• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - Heraklith® Edelstahlanker - Edelstahlanker print

  Heraklith® Edelstahlanker

  Ανοξείδωτα αγκύρια για στερέωση πλακών Heraklith & Tektalan απευθείας στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση.
  Πεδίο εφαρμογής
  Οροφές
  Edelstahlanker print
  Heraklith® EdelstahlankerΑνοξείδωτα αγκύρια για στερέωση πλακών Heraklith & Tektalan απευθείας στον ξυλότυπο πριν τη σκυροδέτηση.

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Τα αγκύρια Heraklith® Edelstahlanker από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετούνται ως πρόσθετο στοιχείο στερέωσης πλακών ξυλομάλλου Tektalan και Heraklith, σε περιπτώσεις που αυτές τοποθετούνται στον προσωρινό ξυλότυπο, πριν από την έκχυση του σκυροδέματος.

  Για πλάκες πάχους 50mm προδιαγράφεται αγκύριο μήκους τουλάχιστον 95mm. Συγκεκριμένα το 2416867 Edelstahlanker 095 mm. Για διαφορετικά πάχη πλακών παρακαλώ ανατρέξτε στο σχετικό τεχνικό έντυπο. Για κάθε πλάκα διαστάσεων 600mm x 2000mm, απαιτούνται τυπικά, 8 αγκύρια. Προσοχή κατά την τοποθέτηση των πλακών: η επιφάνεια του ξυλομάλλου δεν πρέπει να δέχεται ιδιαίτερες καταπονήσεις (από βάδισμα πάνω τους κατά την εφαρμογή του οπλισμού π.χ.). Συστήνεται η προστασία των πλακών από μηχανικές καταπονήσεις αλλά και από πιθανή επαφή με νερό (σε περίπτωση πιθανής βροχόπτωσης πρέπει οι πλάκες να προστατεύονται με τοποθέτηση κάποιου αδιάβροχου στρώματος - να σκεπάζονται με απλά λόγια). Συστήνεται ιδιαίτερα η όσο πιο «σφιχτή» τοποθέτηση των πλακών μεταξύ τους – με άλλα λόγια προσοχή κατά την τοποθέτηση ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό μικρότεροι αρμοί/κενά μεταξύ των πλακών

  Έγγραφα

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  Heraklith® Edelstahlanker