• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • HR-KI-full-stage-background-image-blue

  ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΤΕΓΩΝ-ΔΩΜΑΤΩΝ

  M6

  Η οριζόντια στέγη / δώμα είναι μία σύνθετη κατασκευή που εξυπηρετεί την προστασία του κτιρίου από την εισροή νερού και υγρασίας καθώς επίσης εκπληρώνει και τις απαιτήσεις για θερμομόνωση, ηχομόνωση και πυροπροστασία.

  Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας μονωτικές πλάκες δωμάτων πετροβάμβακα της Knauf Insulation.

  ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ; ΑΣΦΑΛΩΣ.

  ID_5286_flat_roof

  Η οριζόντια στέγη (δώμα), αποτελεί μία από τις κυρίαρχες επιλογές κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου στη χώρα μας.

  Τόσο στα αστικά κέντρα που χαρακτηρίζονται από πληθώρα πολυκατοικιών οικιστικής χρήσης καθώς και κτιρίων που στεγάζουν επιχειρήσεις όσο κυρίως και στις βιομηχανικές περιοχές με την ύπαρξη πληθώρας κτιρίων με μεγάλες επιφάνειες οριζοντίων στεγών (κτίρια logisitcs, αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια). Εύκολα συνεπώς γίνεται αντιληπτή η ιδιαίτερη σημασία της σωστής θερμομόνωσης αυτού του νευραλγικού για το κτίριο δομικού στοιχείου. Η οριζόντια στέγη οφείλει εκτός τις προστασίας του κτιρίου από εισροές, να εξασφαλίζει επιπλέον την "αναπνοή" του, επιτρέποντας την αποπομπή των υδρατμών από το εσωτερικό του προς τα έξω. Με επιλογή κατάλληλων θερμομονωτικών υλικών όπως οι πετροβάμβακες Smart Roof, οι οποίοι διαθέτουν απόλυτη ικανότητα διαπνοής, είμαστε σε θέση να αποφύγουμε τις συμπυκνώσεις στο εσωτερικό της κατασκευής οριζόντιας στέγης, ενώ παράλληλα απολαμβάνουμε τα οφέλη της θερμικής άνεσης που παρέχουν, λόγω της θερμομόνωσης με χαμηλούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας λ, από 0,036 W/mK.

  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

  Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει σε ότι αφορά την πυροπροστασία της οριζόντιας στέγης. Είναι σύνηθες δυστυχώς, να αναλογιζόμαστε την πυρκαγιά και τις καταστροφικές συνέπειές της όταν είναι πολύ αργά. Δηλαδή όταν ήδη συμβαίνει. Οι άκαυστοι πετροβάμβακες Smart Roof, κατηγορίας Α1 κατά ΕΝ 13501-1, μπορούν να δώσουν την απάντηση αποτελώντας μια ολοκληρωμένη λύση για πυροπροστασία, θερμομόνωση, ηχομόνωση και διαπνοή στην κατασκευή. Οι δοκιμές πυραντοχής που έχουμε πραγματοποιήσει, με αποτελέσματα 60 λεπτών σε χρόνο αντίστασης της κατασκευής σε φωτιά, το αποδεικνύουν.

  ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ:

  Glasullsisolering

  ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Ολοκληρωμένες λύσεις θερμομόνωσης, ηχομόνωσης και πυροπροστασίας από την Knauf Insulation

  Knauf Insulation A.E.
  Ευριπίδου 10 176 74 Καλλιθέα, Αττική / Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 121670701000