• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - FIREBOARD VK 20mm - 2908 FIREBOARD VK 20X1250X2000 MM

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  CE

  FIREBOARD VK 20mm

  Ειδικές πυροσανίδες κατηγορίας αντίδρασης σε φωτιά A1
  • Άκαυστο υλικό κατηγορίας αντίδρασης στη φωτιά Α1
  • Βέλτιστη δομική συνοχή υπό έκθεση σε φωτιά
  • Μικρό βάρος
  • Εύκολη επεξεργασία

  Πεδίο εφαρμογής

  Εσωτερικοί τοίχοιΟροφές
  2908 FIREBOARD VK 20X1250X2000 MM
  FIREBOARD VK 20mmΕιδικές πυροσανίδες κατηγορίας αντίδρασης σε φωτιά A1

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Οι πυροσανίδες Knauf Fireboard χρησιμοποιούνται σε συστήματα ξηράς δόμησης για βέλτιστες λύσεις πυροπροστασίας.

  Ιδιότητες προϊόντος
  • Άκαυστο υλικό κατηγορίας αντίδρασης στη φωτιά Α1
  • Βέλτιστη δομική συνοχή υπό έκθεση σε φωτιά
  • Μικρό βάρος
  • Εύκολη επεξεργασία
  • Ελάχιστες συστολοδιαστολές κατά τη μεταβολή των κλιματολογικών συνθηκών
  Πεδίο εφαρμογής

  Τα πυράντοχα συστήματα Knauf Fireboard ικανοποιούν τα αυστηρότερα κριτήρια παθητικής πυροπροστασίας. Λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν στην πυροπροστασία με πυροσανίδες Knauf Fireboard περιέχονται στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf. Η Knauf Fireboard επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί στον εξοπλισμό πλοίων (Certification of Seamen’s Accident Prevention and Insurance Association No. 107.052). Είναι κατάλληλη για τις παρακάτω οικοδομικές εφαρμογές:

  Έγγραφα

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  FIREBOARD VK 20mm