• Producten & Systemen
 • Competenties
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • Hero Knauf Blue 2023

  Rating Data Sheet

  Onze informatiebrochures voor bouwopslagplaatsen

  Naast de certificeringen in verband met bouwproducten bestaan er ook certificeringen in verband met het gebouw in zijn geheel. In dat geval gaat het vaak om referentiesystemen waarnaar de verschillende betrokkenen van een bouwproject zich willen richten. Afhankelijk van het type referentiesysteem wordt de nadruk op een of meerdere technische aspecten gelegd: akoestiek - toegankelijkheid - milieu - luchtkwaliteit - duurzaamheid - levenskwaliteit - openbaar vervoer, enz. Op het einde van het proces wordt het gebouw geëvalueerd door een keuringsinstantie op basis van een verdeelsleutel die eigen is aan het type certificering. Het gebouw krijgt dan een eindscore, in punten of in procent, en een certificaat. Het gebruik van de Knauf-materialen in duurzame gebouwen draagt in hoge mate bij aan de creatie van gezonde, comfortabele en goed functionerende ruimten. Onze producten worden onderworpen aan levenscyclusanalyses en zijn in overeenstemming met verschillende milieucertificeringen. Het zijn deze eigenschappen die wij in dit hoofdstuk willen benadrukken, aan de hand van de terbeschikkingstelling van technische milieu-informatiebladen die zijn afgestemd op de belangrijkste referentiesystemen voor duurzame gebouwen.

  Een vraag ?

  Neem contact op met onze expert.

  Geoffrey Houbart
  Geoffrey Houbart

  Sustainability & Public Affairs Director

  Knauf Belgium