• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • HR-KI-full-stage-background-image-light-blue

  Κέντρα εκπαίδευσης Knauf

  Applications KI

  Εκπαίδευση τεχνιτών

  Η εκπαίδευση για την Knauf αποτελεί μια από τις πολυτιμότερες αξίες της. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1991 η ανάπτυξή της σε Ελλάδα και Κύπρο βασίστηκε στην εκπαίδευση του τεχνικού κόσμου, των συνεργατών, του τελικού καταναλωτή και των στελεχών της με γνώμονα την αποδοτικότερη χρήση και την αρτιότερη εφαρμογή των συστημάτων δόμησης που παράγει. Η Knauf λειτουργεί οργανωμένα και πιστοποιημένα εκπαιδευτικά κέντρα σε Ελλάδα και Κύπρο, ικανοποιώντας την απαίτηση του τελικού καταναλωτή για εξειδικευμένη κατάρτιση τεχνιτών εφαρμογής των ολοκληρωμένων συστημάτων δόμησης.

  310354386_5557115844355760_8560987878341520859_n

  Εκπαιδευτικό κέντρο Κύπρου

  Το εκπαιδευτικό κέντρο στην Κύπρο αναβαθμίστηκε με στόχο να καλύψει το αυξημένο ενδιαφέρον του τεχνικού κόσμου για τα συστήματα δόμησης της Knauf. Το αναβαθμιζμένο εκπαιδευτικό κέντρο στεγάζεται νέες μας εγκαταστάσεις στη Λεμεσό και απαρτίζεται από έναν μόνιμο τεχνικό εκπαίδευσης, έχει ξεχωριστούς χώρους θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και πληροί επίσης όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές των σύγχρονων εκπαιδευτικών κέντρων του ομίλου Knauf.

  Knauf Cyprus LTD

  Knauf Cyprus Ltd Εργοστάσιο & Εκπαιδευτικό Κέντρο Τ.Θ. 54579 3725 Λεμεσός, Κύπρος

  Οδηγίες κατεύθυνσης μέσω Google Maps