• Producten & Systemen
 • Competenties
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • Hero Knauf Blue 2023

  Knauf Blue - Recycling bij Knauf

  Recyclage

  De bouwsector is in Europa goed voor bijna 50 % van het verbruik van natuurlijke hulpbronnen en voor bijna 40 % van de afvalproductie. Wat dat betreft, hebben de producenten van materialen een belangrijke rol te spelen om deze impact in te perken en bij te dragen aan de realisatie van de Europese doelstellingen van 2030 op het gebied van de verlaging van het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen. Wij beschikken vandaag over kwantitatieve gegevens over de impact van onze producten op het milieu, tijdens hun volledige levenscyclus. Op termijn bestaat onze doelstelling erin om steeds milieuvriendelijkere materialen te verkopen, met name door het aandeel van de gerecycleerde grondstoffen te vergroten, maar ook door de efficiëntie van onze productieapparaten en ons vervoer te optimaliseren.

  cta-platre

  Recycling van gips

  Lees meer

  cta-verre

  Recycling van glaswol

  Lees meer