• Producten & Systemen
 • Competenties
 • Diensten & Oplossingen
 • Documentatie
 • Recycler plâtre6

  Duurzame samenstelling

  CO2-uitstoot van bouwmaterialen

  2022-09-knauf-SSMAH_5094

  Als wereldleider in de transformatie van gipsproducten heeft de Knauf Groep een milieuaanpak geïntegreerd in zijn globale ontwikkelingsstrategie. Aan de hand van deze aanpak werkt zij actief mee aan de lancering van gezonde producten van hoge kwaliteit op de markt, waarmee zij blijk geven van ons engagement ten gunste van het milieu en de gezondheid van de burgers.

  Aviatorilor 8, Bucharest, Romania2

  Deze strategie rond innovatie verenigt evenwel noodzakelijkerwijs alle aspecten waarmee een speler als Knauf rekening moet houden in zijn benadering, van de aanvoer van grondstoffen tot het einde van de levensduur van recycling.

  De componenten van onze akoestische wandsystemen beantwoorden aan dezelfde uitdagingen: het leveren van technische diensten van zeer hoge kwaliteit en ervoor zorgen dat hun impact op het milieu tot een minimum beperkt blijft. Door speciale inspanningen op het vlak van etikettering, recyclagestrategie en grondstoffenkeuze, werkt onze Knauf-Blue aanpak in die richting.

  Ontdek de Knauf Blue website voor meer info.

  Vind een systeem

  Download onze brochure SoundProtection Systems met daarin het akoestisch wandsysteem dat beantwoordt aan uw noden