• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • Gipspulver

  Opnå tungtvejende fordele ved at bygge let

  Knauf lette vægkonstruktioner i gips kan bidrage til en lang række fordele i det bæredygtige byggeri

  En rapport fra Rambøll (2022) viser, at man potentielt kan opnå store klimabesparelser i byggeriet ved at udskifte tunge vægkonstruktioner med lette vægkonstruktioner i gips fra Knauf.

  Hos Knauf har vi længe vidst, at der er stort potentiale i at gå fra tungt til let byggeri. De lette byggekonstruktioner udleder nemlig langt mindre CO2 og kan være med til at reducere en bygnings samlede klimaaftryk.

  Knauf har i samarbejde med Rambøll udarbejdet en rapport (2022), som sammenligner lette vægkonstruktioner i gips med tunge vægkonstruktioner. Rapporten viser, at Knauf lette gipsvægge udleder fra 57 til 89% mindre CO2 i bygningens levetid, sammenlignet med branchestandarderne på tunge vægkonstruktioner i beton, porebeton og tegl.

  ramb°ll-lca-rapport-knauf-vµgkonstruktioner-download-rapport-web

  Gips kan sænke klimaaftrykket

  Rambøll har i en rapport (fra 2022) kigget nærmere ind i Knauf gipsvægges klimapåvirkning og sammenlignet med branchestandarder på vægge i beton, porebeton og tegl.

  Her har Rambøll kortlagt de færdige vægkonstruktioners totale CO2-udledning gennem hele bygningens levetid.

  Blandt de udvalgte indervægskonstruktioner og lejlighedsskel, som undersøges i rapporten, opnås følgende potentielle klimabesparelser:

  / Fra 57 til 83% mindre CO2e med Knauf lette indervægge sammenlignet med tunge konstruktioner

  / Fra 70 til 89% mindre CO2e med Knauf lejlighedsskel sammenlignet med tunge konstruktioner

  Alle beregninger er foretaget i henhold til standard EN15978 for bygnings-LCA. For alle vægopbygninger er der foretaget beregninger på et vægudsnit på 1 m2 med en højde på 3 meter. For Knauf vægopbygninger, er der anvendt produktspecifikke data på materialer og mængder, mens der for de tunge vægkonstruktioner er anvendt generiske data fra databasen Ökobaudat.

  bitmap

  Vil du vide mere om potentielle CO2-besparelser i let byggeri?

  Kontakt vores Specification Managers for blandt andet at få en snak om Rambøll rapporten (2022) eller få at høre mere om potentielle CO2-besparelser i byggeriet med en konvertering fra tunge byggematerialer til lette byggematerialer, hvor det er teknisk muligt.

  tungtilletgraf

  Klimaaftryk for lejlighedsskel

  "Afhængigt af bygningstype og udforming vil den potentielle besparelse ved udskiftning fra tunge til lette vægkonstruktioner være af så væsentlig karakter, at det kan have indflydelse på bygningens samlede miljøaftryk."

  - Rambøll, Livscyklusvurdering af indervægge og lejlighedsskel (2022)

  Kilde: Rambøll rapport: Livscyklusvurdering af indervægge og lejlighedsskel, august 2022

  Knauf - Et lettere valg

  Foruden at sænke klimaaftrykket, kan Knauf gipsvægge bidrage til en lang række andre fordele:

  Større fleksibilitet med lette konstruktioner i gips

  En af de tungtvejende fordele ved at bygge let, skal også findes også i forhold til rumfleksbilitet. En gipsvæg er let at fjerne, hvilket giver gode muligheder for at ændre på rumfordelingen i bygningen, som kan tilpasses forskellige behov over tid.

  Med det rette bygningsdesign kan der derfor opnås stor reduktion i klimaaftrykket samtidig med, at bygningen bliver mere fleksibel for fremtidige ændringer og justeringer. 

  Fordele med Knauf produktspecifikke EPD'er

  Hos Knauf har vi produktspecifikke EPD'er, som er udarbejdet og verificeret af tredjepart iht. den europæiske standard EN15804. EPD'erne viser vores byggematerialers miljøpåvirkning gennem produktets levetid, baseret på en livscyklusanalyse (LCA). 

  Med vores produktspecifikke EPD'er får du en mere præcis og troværdig LCA-beregning på dit byggeri. Ved DGNB-certificerede byggerier tillægges generiske miljødata en usikkerhedsfaktor på 1,3, branche-EPD'er tillægges en usikkerhedsfaktor på 1,1, mens produktspecifikke EPD’er ikke tillægges nogen usikkerhedsfaktor.

  Når du bygger med Knauf, bliver dine beregninger derfor mere præcise, og du står derfor stærkere i dit DGNB-byggeri.

  Dokumentation til mere bæredygtigt byggeri

  Hos Knauf har vi udarbejdet relevant dokumentation, som du kan anvende i projektering af certificeret bæredygtigt byggeri.