• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • Abstract closeup of the glass-clad facade of a modern building covered in reflective plate glass. Architecture abstract background. Glass wall and facade detail.

  Thermische isolatie en BENG

  Verduurzamen woning en bedrijf

  Thermische isolatie bij nieuwbouw

  Vanaf 1 januari 2020 is de norm voor Bijna Energieneutrale Gebouwen van kracht geworden. Voor nieuwbouw gelden er nieuwe eisen die verder gaan dan de EPC. Bij BENG wordt er gekeken naar 3 aspecten:

  • BENG 1 Hierbij gaat het om het energieverbruik (kWh m2/jaar) voor verwarming en koeling van een gebouw
  • BENG 2 De hoeveelheid energie (kWh m2/jaar) uit niet-hernieuwbare bronnen die nodig is om in de totale energiebehoefte te voorzien
  • BENG 3 Hier gaat het om het percentage hernieuwbare energie op het totale energieverbruik.

  Goede isolatie basis voor duurzaam wonen en werken

  BENG, de norm voor Bijna Energieneutrale Gebouwen, is gebaseerd op de Trias Energetica. Trias Energetica is een driestappenmodel voor een energiezuinig ontwerp dat al in 1979 werd ontwikkeld. Dit model is actueler dan ooit.

  BENG 1: Energieverbruik verlagen voor gebouwen

  BENG 1 vormt een goede basis om een woning of gebouw te verduurzamen. Door een goede isolatie van de thermische schil: de isolatie van gevel, dakisolatie en vloerisolatie voorkom je warmteverlies. Goede isolatie is dé manier om de energievraag te beperken. Bij het vaststellen van de definitieve BENG eisen is gekeken naar de verhouding tussen de kosten en baten en de stand van de techniek (via de kostenoptimalisatietoets).

  Uit kostenoptimalisatietoetsen bleek dat isoleren met een hogere Rc waarde niet terugverdiend kon worden doordat dikkere isolatie ook hogere kosten in productie en bouw met zich meebrengt. Daarom is de Rc ongeveer gelijk gebleven. Specifieke informatie over de BENG 1 eisen voor veel gevraagde gebruiksfuncties kun je vinden op de site van Nieman.

  NTA 8800

  Januari 2021 verving de NTA 8800 de NEN 1068. Met de invoering van de NTA 8800 is de berekening van de warmteweerstand in Nederland in lijn gebracht met de Europese normen. De 0,02 stijging van de vereiste Rc waarde zien we omdat in deze nieuwe rekennorm de correctiefactor wegvalt. Deze correctiefactor werd in de NEN 1068 gebruikt voor isoleren op de bouwplaats. De isolatiedikte bleef in de praktijk per saldo ongeveer gelijk. Inmiddels hanteren we ook al een NTA 8800-2022. In onze Rc calculator kun je eenvoudig met de verschillende normen rekenen.

  BENG 1 kijkt naar het verlagen van het energieverbruik van een gebouw. Met goede isolatie kom je best eenvoudig tot de vereiste Rc waarde. Daarnaast wordt BENG 1 beïnvloed door :

  • Ontwerp van een gebouw (dakoverstek, gevelopeningen)
  • Oriëntatie van het gebouw
  • Keuze in glas, ventilatie en zonwering
  • Etc...

  Timeline KI site 800x500 - 73

  BENG 1

  Op deze aspecten van BENG 1, maar ook op BENG 2 en 3 hebben wij als producent van duurzame isolatie geen invloed. Om die reden laten we deze onderwerpen op deze pagina buiten beschouwing. Wil je meer weten over BENG? Kijk dan eens op de website van Rijksoverheid.

  Thermische isolatie bestaande bouw

  We hebben in Nederland via de Klimaatwet afspraken gemaakt over het verduurzamen van bestaande bouw. De CO2 uitstoot moet omlaag gaan (ten opzichte van 1990):

  • 49% minder in 2030
  • 95% minder in 2050

  Vervolgens heeft de overheid met ruim honderd bedrijven en maatschappelijke organisaties in 2019 het Klimaatakkoord gesloten. Hierin zijn concrete afspraken gemaakt voor alle sectoren. In het coalitieakkoord van 2021-2025 zijn de klimaatdoelstellingen vervolgens nog eens aangescherpt. Er zijn nieuwe tussenstappen bepaald: 60% CO2 reductie in 2030, 70% in 2035 en 80% in 2040. Dat betekent dat we bestaande gebouwen in snel tempo moeten verduurzamen. Onze bestaande gebouwen slurpen nog steeds veel energie.

  Hoewel de BENG eisen gelden voor nieuwbouw wordt de NTA 8800 ook gebruikt om de energieprestatie van bestaande gebouwen te berekenen. We gebruiken al een poosje energielabels om de energieprestatie van gebouwen aan te geven en te vergelijken. Voor de helft van de gebouwen blijft het energielabel ook na de invoering van de NTA 8800 gelijk. Voor zo’n 45% van de gebouwen verandert het label met +/-1.

  Bedrijf verduurzamen

  Om de klimaatdoelstellingen te halen moeten we de bestaande bouw verduurzamen. De Rjiksoverheid heeft doelstellingen bepaald voor de energieprestatie van bestaande gebouwen zoals kantoren. Kantoren moeten vanaf 2023 minimaal energielabel C hebben. Kantoren met een slechter energielabel moeten worden verduurzaamd of gesloopt. Zonder verbetering van het energielabel door verduurzaming, mag een kantoor met een slechter energielabel niet worden verkocht of opnieuw verhuurd.

  Huurwoningen verduurzamen

  Ook het woningbestand van woningcorporaties moeten we verduurzamen. Dit woningbestand moet in 2050 energieneutraal zijn. Om dit doel te realiseren moeten corporaties ruim 2 miljoen woningen verduurzamen. In het convenant energiesector huurwoningen is bepaald dat huurwoningen in 2021 een energielabel B moeten hebben. Al met al nog een fikse uitdaging. Gelukkig biedt de overheid diverse subsidieregelingen voor zowel de huurder als verhuurder (zoals ISDE, SAH en Renovatieversneller).

  Verduurzaming woning

  Wil je de eigen woning verduurzamen? Maatregelen als het isoleren van het dak of spouwmuurisolatie zorgen voor een snelle energiebesparing tegen een relatief lage investering. Ook dan kun je prima gebruik maken van de ISDE subsidieregeling. Consumenten kunnen deze investering binnen enkele jaren al terugverdienen. De subsidieregeling geldt vanaf twee energiebesparende maatregelen en geldt ook voor isolatieglas, de installatie van een warmtepompen of zonnepanelen. Let op: Het isoleren van de spouwmuur is een gespecialiseerde klus. Wil je weten of je spouwmuur geïsoleerd kan worden of wat de kosten zijn van spouwmuurisolatie? Zoek dan een isolatiespecialist bij jou in de buurt. Je kunt deze vinden op onze dealerpagina.

  Bouwbesluit 2012

  Het Bouwbesluit 2012 stelde dat voor de energieprestatie het zogenaamde rechtens verkregen niveau van toepassing is bij het (gedeeltelijk) verbouwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. Concreet betekende dit dat een warmteweerstand van minimaal 1,3 m2.K/W voldoende was. Dit is zoveel lager dan de Rc waarden die vereist zijn bij nieuwbouw, dat wel duidelijk is dat er meer nodig is om een gebouw te verduurzamen en een hoger energielabel te krijgen. Daarom heeft de overheid nieuwe regels gemaakt voor de verduurzaming van bestaande bouw.

  Real Performance

  Met de komst van BENG is kierdichtheid en luchtdicht bouwen belangrijk. Je kunt alleen voldoen aan de vereiste energieprestaties als je de Rc waarde ook in de praktijk echt haalt. Op die manier neemt BENG feitelijk een voorschot op de Wet Kwaliteitsborging. BENG vraagt van de bouwer om aan te tonen dat hij in de praktijk gebouwd heeft wat op papier gevraagd werd om de vereiste warmteweerstand te realiseren.

  Luchtdicht bouwen

  Om te voorkomen dat energie verloren gaat en het gebouw of een woning in de praktijk net zo energiezuinig is als op papier is het van belang om goed luchtdicht te bouwen. Met luchtdicht bouwen voorkom je ongewenste luchtstromingen door de thermische schil. Dit is belangrijk voor het comfort en de energiebesparing in een gebouw. Wil je meer weten over luchtdicht bouwen? Bekijk dan ook eens de informatie hierover van Nieman Raadgevende Ingenieurs.

  Hoe glaswol helpt bij BENG 1

  Met minerale wol en glaswol haal je de vereiste Rc eenvoudig in de praktijk. Glaswol isolatieplaten sluiten door de flexibele vezelstructuur uitstekend op elkaar aan. Ook met aangrenzende constructiedelen zoals kozijnen of een binnenspouwblad realiseer je eenvoudig een goede aansluiting. Je voorkomt warmteverlies via kieren en bent er sneller van verzekerd dat je de vereiste thermische prestaties in de praktijk ook echt behaald. Dat noemen we bij Knauf Insulation ‘Real Performance’.

  Spouwmuurisolatie Prestatie

  Perfecte aansluiting glaswol

  Glaswol isolatie sluit door de flexibele vezels naadloos aan op onderliggende constructies en bouwdelen.

  Thermische Isolatie-deel harde spouwplaat upd-03

  Risico van valse luchtspouw of luchtstromen wanneer er kieren ontstaan bij speciebaarden. Een kier van een paar mm kan de Rc waarde al met wel 30 % verlagen.

  Gebouwdossier opbouwen

  Na de ingang van BENG zal een adviseur voor oplevering van een gebouw toetsen of de informatie in het bouwdossier correct is. Voor een warmteweerstands oftewel een Rc- berekening betekent dat:

  • Rc berekening moet op juistheid te toetsen zijn
  • Aannemer moet aan kunnen tonen wat in praktijk uitgevoerd is.

  Ook aan de hand van rekeningen of foto's kun je aantonen wat je in de praktijk hebt toegepast. In de ISSO publicaties kun je hierover meer informatie vinden.

  Rc Calculator Knauf Insulation

  Met onze Rc calculator kun je voorlopig eenvoudig switchen tussen de NEN 1068 en de NTA 8800. Elke Rc berekening kun je eenvoudig downloaden als pdf om toe te voegen in je dossier. Onze Rc calculator is gecontroleerd door Bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs.

  Rc calculator teaser gevel

  Rc Calculator Knauf Insulation

  Met onze Rc calculator bereken je snel met welke isolatie je een Rc waarde haalt. Je kunt eenvoudig switchen tussen de NEN 1068 en de NTA 8800. Elke Rc berekening kun je downloaden om toe te voegen in je bouwdossier. De Rc calculator is gecontroleerd door Bureau Nieman Raadgevende Ingenieurs.