Staklena mrežica SM 160

Knauf - Staklena mrežica SM 160 - 00502076 Staklena armaturna fasadna mrežica 160 g, 3,6 x 3,6 mm okna
  • Čvrsta, trajna armaturna mrežica
  • Postojana na lužine
  • Širine oka 3,6 x 3,6 mm

Polje primjene

Vanjski zid / Fasada

Opis i detalji

Armaturna mrežica za univerzalnu primjenu.

Svojstva proizvoda
  • Čvrsta, trajna armaturna mrežica
  • Postojana na lužine
  • Širine oka 3,6 x 3,6 mm
Polje primjene

Za primjenu u povezanim sustavima vanjske toplinske izolacije.

Varijante proizvoda i pakiranje