• Proizvodi i sustavi
 • Knauf divizije / organizacije
 • Dokumentacija
 • 389435722

  OTVORENI NATJEČAJI

  OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

  Molimo Vas da se prije pristupa stranici s otvorenim natječajima upoznate s niže navedenom Obavijesti o obradi osobnih podataka u postupku zapošljavanja.

  Obavijest o obradi osobnih podataka u postupku zapošljavanja

  Općeniti podaci

  Voditelj obrade: Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, MB 3386791, OIB 36020246002 (dalje: Knauf Insulation)

  Kontakt podaci kontakt osobe za zaštitu osobnih podataka: [email protected].

  Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

  Knauf Insulation kao voditelj obrade osobnih podataka štiti Vašu privatnost te obrađuje samo one osobne podatke koji su nužni radi provođenja selekcijskog postupka povodom objavljenog natječaja za radno mjesto u Knauf Insulation-u.

  Isto tako, u slučaju da ne budete odabrani u natječaju za koji ste se prijavili, uz Vašu privolu Knauf Insulation će Vaš životopis priložiti u bazu otvorenih molbi za buduće zapošljavanje u Knauf Insulation-u.

  Po gore navedenoj pravnoj osnovi i u skladu sa naznačenom svrhom, Knauf Insulation prikuplja i obrađuje one osobne podatke koji su sadržani u Vašem životopisu, kao i druge podatke koje prikupi tijekom testiranja i drugih radnji u selekcijskom postupku.

  Osobne podatke Knauf Insulation obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti.

  Knauf Insulation ne odgovara za točnost, istinitost, ažurnost i potpunost osobnih podataka koji su nakon prikupljanja promijenjeni, ukoliko nam promjenu tih podataka niste promptno prijavili.

  Obzirom su nam osobni podaci koje nam dostavljate nužni za razmatranje Vaše molbe za posao i donošenje odluke o zapošljavanju, obavještavamo Vas da u slučaju uskrate davanja traženih podataka Knauf Insulation neće biti u mogućnosti razmatrati Vašu molbu za zapošljavanje.

  Dostavom životopisa jamčite da su podaci koje ste nam u ovu svrhu predočili istiniti i potpuni, te potvrđujete da ste primili na znanje da će Knauf Insulation vršiti obradu Vaših gore navedenih osobnih podataka, što obuhvaća pravo Knauf Insulation-a na prikupljanje, bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje podataka.

  Razdoblje u kojem će podaci biti pohranjeni

  Knauf Insulation će Vaše osobne podatke iz životopisa čuvati za vrijeme trajanja natječaja za posao, nakon čega će se podaci brisati ili uništiti, a u slučaju da ugovor o radu bude s Vama sklopljen, podaci će se čuvati za vrijeme trajanja radnog odnosa odnosno sve dok postoji obveza odnosno opravdani interes Knauf Insulation-a na čuvanje dokumentacije vezano za radni odnos. U slučaju brisanja podataka ili uništavanja podataka, u svrhu vođenja naših internih statistika, trajno ćemo čuvati samo podatak o činjenici da ste se prijavili na natječaj u Knauf Insulation-u.

  U slučaju da date privolu da se Vaš životopis uvrsti u bazu otvorenih molbi za buduće zapošljavanje, Vaše podatke čuvat ćemo sve dok ne povučete privolu, a najdulje 2 godine od zaprimanja. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem obavijesti o povlačenju privole i to na adresu Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, s naznakom „Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka“ ili na mail adresu [email protected].

  Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

  Nakon brisanja osobnih podataka iz naših evidencija, u svrhu vođenja naših internih statistika, trajno ćemo čuvati samo podatak o činjenici da ste se prijavili na natječaj u Knauf Insulation-u.

  Primatelji ili kategorije primatelja osobnih podataka

  Knauf Insulation se obvezuje čuvati Vaše osobne podatke te da ih neće priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim stranama bez Vašeg posebnog odobrenja, osim:

  • pružateljima usluge koje angažiramo kao izvršitelje obrade za obavljanje poslova koji su u vezi sa zapošljavanjem (primjerice liječnicima u svrhu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti prije zapošljavanja)
  • nadležnim tijelima u svrhu obavljanja poslova iz njihove nadležnosti (primjerice Hrvatski zavod za zapošljavanje),
  • kada su ti podaci potrebni sudu ili nadležnom državnom odvjetništvu, odnosno drugim tijelima u jednakovrijednim pravnim postupcima,
  • kada je Knauf Insulation dužan te podatke dostavljati temeljem zakona.

  Prava u vezi obrade osobnih podataka

  Kada Knauf Insulation obrađuje Vaše osobne podatke, imate pravo:

  • zatražiti pristup osobnim podacima koji se na Vas odnose, ispravak ili brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade ili uložiti prigovor na obradu takvih podataka te pravo na prenosivost podataka ( u slučajevima kad je prenosivost moguća)

  Svoja prava možete ostvariti pisanim putem na adresu Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, s naznakom „Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka“, ili na mail adresu [email protected].

  • povući privolu

  Svoju privolu za obradu osobnih podataka možete povući u svako doba pisanim putem na adresu Knauf Insulation d.o.o., Varaždinska 140, Novi Marof, s naznakom „Kontakt osoba za zaštitu osobnih podataka“, ili na mail adresu [email protected].

  Nakon povlačenja privole, nećemo više obrađivati Vaše podatke. Napominjemo da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade temeljene na privoli prije njezina povlačenja.

  • na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

  Pristupom stranici s otvorenim natječajima klikom na kućicu 'Pogledajte otvorene natječaje', prihvaćate da ste se suglasni sa obradom Vaših osobnih podataka, na način kako je to objašnjeno u ovom dokumentu. Hvala!

  NASTAVITE DALJE NA OTVORENE NATJEČAJE ZA POSAO

  kontaktirajte nas

  Knauf Insulation d.o.o.
  Varaždinska 140, HR - 42220 Novi Marof