branche-EPD'er. En produktspecifik EPD udformes for et specifikt produkt fra en bestemt producent, mens en branche-EPD repræsenterer et gennemsnit (eller worst-case) for en bestemt produkttype.Du får derfor en mere præcis og troværdig LCA-beregning på dit byggeri ved at anvende produktspecifikke EPD'er. Ligesom du i flere bæredygtighedscertificeringer opnår flere point ved at anvende produktspecifikke EPD'er, som eksempelvis DGNB-certificering.Ved DGNB-byggeri tillægges generisk miljødata en usikkerhedsfaktor på 1,3, branche-EPD'er tillægges en usikkerhedsfaktor på 1,1, mens produktspecifikke EPD’er ikke tillægges nogen usikkerhedsfaktor.    

  Vær opmærksom, når du sammenligner EPD'er

  En EPD er ikke et kvalitetsstempel for at et produkt er bæredygtigt, men en objektiv præsentation af miljøbelastningen. Bæredygtigheden i et produkt kan først vurderes, når der sammenlignes med lignende produkter, som kan udføre den samme funktion.Indtil nu har det kun været et krav at kortlægge miljøpåvirkningen i produktets tidlige faser (A1-A3), herunder udvinding af råstoffer, fremstilling og transport til byggeplads, hvor produktets miljøpåvirkning i de senere faser (B-D) har været frivilligt. Det er derfor altid vigtigt at sammenligne de samme faser på tværs af byggematerialer. Fra 2022 bliver det dog et krav, at nye EPD'er også dokumenterer fase (C), som beskriver produktets miljøpåvirkning efter endt levetid. Læs mere om EPD'ens anvendelse i bæredygtigt byggeri på www.epddanmark.dk

  Download Knauf EPD'er

  Brug for anden bæredygtighedsdokumentation?

  Hos Knauf har vi udarbejdet relevant dokumentation, som du kan anvende i projektering af certificeret bæredygtigt byggeri.