• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • property insurance

  F.A.Q. OVER ISOLATIE

  Veelgestelde vragen over isolatie - en de antwoorden

  OVER ISOLATIE

  Isolatiematerialen zorgen ervoor dat warmte, koude en geluid van buiten naar binnen en van binnen naar buiten worden geïsoleerd. Isolatie is een materiaal zoals glaswol of minerale wol.

  Isolatiematerialen van Knauf Insulation worden gemaakt uit tot wel 80% uit gerecyclede grondstoffen (glas). Door de combinatie van het smelten van deze grondstoffen onder hoge temperaturen en een 'spinproces' worden glaswolvezels getrokken. Het bindmiddel ECOSE® Technology bevat geen toevoegingen van fenolformaldehyde of andere acrylaten, kunstmatige kleur- geur of verfstoffen. Het isolatiemateriaal is daardoor geurloos, stofarm en irriteert niet aan huid of handen.


  De warmtegeleidbaarheid wordt uitgedrukt in een λ-waarde. Deze geeft de hoeveelheid warmte aan die door een bepaald materiaal gaat en wordt uitgedrukt in W/m.K (Watt/vierkantemeter Kelvin).


  Nee, want hoewel biobased isolatiematerialen zoals cellulose en houtwol inderdaad een hogere warmtecapaciteit hebben die uitgedrukt wordt in kJ/m3K merk je géén verschil in de oververhitting in de zomer als je deze isolatiematerialen vergelijkt met minerale wol zoals glaswol en steenwol. Onderzoek van de WTCB heeft aangetoond dat de keuze van dakisolatie niet het verschil maakt in het risico op oververhitting in de zomer. Het toepassen van zonwerking, nachtventilatie of een combinatie van beiden maken wel het verschil.

  Samenvatting WTCB Onderzoek


  λd is de door de fabrikant opgegeven en statistisch bepaalde waarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal. λd staat voor gedeclareerde lambda waarde.


  Geluidsisolatie is de isolatie van een constructie tegen geluid (en lawaail) van binnen naar buiten, van buiten naar binnen of tussen twee ruiten in een gebouw. Glas- en minerale wol hebben een hoge bijdrage in de geluidsisolatie van een constructie. We spreken over luchtgeluiden als deze buiten worden geproduceerd door bijvoorbeeld het verkeer, spoor of auto´s. Bij luchtgeluiden van binnenaf valt te denken aan conversaties tussen mensen, het geluid van een televisie of stereo installatie etcetera.


  Geluidsabsorptie is het absorberen van geluiden in een ruimte. Hoe meer geluidsabsorptie aanwezig, des te minder galm er in de ruimte is. Voorbeeld van een ruimte waar weinig absorptie is, is een kerk. Doordat in de kerk alleen maar harde materialen zijn toegepast die geluid slecht absorberen, houten banken, plavuizen, bakstenen wanden, ontstaat er veel galm. Voorbeeld van een ruimte waar veel absorptie is, is een crematorium; gedempt geluid doordat er veel zachte materialen zijn die het geluid absorberen. Zoals plafonds, vloerbedekking, stoelen en gordijnen.


  Rd is een gedeclareerde rekenwaarde die ook wel een R declared waarde wordt genoemd. De Rd waarde geeft aan hoe groot de warmteweerstand van het isolatiemateriaal is.

  Rd [m2 K/W] = dikte [m] / λ [W/m.K]


  Rd - gedeclareerde warmteweerstand van alleen het productRreken - is de rekenwaarde van de warmteweerstand van iedere laag waaruit de constructie is opgebouwd, waarbij correctiefactoren zijn meegenomen.Rc - is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie. Dit is een optelsom van alle Rreken waarden van alle materialen gecorrigeerd met onder andere de invloed van koudebruggen (hout, metaal).


  De dampremmende laag moet altijd aan de warme oftewel de woonzijde van een constructie worden toegepast.


  Materialen worden ingedeeld in brandklasse A t/m F. Onbeklede isolatiematerialen van glaswol en minerale wol die Knauf Insulation levert, hebben brandklasse A1, dit is de beste klasse die er is! Dit betekent dat deze producten onbrandbaar zijn en geen bijdrage leveren aan de brandvoortplanting. Er komen bovendien geen rook- en giftige gassen vrij. Een cacheerlaag kan een negatieve invloed op de brandklasse van een isolatiemateriaal hebben. Met minerale wol en glaswol) worden brandveilige constructies gemaakt.


  Brandwerendheid staat voor de weerstand die een constructie biedt bij brand. En betekent dat een constructie een bepaalde tijd weerstand moet bieden tegen een genormaliseerde vuurbelasting en wordt uitgedrukt in minuten. Met glaswol en minerale wol zijn constructies met een hoge brandwerendheid te realiseren. Bij de uitvoering van brandtesten wordt veelal gekeken naar onderstaande criteria: - De tijd totdat het geteste constructie bezwijkt - De tijd dat de constructie vlamdicht blijft - De tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde eisen blijft


  De afkorting WBDBO staat voor 'Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.'

  Bij een eis van 30 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is in het ene compartiment, zich gedurende die dertig minuten, op geen enkele wijze uitbreiden naar het andere compartiment. Er moet worden aangetoond dat met alle mogelijke trajecten van branduitbreiding zoals de branddoorslag van wanden, brandoverslag via de ramen, gevels of via het dak rekening is gehouden.


  Omdat we steeds vaker vragen kregen over de te behalen credits voor MAT 5 (Tier level 3) in de BREEAM.nl beoordeling, hebben we om een aanvullende toelichting gevraagd bij DGBC. Voor steenwol, glaswol en cellulair glas gelden dezelfde eisen, ongeacht of het product uit meer of minder dan 50% gerecycled materiaal wordt geproduceerd. Hiermee sluit deze credit aan op de eis die in BREEAM-Europa wordt gesteld.

  Meer informatie vind je ook in de onderstaande afbeelding of in de uitleg die gegeven wordt op de website van Dutch Green Building Council (DGBC).

  Omdat er bij de productie van onze glaswol en minerale wol géén grondstoffen uit steengroeven e.d. gebruikt worden, zijn er geen EMS of ISO 14001 certificaten vereist van de leveranciers van onze grondstoffen. Uiteraard beschikt Knauf Insulation over een ISO 14001 certificaat.

  Verklaring MAT5

  Download de volledige verklaring van Knauf Insulation met links naar de relevante documenten van Dutch Green Building Councel

  VRAGEN OVER HET ISOLEREN VAN EEN HOUTEN BEGANE GRONDVLOER

  Onder standaard omstandigheden is bij de begane grondvloer geen dampremmende laag op de isolatie of in de constructie nodig. Dat komt omdat het dampdrukverschil tussen een kruipruimte (temperatuur circa 10 graden) en het binnenklimaat in het gebouw beperkt is. Hoewel een dampremmende laag meestal niet nodig is, is het wel mogelijk om te kiezen voor een isolatie of constructie met een dampremmende laag. Deze dampremming breng je dan aan tegen de vloerdelen van je houten vloerconstructie. Vanuit de kruipruimte is de folie dus niet zichtbaar.


  Je kunt kiezen voor een onbeklede glaswolrol zoals de Naturoll of Multifit. Wil je graag een dampremmende laag gebruiken, dan kun je kiezen voor de Minerale Wol MW 34 Alu Plus.


  Met behulp van onze Rc calculator kun je online berekenen welke dikte je moet gebruiken als je een bepaalde thermische prestatie wilt behalen. Ga hiervoor naar onze Rc calculator.


  In het belang van het duurzaam behoud van de houten balklaag en afhankelijk van de condities van de kruipruimte is een bodemafsluiting zeer wenselijk en wordt sterk geadviseerd.


  Knauf Insulation heeft raadgevend adviesbureau Nieman gevraagd om een adviesrapport voor het isoleren van houten begane grondvloeren met isolatie van Knauf Insulation. Meer aandachtspunten zoals conditiemeting van de balklaag, houtrot, ventilatie, kruipruimtecondities, vloerafwerkingen en leidingwerk kun je lezen in het volledige rapport van Nieman: Nieman rapport Isoleren houten begane grondvloer met Knauf Insulation isolatie

  ALGEMENE VRAGEN ECOSE® TECHNOLOGY

  ECOSE® Technology is een revolutionair, natuurlijk, fenol en formaldehydevrij bindmiddel, gebaseerd op duurzame grondstoffen in plaats van petrochemische derivaten. Het verlaagt de productieenergie van de isolatie en maakt isolatie vriendeijk voor mens en milieu. ECOSE® Technology is ontwikkeld voor glas- minerale wol en steenwolisolatie, maar kan ook gebruikt worden voor andere producten, waar het vervangen van een chemisch bindmiddel een voordeel is.


  Door het omzetten van duurzame grondstoffen in een inert polymeer via een gepatenteerd proces, wordt ECOSE® Technology gebruikt om een uitzonderlijk sterk bindmiddel te creëren dat minerale wolvezels verbindt. Deze revolutionaire, wetenschappelijke ontdekking maakt het gebruik van een bindmiddel op basis van fenol en formaldehyde overbodig.


  ECOSE® Technology is beschermd door een aantal wereldwijde patenten.


  Producten gemaakt met ECOSE® Technology zijn duurzamer,

  Er wordt bij de productie van het bindmiddel, tot 70% minder energie gebruikt. Met ECOSE® Technology vervangen grondstoffen op biologische basis de traditionele chemicaliën, om duurzamere en innovatieve producten te maken.

  Er komen minder emissies vrij tijdens de productie.

  Zij dragen bij aan de binnenluchtkwaliteit in gebouwen, omdat er geen fenol of formaldehyde wordt gebruikt met ECOSE® Technology. Isolatie van Knauf Insulation is erkend met het Eurofins Gold certiifcaat en Declare Red List free.

  WERKEN MET ECOSE TECHNOLOGY

  - Natuurlijk bindmiddel gemaakt uti 85% biobased materialen, zonder toevoeging van fenol, formaldehyde of acrylaat

  - Verminderde emissies tijdens productie

  - Minder milieu-impact, door een lager energieverbruik bij de productie van het bindmiddel

  - Geen kunstmatige kleurstoffen of pigmenten


  - De superieure eigenschappen van het product dragen bij aan de verbetering van de algemene duurzaamheid van gebouwen waarin het product wordt toegepast

  - Formaldehydevrij bindmiddel

  - Natuurlijke kleur, in perfecte harmonie met bijvoorbeeld een houtconstructie

  - Prettiger om te verwerken, de isolatie is geurloos, voelt zacht aan en irriteert niet aan huid of handen

  - De isolatie is bovendien stofarm bij snijden en verwerken


  - Niet ontvlambaar: Euroklasse A1 volgens EN 13501 (onbekleed product)

  - Mechanische eigenschappen

  - Thermische isolatie

  - Akoestische absorptie en akoestische isolatie

  - Isolatiemateriaal met uitstekende warmte weerstandswaarde Rd

  - Waterafstotendheid

  - Gemaakt van gerecyclede, hernieuwbare en onuitputtelijke bronnen (gerecycled glas)

  - Recyclebaar product

  - Recyclebare verpakking

  - Lage transportkosten door hoge mate van compressie van de productverpakking (glaswol

  - Gebruikt lucht voor de thermische isolatie

  - Chemisch neutraal

  VRAAG EN ANTWOORD ECOSE TECHNOLOGY

  Minerale wol producten van Knauf Insulation met ECOSE® Technology vormen een nieuwe generatie isolatie met een revolutionair, natuurlijk bindmiddel, gebaseerd op duurzame grondstoffen, in plaats van de huidige bindmiddelen op basis van fenol en formaldehyde.


  Alle minerale wol producten van Knauf Insulation zijn per definitie duurzaam: Thermische isolatie maakt een zeer grote energiebesparing mogelijk, talloze keren meer dan de energie die nodig is om het product te maken. Maar de glas- en steenwol producten met ECOSE® Technology zijn zelfs nog duurzamer, omdat er bij de productie, tot 70% minder energie gebruikt is dan bij de productie van traditionele bindmiddelen. Met ECOSE® Technology vervangen natuurlijke grondstoffen, de chemicaliën die worden gebruikt in traditioneel bindmiddel, zodat innovatieve en duurzamere producten ontstaan. Al deze aspecten dragen bij aan de verkleining van onze ecologische voetafdruk.


  Er wordt steeds meer gelet op bouwproducten die formaldehyde bevatten. Een groot aantal onderzoeken, uitgevoerd door onafhankelijke, deskundige laboratoria in vele landen, hebben aangetoond dat traditionele minerale wol producten een beperkte bron van formaldehyde in gebouwen zijn en daarom een risico voor de gezondheid van bewoners of verwerkers vormen. Het gebruik van isolatie met ECOSE® Technology verwijdert de formaldehyde volledig uit het bouwproces. Isolatie met ECOSE Technology is voorzien van het DECLARE Red List Free certificaat waarmee aangetoond wordt dat de isolatie geen schadelijke stoffen bevat.


  De producten onderscheiden zich door kleur en verpakking. Isolatie met ECOSE Technology heeft een kenmerkende natuurlijke, bruine kleur die tijdens het productieproces met dit unieke bindmiddel ontstaat! Het merk en logo van ECOSE® Technology zijn duidelijk zichtbaar op alle verpakkingen, waarbij deze nieuwe technologie is gebruikt en geven volledige garantie dat er absoluut geen formaldehyde, acryl, fenol, verf of kunstmatige kleurstoffen zijn toegevoegd.


  Duurzaamheid draait om voortdurende verbetering, het verleggen van technische grenzen. Wij zijn van mening dat er altijd mogelijkheden zijn tot verbetering. De ontwikkeling komt voort uit ons intensief onderzoeks- & ontwikkelingsprogramma, waarin wij er naar streven om de markt te voorzien van innovatieve en duurzamere producten. Dit is in lijn met ons commitment om op gebied van duurzaamheid voorop te lopen.


  De technologie verbetert de al uitzonderlijke milieukenmerken van glas- en steenwol, omdat de producten worden geproduceerd met een 85% biobased bindmiddel dat de bestaande lage milieu-invloeden bij de productie nog meer verlaagt en dezelfde superieure productprestaties levert. Het bindmiddel is formaldehydevrij.


  Op basis van de bekende isolatienormen zoals EN 13162 en ASTM C665 hebben glas- en steenwolproducten met ECOSE® Technology dezelfde toonaangevende prestaties als traditionele glas- en steenwolproducten. Daarnaast zijn ze milieuvriendelijker, duurzamer en makkelijker te verwerken.


  De producten hebben een uitgebreide en strenge evaluatie ondergaan om hun milieugevolgen en gelijkwaardigheid in het gebruik te bepalen, waaruit is gebleken dat producten met ECOSE® Technology de reeds uitstekende prestatie van traditionele minerale wol producten verbeteren. Net als alle Knauf Insulation producten voldoet de nieuwe minerale wol aan de (regionaal en Europees) geldende normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en kwaliteit door middel van certificatie en CE-markering, evenals aan ‘Underwriters Laboratories' criteria (UL) en GREENGUARDTM in Noord-Amerika.

  VRAAG EN ANTWOORD SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE

  De verschillende Supafil producten zijn afgestemd op de toepassingen: Houtskeletbouw, open blazen, nieuwbouw en renovatie spouwmuren. Het verschil zit bij de inblaaswol in o.a. de lengte van de vezel die speciaal ontwikkeld is voor elke toepassing.


  Nee, Supafil neemt geen vocht op. De inblaaswol is behandeld met een minerale olie die er tijdens de gehele levensduur van de woning op blijft zitten. Van alle na-isolatieproducten neemt minerale wol het minste vocht op.

  Bron: Tetra eindrapport Universiteit Gent. Supafil zakt niet in het product voldoet aan de hoogste Settlement klasse (S1)


  Nee, alle Supafil producten vallen in de hoogste Euro brandklasse (A1). Dit betekent dat de producten onbrandbaar zijn en niet bijdragen aan de verspreiding van een brand.


  Supafil inblaaswol wordt gemaakt uit gerecycled glas (tot wel 80%). Het isolatiemateriaal is dus in de basis een circulair bouwmateriaal. De inblaaswol heeft géén toevoegingen zoals een bindmiddel en er wordt geen lijm toegevoegd bij de na-isolatie van spouwmuren. Supafil kan bij eventuele sloop van de woning op de langere termijn eenvoudig ingezameld worden voor recycling. Het product scoort heel goed qua duurzaamheid volgens het Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). De Milieu-impact van Supafil en natuurlijke isolatiematerialen is vergelijkbaar.


  Ja, alle installateurs staan onder toezicht van een certificatie-instelling (SKG-IKOB of Insula). Installateurs moeten zich aan strenge richtlijnen houden om Supafil Cavity 033 te mogen verwerken. Op onze website en op de website van de certificaatinstellingen kun je de erkende installateurs terugvinden.


  Nee, niet elke spouwmuur kan worden geïsoleerd. Een erkende verwerker zal eerst een voorinspectie moeten uitvoeren, om de spouwmuur te beoordelen of dat deze geïsoleerd mag worden.

  Veel gestelde vragen over een hellend dak isoleren

  Isolatiematerialen van minerale wol  (glaswol en steenwol) zijn erg aantrekkelijk. Het materiaal isoleert zeer goed en de kosten per vierkante meter zijn beperkt. Ook ecologisch gezien is glaswol een goede keuze omdat er voor de productie relatief weinig energie wordt gebruikt en het materiaal uit gerecycled glas bestaat. 


  Voor het isoleren van een hellend dak met minerale wol zoals glaswol of steenwol zul je minimaal een dikte moeten aanhouden van 13 tot 16 centimeter (afhankelijk van de lambda waarde van het isolatiemateriaal). Beter is het om nog dikker te isoleren (16-20 cm) omdat je hiermee een hogere Rd waarde kunt bereiken (4.5). Dikker isoleren loont altijd de moeite omdat de investeringskosten die ermee gemoeid zijn zichzelf op termijn vanzelf terugverdienen. Je gaat immers meer energie besparen en ook de EPC-score van de woning wordt gunstiger, waardoor de waarde van de woning toeneemt. 


  Dak isoleren van binnenuit betekent dat het isolatiemateriaal tussen de balken onder het dakbeschot wordt aangebracht. Dit kan bij een schuin dak of een plat dak, maar bij een plat dak wordt dit een koud dak genoemd en wordt het bij voorkeur niet toegepast. Het isolatiemateriaal kan bestaan uit materialen zoals steenwol, glaswol of ecologische isolatie, die een goede isolatiewaarde, brandveiligheid en geluidsisolatie bieden. Bij het isoleren van binnenuit breng je ook een dampdichte laag aan om vochtproblemen te vermijden. 


  Er zijn verschillende manieren om een hellend dak te isoleren:  

  1. Langs de buitenkant: een dakdekker verwijdert eerst de huidige dakbedekking, brengt een dampscherm aan en plaatst de isolatie bovenop de bestaande dakconstructie. 

  2. Langs de binnenkant: het isolatiemateriaal wordt langs binnen tegen het dakvlak geplaatst.

  3. Met flensdekens die al van een dampdichte laag zijn voorzien, of met niet-beklede isolatiedekens waartegen je een afzonderlijk lucht- of dampscherm plaatst. 

  4. Via je zoldervloer 


  Om een dak zo goed mogelijk te isoleren, kies je het beste voor de grootst mogelijke isolatiedikte (maar lager dan de balkhoogte) en een materiaal met een hoge isolatiewaarde (lambda). Een heel dun laagje isolatie houd kou in de winter of hitte in de zomer minder goed buiten dan een dikkere isolatielaag met een bepaalde thermische prestatie. Zo is een isolatie met een lambda van 0,032 beter dan een met lamda van 0,037. 

  Hoe hoger de Rd hoe beter is een eenvoudige vuistregel. De samenhang tussen de Rd, de isolatiewaarde van een materiaal, en de thermische prestatie in lambda is als volgt: Rd = dikte : lambda 

  Wil je weten met welke dakisolatie je een bepaalde RC behaalt voor de hele constructie? Gebruik dan onze online Rc calculator.


  Kies dan voor een isolatieproduct met een rd waarde van minimaal 3,50