• Tuotteet & Järjestelmät
 • Knauf osastot
 • Ladattavat dokumentit
 • Melu ja pöly kuriin

  IMG_1933-web

  Hartelan maalausosaston päällikkö Auno Heininen ja työmaan vastaava mestari Iiro Törnström.

  Lumikonkatu 2C:ssä sijaitsevan peruskorjauskohteen ylimmästä kerroksesta näkee kauas yli Turun Pansion kaupunginosan. Vaikka työmaalla on täysi tohina päällä ja tasoitustyöt hyvässä vauhdissa, on työmaan äänimaailma yllättävän hiljainen ja ilma lähes pölytön.

  Melu on yksi rakennustyömaiden suurimmista stressinaiheuttajista. Pölyn puolestaan tiedetään aiheuttavan terveysongelmien lisäksi myös muita vaaratilanteita. Lumikonkadulla sijaitseva vuonna 1967 valmistunut kerrostalo on malliesimerkki peruskorjauskohteesta, jossa vaihtoehtoisia työmenetelmiä testaamalla saatiin aikaan meluton ja lähes pölytön työympäristö. Aloite pölyttömään työmaahan tuli rakennusurakoitsijana kohteessa toimineelta Hartelalta.

  ”Meidän laatuohjelmassamme työmaiden ilmanlaatu on tarkkaan määritelty ja sitä käydään tarkastamassa usein. Valmistasoitteiden käyttöönotto lähti alkuun ihan kokeiluna”, kertoo Hartelan maalausosaston päällikkö Auno Heininen.

  Käytettävät tuotteet valikoituivat viidestä eri ruiskutasoitevaihtoehdosta työmaalla tehtyjen testien perusteella.

  ”Ruiskutettavat valmistasoitteet ovat helppokäyttöisiä ja ne soveltuvat lähes kaikille alustoille.Valmistasoitteet mielletään usein kalliiksi vaihtoehdoksi, mutta oikeanlaisella työtekniikalla, sekä oikeanlaisella kalustolla valmistasoitteilla pystytään toteuttamaan vaativatkin työt nopeasti ja kustannustehokkaasti. Ruiskutettavien valmistasoitteiden käyttöasteen lisääminen edellyttää kuitenkin tiivistä vuoropuhelua liiton, rakennuttajien, rakennusliikkeiden sekä tasoiteurakoitsijoiden välillä. Pöly- ja meluhaittojen vähentäminen sekä työergonomian parantaminen tulisi olla kaikkien agendalla”, myyntipäällikkö Ville Sarmesto Knaufilta sanoo.

  IMG_2053-web

  Pintaurakointi Nikulan toimitusjohtaja Pasi Nikula ruiskuttamassa valmistasoitetta.

  Kannatko repussasi mieluummin heiniä vai kiviä

  Hartela Länsi-Suomi Oy:llä on oma maalausosasto ja yhteistyötä Lumikonkadun tasoitetöistä vastanneen Pintaurakointi Nikulan kanssa on takana jo 23 vuotta. Rotband-valmistasoitteen ruiskuttamiseen käytettiin pienikokoista ja hiljaista PFT SWING tasoitepumppua, jonka ansiosta tasoitetöiden tekeminen keventyi huomattavasti.

  ”Yleisellä työhyvinvoinnilla oli ratkaiseva merkitys tasoitepumpun valinnassa”, Pintaurakointi Nikula Oy:n perustaja Keijo Nikula toteaa.

  "On sillä merkitystä kantaako repussaan heiniä vai kiviä”, Kimmo Nikula kiteyttää.

  IMG_1927-web

  ”Työergonomiaan panostaminen on myös työnantajan etu”, toteavat Pintaurakointi Nikula Oy:n Keijo Nikula ja Kimmo Nikula.

  Keijo ja Kimmo Nikula tietävät mistä puhuvat. Koneiden ja letkujen siirtelystä sekä tasoitustyön raskaudesta johtuvat sairauslomat, leikkaukset ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiset ovat yleisiä tasoitemiesten keskuudessa. Työhyvinvointia kehittämällä työuraa on kuitenkin mahdollista pidentää. Työergonomiaan panostaminen on myös työnantajan etu.

  ”Tasoitemiesten ikäjakauma on aika korkea. Itselläkin alkaa olla jo ikää, mutta jospa seuraava sukupolvi pääsisi kevyemmällä”, Keijo Nikula pohtii. ”Niin ja on elämää eläkeiässäkin”, Kimmo Nikula lisää.

  Tasoitemies Mauno Kotalampi on samoilla linjoilla. "Työ on kevyempää ja puhtaampaa. Sumukatto on paljon parempi ja peittävämpi ja on tarpeen vaatiessa helpompi korjata. Mielelläni tekisin tällä jatkossakin", Kotalampi toteaa.

  Mauno_Kotalampi-web

  ”Työ on kevyempää ja puhtaampaa, mielelläni tekisin tällä jatkossakin”, tasoitemies Mauno Kotalampi sanoo.

  Haastava kohde

  Lumikonkadun kohde oli haastava, koska kerrostalosta jäi purkamisen jälkeen jäljelle käytännössä pelkkä runko. Taloon rakennettiin yksi kerros lisää, uusia asuntoja sekä parvekkeita ja kohteesta löytyi korjausvaiheessa paljon erilaista pintaa. Ruiskutettava valmistasoite soveltui erinomaisesti kaikille alustoille niin seinissä kuin katoissa.

  IMG_1920-web

  Kimmo Nikula, Keijo Nikula, Ville Sarmesto, Auno Heininen ja Iiro Törnström Lumikonkatu 2C:n työmaalla.

  Maalareiden näkökulmasta valmistasoite on mieluinen maalausalusta, koska sen pinta on liukkaampi ja tiiviimpi, sitä on kevyempi pohjamaalata ja maalin menekki on pienempi.

  Lumikonkatu 2C:stä saatuja kokemuksia on tarkoitus hyödyntää tulevissa TVT Asunnot Oy:n peruskorjauskohteissa. Seuraavien talojen kohdalla suunnitelmia on tosin hieman kevennetty, niihin ei esimerkiksi rakenneta enää uutta ylintä kerrosta.

  Peruskorjauskohde Lumikonkatu 2 C

  • Rakennuttaja: TVT Asunnot Oy
  • Arkkitehti: Insinööritoimisto Hirsinummi Oy
  • Rakennusurakoitsija: Hartela Länsi-Suomi Oy
  • Tasoitetyöt: Pintaurakointi Nikula Oy
  • Rakennusaika: 11 kuukautta
  • Koko hankkeen kustannusarvio: 2,5-3,0 MEUR