• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf - THERMOPROSOPSIS MULTI-KAM700 - 11226 0082 THERMOPROSOPSIS MULTI KAM700

  Πιστοποιητικά & Βεβαιώσεις

  CE

  THERMOPROSOPSIS MULTI-KAM700

  Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για επικόλληση και βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών
  • Καλή εργασιμότητα
  • Κατανάλωση 4 - 6 kg / m2 ως υλικό επικόλλησης
  • Κατανάλωση 7 kg / m2 ως βασικό επίχρισμα
  • Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1,25 mm

  Πεδίο εφαρμογής

  Εξωτερικοί τοίχοι/ Όψεις
  11226 0082 THERMOPROSOPSIS MULTI KAM700
  THERMOPROSOPSIS MULTI-KAM700Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα για επικόλληση και βασικό επίχρισμα θερμομονωτικών πλακών

  Περιγραφή & Λεπτομέρειες

  Το Knauf THERMOPROSOPSIS MULTI-KAM 700 είναι ένα έτοιμο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ιδανικό για πολλές χρήσεις και εφαρμογές. Κατατάσσεται ως κονίαμα τύπου CS III - WO σύμφωνα με το ευρωπαικό πρότυπο EN998-1.

  Ιδιότητες προϊόντος
  • Καλή εργασιμότητα
  • Κατανάλωση 4 - 6 kg / m2 ως υλικό επικόλλησης
  • Κατανάλωση 7 kg / m2 ως βασικό επίχρισμα
  • Μέγιστη διάμετρος κόκκου 1,25 mm
  Πεδίο εφαρμογής

  Το Knauf THERMOPROSOPSIS MULTI-KAM700 μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό επικόλλησης θερμομονωτικών πλακών, ως βασικό ενισχυτικό επίχρισμα λεπτής στρώσης σε συνδυασμό με αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα πάνω σε θερμομονωτικές επιφάνειες πλακών πετροβάμβακα, EPS και XPS πολυστερίνης. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξομάλυνση και εξυγίανση άγριων αλλά σταθερών επιφανειών από μπετόν ή σοβά, για την επιδιόρθωση ρηγματώσεων επιφανειών μετά από ανάλογη προεργασία καθώς και σαν λεπτή στρώση σοβά πάνω σε επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος, τσιμεντόπετρες κλπ.

  Έγγραφα

  Κωδικοί & Συσκευασίες

  THERMOPROSOPSIS MULTI-KAM700