• Προϊόντα & Συστήματα
  • Όμιλος
  • Αρχείο Εγγράφων
  • Competencies

    Επιδόσεις

    Υψηλές Επιδόσεις σε κτήρια με απαιτήσεις

    Συστήματα τοιχοποιών, οροφών και επενδύσεων εσωτερικών χώρων που πληρούν υψηλές απαιτήσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης, πυραντοχής και αντισεισμικότητας.