• Proizvodi i sustavi
 • Knauf divizije / organizacije
 • Dokumentacija
 • Knauf - HOMESEAL LDS 0.02 UV - Homeseal LDS 0,02 UV_SLO

  Certifikati i potvrde

  CEBlue angel

  HOMESEAL LDS 0.02 UV

  UV postojana p/v folija za ventilirane fasade i kose krovove
  • Dvoslojna polipropilenska folija
  • B-razred reakcije na požar
  • Izvrsna ljepljivost i dugoročno brtvljenje
  • UV-otporna

  Polje primjene

  Vanjski zid / FasadaKosi krov
  Homeseal LDS 0,02 UV_SLO
  HOMESEAL LDS 0.02 UVUV postojana p/v folija za ventilirane fasade i kose krovove

  Opis i detalji

  Kvalitetan sekundarni, paropropusni i vodonepropusni pokrov proizveden iz poliestera i funkcionalnog premaza. Koristi se kao vjetrovna brana kod ventiliranih fasada. Bez integrirane ljepljive trake. Može se postaviti direktno na toplinsku izolaciju, preklopi moraju biti spojeni adekvatnom trakom (UV otpornom, kao Homeseal LDS SOLITOP BLACK UV) jer bi u protivnom došlo do razlike u boji između folije i trake, odnosno do razgradnje trake uslijed direktnog djelovanja sunčevog zračenja. Preporuka je da udio otvorenih i izloženih dijelova vanjskom zraku / suncu ne bude veći od 40%. (min. 60% pokrivenost završnom oblogom).

  Svojstva proizvoda
  • Dvoslojna polipropilenska folija
  • B-razred reakcije na požar
  • Izvrsna ljepljivost i dugoročno brtvljenje
  • UV-otporna
  Polje primjene

  Ventilirana fasada u svrhu vjetrovne brane s UV zaštitom.

  Dokumenti

  Varijante proizvoda i pakiranje

  HOMESEAL LDS 0.02 UV