• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Trainings

  Εκπαίδευση

  Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της.

  Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991, η ανάπτυξη της Knauf σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του τελικού καταναλωτή και των στελεχών της με γνώμονα την αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των συστημάτων δόμησης που παράγει. Η Knauf λειτουργεί οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τελικού καταναλωτή για εξειδικευμένη κατάρτιση τεχνιτών εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης.

  Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εκπαίδευσης της Knauf