Murisolering 34

Murisolering består af ikke-brandbar glasuld med et vandskyende additiv.
Knauf - Murisolering 34 - Formstykker 34
Knauf - Murisolering 34 - Knauf Insulation Exterior Wall BRICK1-Solution-SCAN
Knauf - Murisolering 34 - Knauf Insulation Exterior Wall BRICK2-Solution-SCAN
  • Euro-class A1, ikke-brændbar.
  • Robuste, halvstive plader.
  • Avanceret komprimeringsteknik til smidig opbevaring og håndtering.

Anvendelsesområde

Ydervægge / Facader

Certifikater og attester

Blue angelCEEPDEUCEBIndoor Air Comfort® GoldDeclareBREEAM®

Beskrivelse og detaljer

Murisolering monteres i ydervægge/hulmure under opmuring for en højere termisk og akustisk ydeevne. Præcis som alle Knauf Insulations øvrige plader fremstilles de med det unikke, patenterede bindemiddel ECOSE® Technology, der giver en smidig håndtering og montering. De forskellige termiske klassificeringer indebærer, at byggeingeniører og installatører kan tage højde for en lang række forskellige U-værdier og budgetter. Pladerne er fremstillede og klar til installation til 3 og 4 skifts binder.

Produktets egenskaber
  • Euro-class A1, ikke-brændbar.
  • Robuste, halvstive plader.
  • Avanceret komprimeringsteknik til smidig opbevaring og håndtering.
Anvendelsesområde

Ydervæg

Dokumenter

Erklæring om ydeevne
  • Ydeevnedeklaration: G4207MPCPR
  • Ydeevnedeklarationer (DoP), sikkerhedsdatablade (SDS) og miljøvaredeklarationer (EPD) for vores tilbudte produkter kan findes via en central Knauf Insulation-database.
Knauf Insulation DoP, SDS, EPD-filer

Produktvarianter og Emballage