• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Uniflott Finish spachteln Feuchtraum

  Αρμολόγηση & Φινίρισμα Τοίχων

  Εξειδικευμένες λύσεις για το κατασκευαστικό σας έργο

  ΣΤΗΝ KNAUF ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

  Συστήματα Επεξεργασίας Αρμών & Επιφανειών

  Σημαντικότατo κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας εργασιών στη δόμηση με γυψοσανίδες είναι η αρμολόγηση. Βασικοί συντελεστές διαμόρφωσης της ποιότητας επιφάνειας είναι η εργασία και τα υλικά. Η ποιότητα όμως της τελικής επιφάνειας που παραδίδεται στον πελάτη είναι συχνά σημείο τριβής μεταξύ κατασκευαστή και παραλήπτη του έργου ή μεταξύ πελάτη και τεχνίτη αν δεν έχει προηγουμένως σαφέστατα συμφωνηθεί το επίπεδο ποιότητας της τελικής επιφάνειας του έργου.

  Αποδεδειγμένη ποιότητα για τοίχους και οροφές

  Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ποιότητας επιφανειών που ισχύουν, καθορίζονται βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, τέσσερις ενδεικτικές βαθμίδες ποιότητας Q1 Τεχνικά αναγκαία επιφάνεια, Q2 Standard επιφάνεια, Q3 Κορυφαία επιφάνεια και Q4 Τέλεια επιφάνεια. Για κάθε βαθμίδα γίνονται αποδεκτά καθορισμένα στάδια εργασίας διαμόρφωσης της επιφάνειας.

  Υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος

  Στην κατηγορία των υλικών αρμολόγησης και φινιρίσματος υπάρχει πλειάδα προϊόντων, τα οποία κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη χρήση τους σε:

  ■ Υλικά αρμολόγησης τα οποία προορίζονται για το γέμισμα των αρμών σε συνδυασμό με χαρτοταινία Knauf Kurt.

  ■ Υλικά φινιρίσματος για το τελείωμα της επιφάνειας πάνω από τους αρμούς, καθώς και όλης της επιφάνειας.

  ■ Υλικά φινιρίσματος επιφανειών παραδοσιακού σοβά για εσωτερική & εξωτερική χρήση. Στην κατηγορία υλικών αρμολόγησης & φινιρίσματος νοούνται όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αρμολόγηση και το φινίρισμα επιφανειών από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, καθώς και σοβατισμένες επιφάνειες οπτοπλινθοδομής. Το πάχος στρώσης στις επιφάνειες κυμαίνεται από έως 3mm.

  Τα υλικά αρμολόγησης και φινιρίσματος διαφοροποιούνται σε υλικά υπό τη μορφή σκόνης (κονιάματα) τα οποία χρήζουν ανάμιξης και επεξεργασίας με νερό πριν από τη χρήση τους και σε υλικά υπό τη μορφή πάστας έτοιμα προς άμεση χρήση (ετοιμόχρηστα).

  Η αρμολόγηση των γυψοσανίδων με επιφάνεια χαρτιού γίνεται για την επίτευξη απαίτησης ποιότητας Q1 ως Q4. Για την εφαρμογή των γυψοσανίδων Fireboard απαιτείται αρμολόγηση και σπατουλάρισμα όλης της επιφάνειας με Knauf Fireboard Spachtel, πριν την εφαρμογή άλλων υλικών επικαλύψεων και επενδύσεων.

  Κατάλληλα υλικά αρμολόγησης αρμών

  ■ Uniflott: Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης γυψοσανίδων

  ■ Uniflott ανθυγρό: Υψηλής αντοχής υλικό αρμολόγησης άνθυγρων γυψοσανίδων, χρωματικά προσαρμοσμένο στην ανθυγρή γυψοσανίδα σε πράσινο χρώμα.

  ■ Fugenfueller Leicht: Υλικό αρμολόγησης για αρμολόγηση με ταινία αρμού κατά προτίμηση με χαρτοταινία αρμού Knauf Kurt.

  ■ Fireboard-Spachtel: Υλικό αρμολόγησης για αρμολόγηση πλακών Fireboard με χρήση υαλοταινίας αρμού.

  Κατάλληλα υλικά φινιρίσματος, έτοιμα προς χρήση

  ■ F2FFillertoFinish, Ετοιμόχρηστο υλικό αρμολόγησης και φινιρίσματος

  ■ Fill & Finishlight, Ελαφρύ ετοιμόχρηστο υλικό γεμίσματος και σπατουλαρίσματος γενικής χρήσης

  ■ READYFIXRoll & Spray, Ετοιμόχρηστο υλικό φινιρίσματος για επιφάνειες μπετού και σοβά

  ■ SUPERFINISH, Ετοιμόχρηστο υλικό σπατουλαρίσματος φινιρίσματος

  ■ FINITURA, Ετοιμόχρηστο υλικό για τέλειο φινίρισμα γενικής χρήσης

  Τα έργα τέχνης δημιουργούνται μόνο όταν χρησιμοποιείς τα κατάλληλα υλικά. Πάρε το αποτέλεσμα που θες. Εύκολα, Γρήγορα και Αποδοτικά

  Επικοινωνήστε με την τεχνική μας υποστήριξη

  Αξιοποιήστε την πλατφόρμα Knauf Direct

  και μιλήστε με τους τεχνικούς μας σήμερα