• Προϊόντα & Συστήματα
 • Όμιλος
 • Αρχείο Εγγράφων
 • Knauf_Fallback_Default

  Έκθεση Βιωσιμότητας

  content-20

  Σε αρμονία με τη φύση

  Η έκθεση βιωσιμότητας του ομίλου Knauf, αναδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας για ολοκληρωμένη εταιρική ευθύνη. Στο πλαίσιο της έκθεσης βιωσιμότητας του ομίλου Knauf, παρουσιάζεται ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων των εταιρειών Knauf στην κοινωνία και στο περιβάλλον, καταγράφονται οι στόχοι και τα μέτρα που λαμβάνονται, καθώς και επιλεγμένοι δείκτες απόδοσης που χρησιμοποιούνται για να κατευθύνουν τις δράσεις του ομίλου. Τα περιεχόμενα της έκθεσης αφορούν εταιρείες Knauf του Ομίλου Knauf σε διάφορες χώρες όπως για παράδειγμα στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα κλπ. Σε κάθε νέα έκθεση προγραμματίζεται η είσοδος επιπλέον χωρών.

  Η έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με την επιλογή «Core» των κατευθυντήριων γραμμών G4 της πρωτοβουλίας για την υποβολή εκθέσεων απολογισμού σε παγκόσμιο επίπεδο (GRI). Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, η Knauf διεξάγει μια ανάλυση σημαντικότητας η οποία ενημερώνεται κάθε φορά για την τρέχουσα διετία στην οποία αναφέρεται η εκάστοτε έκθεση. Τα ζητήματα βιωσιμότητας στα οποία δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα αυτή η ανάλυση καθορίζουν κάθε φορά και τα περιεχόμενα της έκθεσης.

  Έκθεση Βιωσιμότητας

  Δείτε την πρόσφατη Έκθεση Βιωσιμότητας του ομίλου Knauf εδώ