• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - FKD-N Thermal - FKD-S_FKD-N Thermal slabs
  Knauf - FKD-N Thermal - KICM RMW PF Slabs 2023 Angled
  Knauf - FKD-N Thermal - FKD-S_FKD-N Thermal slabs

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  EUCEBCEISO 9001ISO 14001ISO 45001ISO 50001

  FKD-N Thermal

  Πετροβάμβακας Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης (ETICS)
  • Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
  • Άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1 κατά Euroclass/EN 13501-1
  • Εξαιρετική διαπνοή και υδαταπωθητικότητα
  • Ανθεκτικό στη γήρανση

  Πεδίο εφαρμογής

  Εξωτερικοί τοίχοι/ Όψεις
  FKD-S_FKD-N Thermal slabs
  FKD-N ThermalΠετροβάμβακας Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης (ETICS)

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Το προϊόν FKD-N Thermal είναι μια συμπαγής, σκληρή πλάκα πετροβάμβακα, ειδική για συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης επαφής (θερμοπρόσοψης - ETICS). Το προϊόν διαθέτει βελτιωμένα θερμικά χαρακτηριστικά και ακόμη χαμηλότερο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, ο οποίος συμβάλλει στην βελτίωση της θερμικής αποδοτικότητας του κτιρίου. Το προϊόν είναι άκαυστο, ηχοαπορροφητικό, ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, ανθεκτικό στη γήρανση και χημικά αδρανές. Οι διαστάσεις του δεν μεταβάλλονται όταν οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας είναι έντονες και οι επιδόσεις του μένουν σταθερά υψηλές σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

  Ιδιότητες προϊόντος
  • Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
  • Άκαυστο υλικό κατηγορίας Α1 κατά Euroclass/EN 13501-1
  • Εξαιρετική διαπνοή και υδαταπωθητικότητα
  • Ανθεκτικό στη γήρανση
  • Χημικά αδρανές - καμία αντίδραση με περιβάλλοντα υλικά
  • Υψηλή ηχοαπορρόφηση
  • Σταθερότητα διαστάσεων
  Πεδίο εφαρμογής

  Το προϊόν προορίζεται για εφαρμογές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης καθώς και για την πυροπροστασία εξωτερικών τοίχων σε συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης επαφής (Θερμοπρόσοψη / External Thermal Insulation System - ETICS). Οι πλάκες FKD-N Thermal εξασφαλίζουν υψηλή διαπερατότητα υδρατμών συμβάλλοντας στην καλή διαπνοή αυτών των συστημάτων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια συστήματος εξωτερικής θερμοπρόσοψης μικρού ή μεγάλου πάχους. Οι μονωτικές πλάκες κολλούνται στον τοίχο του υποβάθρου με πολυμερή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, η οποία τοποθετείται κατά μήκος της περιμέτρου και σημειακά επάνω στην επιφάνεια της πλάκας, και στη συνέχεια αυτή στερεώνεται και μηχανικά (με 4-6 αγκύρια ανά m2 - σε περιπτώσεις δυσμενών συνθηκών από τη σκοπιά των ανεμοπιέσεων, είθισται ο αριθμός των βυσμάτων να αυξάνεται, ειδικά στις ζώνες άκρων της τοιχοποιίας). Κατόπιν, τοποθετούνται σε στρώσεις μικρού πάχους κόλλα με ενισχυτικό υαλόπλεγμα και ένα στρώμα σοβά. Το τελειωτικό στρώμα της πρόσοψης πρέπει να παρουσιάζει διαπερατότητα υδρατμών.

  Έγγραφα

  Δήλωση Επίδοσης (DoP)
  • Δήλωση Επίδοσης: R4224MPCPR
  • Οι δηλώσεις επιδόσεων (DoPs), τα δελτία δεδομένων ασφαλείας (SDS) και οι δηλώσεις περιβαλλοντικών προϊόντων (EPD) για τα προσφερόμενα προϊόντα μας μπορούν να βρεθούν μέσω μιας κεντρικής βάσης δεδομένων της Knauf Insulation.
  Knauf Insulation DoP, SDS, EPD Files

  Τεχνικά στοιχεία

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  FKD-N Thermal