• Producten & Systemen
 • Expertise
 • Documentatie
 • Bedrijven
 • property insurance

  F.A.Q. OVER ISOLATIE

  OVER ISOLATIE

  Isolatiematerialen zorgen ervoor dat warmte, koude en geluid van buiten naar binnen en van binnen naar buiten worden geïsoleerd. Isolatie is een materiaal zoals glaswol of minerale wol.

  Isolatiematerialen van Knauf Insulation worden gemaakt uit tot wel 80% uit gerecyclede grondstoffen (glas). Door de combinatie van het smelten van deze grondstoffen onder hoge temperaturen en een 'spinproces' worden glaswolvezels getrokken. Het bindmiddel ECOSE® Technology bevat geen toevoegingen van fenolformaldehyde of andere acrylaten, kunstmatige kleur- geur of verfstoffen. Het isolatiemateriaal is daardoor geurloos, stofarm en irriteert niet aan huid of handen.

  De warmtegeleidbaarheid wordt uitgedrukt in een λ-waarde. Deze geeft de hoeveelheid warmte aan die door een bepaald materiaal gaat en wordt uitgedrukt in W/m.K (Watt/vierkantemeter Kelvin).

  Nee, want hoewel biobased isolatiematerialen zoals cellulose en houtwol inderdaad een hogere warmtecapaciteit hebben die uitgedrukt wordt in kJ/m3K merk je géén verschil in de oververhitting in de zomer als je deze isolatiematerialen vergelijkt met minerale wol zoals glaswol en steenwol. Onderzoek van de WTCB heeft aangetoond dat de keuze van dakisolatie niet het verschil maakt in het risico op oververhitting in de zomer. Het toepassen van zonwerking, nachtventilatie of een combinatie van beiden maken wel het verschil.

  Samenvatting WTCB Onderzoek

  λd is de door de fabrikant opgegeven en statistisch bepaalde waarde van de warmtegeleidbaarheid van een materiaal. λd staat voor gedeclareerde lambda waarde.

  Geluidsisolatie is de isolatie van een constructie tegen geluid (en lawaail) van binnen naar buiten, van buiten naar binnen of tussen twee ruiten in een gebouw. Glas- en minerale wol hebben een hoge bijdrage in de geluidsisolatie van een constructie. We spreken over luchtgeluiden als deze buiten worden geproduceerd door bijvoorbeeld het verkeer, spoor of auto´s. Bij luchtgeluiden van binnenaf valt te denken aan conversaties tussen mensen, het geluid van een televisie of stereo installatie etcetera.

  Geluidsabsorptie is het absorberen van geluiden in een ruimte. Hoe meer geluidsabsorptie aanwezig, des te minder galm er in de ruimte is. Voorbeeld van een ruimte waar weinig absorptie is, is een kerk. Doordat in de kerk alleen maar harde materialen zijn toegepast die geluid slecht absorberen, houten banken, plavuizen, bakstenen wanden, ontstaat er veel galm. Voorbeeld van een ruimte waar veel absorptie is, is een crematorium; gedempt geluid doordat er veel zachte materialen zijn die het geluid absorberen. Zoals plafonds, vloerbedekking, stoelen en gordijnen.

  Rd is een gedeclareerde rekenwaarde die ook wel een R declared waarde wordt genoemd. De Rd waarde geeft aan hoe groot de warmteweerstand van het isolatiemateriaal is.

  Rd [m2 K/W] = dikte [m] / λ [W/m.K]

  Rd - gedeclareerde warmteweerstand van alleen het productRreken - is de rekenwaarde van de warmteweerstand van iedere laag waaruit de constructie is opgebouwd, waarbij correctiefactoren zijn meegenomen.Rc - is de warmteweerstandswaarde van de totale constructie. Dit is een optelsom van alle Rreken waarden van alle materialen gecorrigeerd met onder andere de invloed van koudebruggen (hout, metaal).

  De dampremmende laag moet altijd aan de warme oftewel de woonzijde van een constructie worden toegepast.

  Materialen worden ingedeeld in brandklasse A t/m F. Onbeklede isolatiematerialen van glaswol en minerale wol die Knauf Insulation levert, hebben brandklasse A1, dit is de beste klasse die er is! Dit betekent dat deze producten onbrandbaar zijn en geen bijdrage leveren aan de brandvoortplanting. Er komen bovendien geen rook- en giftige gassen vrij. Een cacheerlaag kan een negatieve invloed op de brandklasse van een isolatiemateriaal hebben. Met minerale wol en glaswol) worden brandveilige constructies gemaakt.

  Brandwerendheid staat voor de weerstand die een constructie biedt bij brand. En betekent dat een constructie een bepaalde tijd weerstand moet bieden tegen een genormaliseerde vuurbelasting en wordt uitgedrukt in minuten. Met glaswol en minerale wol zijn constructies met een hoge brandwerendheid te realiseren. Bij de uitvoering van brandtesten wordt veelal gekeken naar onderstaande criteria: - De tijd totdat het geteste constructie bezwijkt - De tijd dat de constructie vlamdicht blijft - De tijd dat de temperatuurstijging aan de koude zijde binnen de gestelde eisen blijft

  De afkorting WBDBO staat voor 'Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag.'

  Bij een eis van 30 minuten WBDBO tussen twee compartimenten, mag een brand die ontstaan is in het ene compartiment, zich gedurende die dertig minuten, op geen enkele wijze uitbreiden naar het andere compartiment. Er moet worden aangetoond dat met alle mogelijke trajecten van branduitbreiding zoals de branddoorslag van wanden, brandoverslag via de ramen, gevels of via het dak rekening is gehouden.

  Omdat we steeds vaker vragen kregen over de te behalen credits voor MAT 5 (Tier level 3) in de BREEAM.nl beoordeling, hebben we om een aanvullende toelichting gevraagd bij DGBC. Voor steenwol, glaswol en cellulair glas gelden dezelfde eisen, ongeacht of het product uit meer of minder dan 50% gerecycled materiaal wordt geproduceerd. Hiermee sluit deze credit aan op de eis die in BREEAM-Europa wordt gesteld.

  Meer informatie vind je ook in de onderstaande afbeelding of in de uitleg die gegeven wordt op de website van Dutch Green Building Council (DGBC).

  Omdat er bij de productie van onze glaswol en minerale wol géén grondstoffen uit steengroeven e.d. gebruikt worden, zijn er geen EMS of ISO 14001 certificaten vereist van de leveranciers van onze grondstoffen. Uiteraard beschikt Knauf Insulation over een ISO 14001 certificaat.

  Verklaring MAT5

  Download de volledige verklaring van Knauf Insulation met links naar de relevante documenten van Dutch Green Building Councel

  VRAGEN ROND HET ISOLEREN VAN EEN HOUTEN BEGANE GRONDVLOER

  Onder standaard omstandigheden is bij de begane grondvloer geen dampremmende laag op de isolatie of in de constructie nodig. Dat komt omdat het dampdrukverschil tussen een kruipruimte (temperatuur circa 10 graden) en het binnenklimaat in het gebouw beperkt is. Hoewel een dampremmende laag meestal niet nodig is, is het wel mogelijk om te kiezen voor een isolatie of constructie met een dampremmende laag. Deze dampremming breng je dan aan tegen de vloerdelen van je houten vloerconstructie. Vanuit de kruipruimte is de folie dus niet zichtbaar.

  Je kunt kiezen voor een onbeklede glaswolrol zoals de Naturoll. Wil je graag een dampremmende laag gebruiken, dan kun je kiezen voor de Minerale Wol MW 34 Alu Plus.

  Met behulp van onze Rc calculator kun je online berekenen welke dikte je moet gebruiken als je een bepaalde thermische prestatie wilt behalen. Ga hiervoor naar onze Rc calculator.

  In het belang van het duurzaam behoud van de houten balklaag en afhankelijk van de condities van de kruipruimte is een bodemafsluiting zeer wenselijk en wordt sterk geadviseerd.

  Knauf Insulation heeft raadgevend adviesbureau Nieman gevraagd om een adviesrapport voor het isoleren van houten begane grondvloeren met isolatie van Knauf Insulation. Meer aandachtspunten zoals conditiemeting van de balklaag, houtrot, ventilatie, kruipruimtecondities, vloerafwerkingen en leidingwerk kun je lezen in het volledige rapport van Nieman: Nieman rapport Isoleren houten begane grondvloer met Knauf Insulation isolatie

  ALGEMENE VRAGEN ECOSE® TECHNOLOGY

  ECOSE® Technology is een revolutionair, natuurlijk, fenol en formaldehydevrij bindmiddel, gebaseerd op duurzame grondstoffen in plaats van petrochemische derivaten. Het verlaagt de productieenergie van de isolatie en maakt isolatie vriendeijk voor mens en milieu. ECOSE® Technology is ontwikkeld voor glas- minerale wol en steenwolisolatie, maar kan ook gebruikt worden voor andere producten, waar het vervangen van een chemisch bindmiddel een voordeel is.

  Door het omzetten van duurzame grondstoffen in een inert polymeer via een gepatenteerd proces, wordt ECOSE® Technology gebruikt om een uitzonderlijk sterk bindmiddel te creëren dat minerale wolvezels verbindt. Deze revolutionaire, wetenschappelijke ontdekking maakt het gebruik van een bindmiddel op basis van fenol en formaldehyde overbodig.

  ECOSE® Technology is beschermd door een aantal wereldwijde patenten.

  Producten gemaakt met ECOSE® Technology zijn duurzamer,

  Er wordt bij de productie van het bindmiddel, tot 70% minder energie gebruikt. Met ECOSE® Technology vervangen grondstoffen op biologische basis de traditionele chemicaliën, om duurzamere en innovatieve producten te maken.

  Er komen minder emissies vrij tijdens de productie.

  Zij dragen bij aan de binnenluchtkwaliteit in gebouwen, omdat er geen fenol of formaldehyde wordt gebruikt met ECOSE® Technology. Isolatie van Knauf Insulation is erkend met het Eurofins Gold certiifcaat en Declare Red List free.

  VRAAG EN ANTWOORD ECOSE TECHNOLOGY

  Minerale wol producten van Knauf Insulation met ECOSE® Technology vormen een nieuwe generatie isolatie met een revolutionair, natuurlijk bindmiddel, gebaseerd op duurzame grondstoffen, in plaats van de huidige bindmiddelen op basis van fenol en formaldehyde.

  Alle minerale wol producten van Knauf Insulation zijn per definitie duurzaam: Thermische isolatie maakt een zeer grote energiebesparing mogelijk, talloze keren meer dan de energie die nodig is om het product te maken. Maar de glas- en steenwol producten met ECOSE® Technology zijn zelfs nog duurzamer, omdat er bij de productie, tot 70% minder energie gebruikt is dan bij de productie van traditionele bindmiddelen. Met ECOSE® Technology vervangen natuurlijke grondstoffen, de chemicaliën die worden gebruikt in traditioneel bindmiddel, zodat innovatieve en duurzamere producten ontstaan. Al deze aspecten dragen bij aan de verkleining van onze ecologische voetafdruk.

  Er wordt steeds meer gelet op bouwproducten die formaldehyde bevatten of gebruiken in hun productie. Een groot aantal onderzoeken, uitgevoerd door onafhankelijke, deskundige laboratoria in vele landen, hebben aangetoond dat minerale wol producten een beperkte bron van formaldehyde in gebouwen vormen en daarom een risico voor de gezondheid van bewoners of verwerkers zijn. Het gebruik van ECOSE® Technology verwijdert de formaldehyde volledig uit het productieproces.

  De producten onderscheiden zich door kleur en verpakking. Door de nieuwe technologie heeft de minerale wol een kenmerkende natuurlijke bruine kleur die op natuurlijke wijze is ontstaan! Het merk en logo van ECOSE® Technology zijn duidelijk zichtbaar op alle verpakkingen, waarbij deze nieuwe technologie is gebruikt en geven volledige garantie dat er absoluut geen formaldehyde, acryl, fenol, verf of kunstmatige kleurstoffen zijn toegevoegd.

  Duurzaamheid draait om voortdurende verbetering, het verleggen van technische grenzen. Wij zijn van mening dat er altijd mogelijkheden zijn tot verbetering. De ontwikkeling komt voort uit ons intensief onderzoeks- & ontwikkelingsprogramma, waarin wij er naar streven om de markt te voorzien van innovatieve en duurzamere producten. Dit is in lijn met ons commitment om op gebied van duurzaamheid voorop te lopen.

  De technologie verbetert de al uitzonderlijke milieukenmerken van glas- en steenwol, omdat de producten worden geproduceerd met een gloednieuw bindmiddel dat de bestaande lage milieu-invloeden bij de productie nog meer verlaagt en dezelfde superieure productprestaties levert. De technologie is tevens formaldehydevrij.

  Op basis van de bekende isolatienormen zoals EN 13162 en ASTM C665 hebben glas- en steenwolproducten met ECOSE® Technology dezelfde toonaangevende prestaties als traditionele glas- en steenwolproducten. Daarnaast zijn ze milieuvriendelijker, duurzamer en makkelijker te verwerken.

  De producten hebben een uitgebreide en strenge evaluatie ondergaan om hun milieugevolgen en gelijkwaardigheid in het gebruik te bepalen, waaruit is gebleken dat producten met ECOSE® Technology de reeds uitstekende prestatie van traditionele minerale wol producten verbeteren. Net als alle Knauf Insulation producten voldoet de nieuwe minerale wol aan de (regionaal en Europees) geldende normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en kwaliteit door middel van certificatie en CE-markering, evenals aan ‘Underwriters Laboratories' criteria (UL) en GREENGUARDTM in Noord-Amerika.

  WERKEN MET ECOSE TECHNOLOGY

  - Natuurlijk bindmiddel gemaakt uti 85% biobased materialen, zonder toevoeging van fenol, formaldehyde of acrylaat

  - Verminderde emissies tijdens productie

  - Minder milieu-impact, door een lager energieverbruik bij de productie van het bindmiddel

  - Geen kunstmatige kleurstoffen of pigmenten

  - De superieure eigenschappen van het product dragen bij aan de verbetering van de algemene duurzaamheid van gebouwen waarin het product wordt toegepast

  - Formaldehydevrij bindmiddel

  - Natuurlijke kleur, in perfecte harmonie met bijvoorbeeld een houtconstructie

  - Prettiger om te verwerken, de isolatie is geurloos, voelt zacht aan en irriteert niet aan huid of handen

  - De isolatie is bovendien stofarm bij snijden en verwerken

  - Niet ontvlambaar: Euroklasse A1 volgens EN 13501 (onbekleed product)

  - Mechanische eigenschappen

  - Thermische isolatie

  - Akoestische absorptie en akoestische isolatie

  - Isolatiemateriaal met uitstekende warmte weerstandswaarde Rd

  - Waterafstotendheid

  - Gemaakt van gerecyclede, hernieuwbare en onuitputtelijke bronnen (gerecycled glas)

  - Recyclebaar product

  - Recyclebare verpakking

  - Lage transportkosten door hoge mate van compressie van de productverpakking (glaswol

  - Gebruikt lucht voor de thermische isolatie

  - Chemisch neutraal

  VRAAG EN ANTWOORD SUPAFIL SPOUWMUURISOLATIE

  De verschillende Supafil producten zijn afgestemd op de toepassingen: Houtskeletbouw, open blazen, nieuwbouw en renovatie spouwmuren. Het verschil zit bij de inblaaswol in o.a. de lengte van de vezel die speciaal ontwikkeld is voor elke toepassing.

  Nee, Supafil neemt geen vocht op. De inblaaswol is behandeld met een minerale olie die er tijdens de gehele levensduur van de woning op blijft zitten. Van alle na-isolatieproducten neemt minerale wol het minste vocht op.

  Bron: Tetra eindrapport Universiteit Gent. Supafil zakt niet in het product voldoet aan de hoogste Settlement klasse (S1)

  Nee, alle Supafil producten vallen in de hoogste Euro brandklasse (A1). Dit betekent dat de producten onbrandbaar zijn en niet bijdragen aan de verspreiding van een brand.

  Supafil inblaaswol wordt gemaakt uit gerecycled glas (tot wel 80%). Het isolatiemateriaal is dus in de basis een circulair bouwmateriaal. De inblaaswol heeft géén toevoegingen zoals een bindmiddel en er wordt geen lijm toegevoegd bij de na-isolatie van spouwmuren. Supafil kan bij eventuele sloop van de woning op de langere termijn eenvoudig ingezameld worden voor recycling. Het product scoort heel goed qua duurzaamheid volgens het Nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie). De Milieu-impact van Supafil en natuurlijke isolatiematerialen is vergelijkbaar.

  Ja, alle installateurs staan onder toezicht van een certificatie-instelling (SKG-IKOB of Insula). Installateurs moeten zich aan strenge richtlijnen houden om Supafil Cavity Wall te mogen verwerken. Op onze website en op de website van de certificaatinstellingen kun je de erkende installateurs terugvinden.

  Nee, niet elke spouwmuur kan worden geïsoleerd. Een erkende verwerker zal eerst een voorinspectie moeten uitvoeren, om de spouwmuur te beoordelen of dat deze geïsoleerd mag worden.

  VRAAG EN ANTWOORD ISOLEREN HELLEND DAK VAN BINNENUIT

  Het dak van een woning is een groot oppervlak. Warme lucht stijgt op. Dus bij een slecht geïsoleerde woning verliest de bewoner veel warmte en energie via het dak (tot wel 30%).

  Een schuin dak extra isoleren voorkomt onnodig energieverlies. Door de isolatie is er minder gas nodig om de woning te verwarmen, hierdoor gaat je energierekening omlaag. Nadat je de woning hebt geïsoleerd, zorgt dit ervoor dat de woning extra comfortabel gaat aanvoelen, je zit er niet alleen warm bij, maar goede isolatie helpt ook voor goede akoestiek.

  Welke isolatie je kiest hangt vooral af van een persoonlijke voorkeur.

  Schuin dak isoleren en luchtdicht maken:

  Onze dakisolatie Mineral Wool 34 Alu Plus heeft een stootvast, geïntegreerd dampscherm. Deze isolatie is ontwikkeld op de kap die je bij renovatie het meeste tegenkomt: een gordingkap. Je kunt de isolatie snel klemmend aanbrengen en vastnieten is niet nodig.

  De dakisolatie TR 312 is een glaswoldeken afgewerkt met een Alukraft voorzien van spijkerflensen. Deze isolatie is vooral geschikt voor het isoleren van een sporenkap. De flensen niet je vast op de verticale houten sporen.

  Schuin dak isoleren: isolatie met los dampscherm

  Isolatie van een schuin dak kan ook worden gedaan met onbeklede isolatie zoals Naturoll glaswol. We bieden Naturoll aan in diverse varianten, zodat er altijd isolatie beschikbaar is die perfect past bij de balkhoogte van het te isoleren dak. Het is essentieel om na isolatie eerst de juiste folie te plaatsen voordat je verder gaat met afwerken. Vergeet niet om de naden tussen de folies en de aansluitingen bij de muren, vloeren en de nok af te tapen. Door luchtdicht bouwen, voorkom je energieverlies, condens en houtrot in de dakconstructie. Meer over luchtdicht bouwen

  Voor optimale dakisolatie is het verstandig om te kiezen voor de grootst mogelijke isolatiedikte (maar lager dan de balkhoogte) en een materiaal met een hoge isolatiewaarde (lambda). Een dunne isolatielaag biedt namelijk minder bescherming tegen kou in de winter en hitte in de zomer vergeleken met een dikkere laag met een specifieke thermische prestatie. Zo is een isolatie met een lambda van 0,032 beter dan een met lamda van 0,037.

  Hoe hoger de Rd hoe beter is een eenvoudige vuistregel. De samenhang tussen de Rd, de isolatieawaarde van een materiaal, en de thermische prestatie in lambda is als volgt: Rd = dikte : lambda

  Wil je weten met welke dakisolatie je een bepaalde RC behaalt voor de hele constructie? Gebruik dan onze online Rc calculator.

  Neem contact op

  Heb je niet gevonden wat je zocht? Laat het ons weten en wij helpen je graag persoonlijk verder.