• Produkter og systemer
 • Divisjoner
 • Nedlastingssenter
 • brand blue gradient

  Juridiske merknader

  Juridisk merknad

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 München, Tyskland Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 Email: [email protected]

  Verneting: München tingrett Registrert nummer: HRB 248534

  Styremedlemmer: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Identifikasjonsnummer for omsetningsavgift i henhold til paragraf 27 (a) av den tyske merverdiavgiftsloven (UStG): DE325999350

  Ansvar

  Dette nettstedet ble skapt med ytterste forsiktighet og innholdet blir regelmessig sjekket. Likevel er ansvar for nøyaktighet, aktualitet, fullstendighet og pågående tilgjengelighet begrenset for tilfeller om grov uaktsomhet eller hensikt. Vi skal kun utstede bindende opplysninger, råd, anbefalinger eller forklaringer innenfor omfanget av individuell kommunikasjon. Vi forbeholder oss retten til å endre, supplere, redusere eller stoppe forsyning av Internett-tjenesten når som helst. Vårt nettsted inneholder lenker til eksterne nettsteder til tredjeparter, hvis innhold vi ikke har noe innflytelse over. Vi tar ikke i bruk deres innhold som vårt eget på noen måte, og kan heller ikke ta noe ansvar for dette eksterne innholdet. Den relevante leverandøren eller operatøren som er ansvarlig for nettstedet, er ansvarlig i hvert tilfelle for innholdet og personvernreglene til de koblede nettstedene.

  Opphavsrett

  Oppsettet for nettstedet, grafikken og bildene som blir brukt, samt innholdet til dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og andre lover om intellektuell eiendom. Vi forbeholder oss uttrykkelig alle rettigheter i denne forbindelse. Spesielt krever reproduksjon, behandling, distribusjon og enhver form for utnyttelse vårt skriftlige samtykke, med mindre tiltaket er tillat uten samtykke i henhold til lovbestemmelser.

  Merknad i henhold til paragraf 36 i Forbrukertvistloven (VSBG) Knauf Digital GmbH vil ikke delta i en tvisteløsningsprosedyre foran en voldgiftsnemnd for forbrukere i henhold til VSBG, og er heller ikke forpliktet til å gjøre det.