• Systemer og Produkter
 • Afdelinger
 • Dokumentation
 • tryghed-ved-brand-gips

  Brand

  Brandbeskyttelse, brandsikkerhed, brandbetegnelser og brandklassifikationer

  Overalt hvor der stilles brandkrav kan byggesystemer og akustiklofter fra Knauf anvendes.

  De færdigproducerede gipsplader består af en udstøbt gipskerne beklædt med karton på begge sider. Gipsens varmekapacitet og indhold af krystalbundet vand er årsag til gipspladernes gode brandtekniske egenskaber.

  knauf_170619_01096

  Har du brug for hjælp?

  Kontakt vores Teknisk Service afdeling

  Du kan ringe til Teknisk Service på telefon nr.: 9657 3020 eller skrive en mail via linket herunder:

  Vores byggeplader har brandmodstandsevne og klassifikation som angivet i nedenstående skema.

  Tykkelse

  Pladetype

  Knauf betegnelse

  Brandmodstandsevne*

  Materialeklasse

  Beklædningsklasse

  6,5 mm

  Gipsplade type A

  Reno Board

  8 minutter

  A2-s1,d0

  9,5 mm

  Gipsplade type EH

  Clima Board

  14 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  9,5 mm

  Gipsplade type WB

  Weatherboard

  14 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  12,5 mm

  Gipsplade type A

  Classic Board

  20 minutter/ 15 minutter **

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  12,5 mm

  Gipsplade type B

  Light Board

  20 minutter/ 15 minutter **

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  12,5 mm

  Gipsplade type I

  Solid Board

  20 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  12,5 mm

  Gipsplade type H

  Solid Wet Board

  20 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  15,5 mm

  Gipsplade type F

  Secura Board

  30 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  15,5 mm

  Gipsplade type EF

  Clima Secura Board

  30 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  12,5 mm

  Gipsplade type U13

  Ultra Board*

  20 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  15,5 mm

  Gipsplade type U15

  Ultra Board*

  25 minutter

  A2-s1,d0

  K1 10 B-s1,d0

  15,0 mm

  Fireboard plader

  Fireboard

  30 minutter

  A1

  K1 10 B-s1,d0

  12,5 mm

  Aquapanel® Indoor

  Aquapanel® Indoor

  20 minutter

  A1

  K1 10 B-s1,d0

  12,5 mm

  Aquapanel® Outdoor

  Aquapanel® Outdoor

  20 minutter

  A1

  K1 10 B-s1,d0

  *Ca. brandmodstandsevne for ét pladelag afhængig af underlag. **Gælder for vandret monterede plader.

  Brandbetegnelser

  Sammenhængen mellem de tidligere danske brandklasser og de europæiske brandklasser fremgår af skemaet herunder.

  Byggevarers reaktion på brand inddeles i det europæiske system, blandt andre i følgende primærklasser:

  A1 byggevarer, som ikke medvirker til brand

  A2 byggevarer, hvis medvirken til brand er yderst begrænset, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

  B byggevarer, hvis medvirken til brand er meget begrænset, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

  D byggevarer, hvis medvirken til brand kan accepteres, skal kombineres med tillægsklasse for røg (s) og brændende dråber (d)

  Tillægsklasser

  Tillægsklasserne for røg og brændende dråber er:

  s1 meget begrænset mængde af røgudvikling

  s2 begrænset mængde af røgudvikling

  d0 ingen brændende dråber eller partikler

  d2 intet krav til mængde af brændende dråber eller partikler

  Brandbetegnelser

  Materialer

  Europæisk klasse

  Tidligere dansk betegnelse

  A1

  Ubrændbart

  A2-s1,d0

  Ubrændbart

  B-s1,d0

  Klasse A

  D-s2,d2

  Klasse B

  Beklædninger

  Europæisk klasse

  Tidligere dansk betegnelse

  K1 10 B-s1,d0

  Klasse 1

  K1 10 D-s2,d2

  Klasse 2

  Brandbeskyttelsessystemer

  Europæisk klasse

  Tidligere dansk betegnelse

  K2 30 A2-s1,d0

  BD-30+

  K2 60 A2-s1,d0

  BD-60+

  Ikke-bærende adskillende bygningsdele

  Europæisk klasse

  Tidligere dansk betegnelse

  EI 30 A2-s1,d0

  BS-30

  EI 60 A2-s1,d0

  BS-60

  EI 120 A2-s1,d0

  BS-120

  EI 30

  BD-30

  EI 60

  BD-60

  Bærende adskillende bygningsdele

  Europæisk klasse

  Tidligere dansk betegnelse

  REI 30 A2-s1,d0

  BS-30

  REI 60 A2-s1,d0

  BS-60

  REI 120 A2-s1,d0

  BS-120

  REI 30

  BD-30

  REI 60

  BD-60

  Bærende ikke-adskillende bygningsdele

  Europæisk klasse

  Tidligere dansk betegnelse

  R 30 A2-s1,d0

  BS-30

  R 60 A2-s1,d0

  BS-60

  R 120 A2-s1,d0

  BS-120

  R 30

  BD-30

  R 60

  BD-60

  Ydeevnekriterier i henhold til det europæiske system

  En bærende bygningsdel (herunder også en stabiliserende bygningsdel) skal kunne optage den last, som den bliver udsat for under brand. Kravet til bæreevne angives som R efterfulgt af et tidsrum. Tidsrummet angiver hvor mange minutter bygningsdelen skal kunne optage lasten.

  Integritet for en adskillende bygningsdel indebærer, at der indenfor et fastlagt tidsrum ikke indtræffer gennemtrængning af flammer eller varme gasser. Efter E angives tidsrummet, hvor bygningsdelen opfylder kravet.

  Isolation for en adskillende bygningsdel indebærer, at der indenfor et fastlagt tidsrum ikke indtræder betydelig varmetransport fra den brandpåvirkede side til den ikke brandpåvirkede side. I angives altid i kombination med E. Efter EI angives tidsrummet, hvor bygningsdelen opfylder kravene.

  For en beklædning stilles der krav til beklædningens brandbeskyttelsesevne og til reaktion på brandegenskaberne for de materialer, som indgår i beklædningen. Kravet har til formål at give beskyttelse i i et passende tidsrum, f.eks. 10 minutter, mod brand i mere brændbare materialer bag væg- eller loftsoverflade eller mod brand i bagvedliggende hulrum.

  knauf_170619_01096

  Har du brug for hjælp?

  Kontakt vores Teknisk Service afdeling

  Du kan ringe til Teknisk Service på telefon nr.: 9657 3020 eller skrive en mail via linket herunder:

  Beklædning og materialeklasse

  knauf_170619_01096

  Har du brug for hjælp?

  Kontakt vores Teknisk Service afdeling

  Du kan ringe til Teknisk Service på telefon nr.: 9657 3020 eller skrive en mail via linket herunder:

  Mere om de bygningsfysiske forhold

  Lær mere om andre aspekter inden for bygningsfysisk og ydeevne i forbindelse med konstruktioner med gips og stål fra Knauf.