• Produkty i systemy
 • Działy
 • Centrum pobierania
 • brand blue gradient

  Informacje prawne

  Nota prawna

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Monachium, Niemcy Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected]

  Sąd rejestracji: Sąd Rejonowy w Monachium Numer w rejestrze: HRB 248534

  Rada dyrektorów: Christoph Dorn, Lars Klodwig

  Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z § 27 (a) niemieckiej ustawy o podatku od towarów i usług (UStG): DE325999350

  Odpowiedzialność

  Ta witryna została stworzona z najwyższą starannością, a jej zawartość jest regularnie sprawdzana. Niemniej jednak odpowiedzialność za dokładność, aktualność, kompletność i stałą dostępność jest ograniczona do przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Będziemy udzielać wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, ograniczenia lub nawet całkowitego zaprzestania świadczenia naszych usług internetowych w dowolnym momencie. Nasza witryna zawiera łącza do witryn dostawców zewnętrznych, na których treść nie mamy wpływu. W żaden sposób nie przyjmujemy tych treści jako własnych i nie możemy ponosić za nie żadnej odpowiedzialności. Odpowiedni dostawca lub operator witryny jest w każdym przypadku odpowiedzialny za treść i politykę prywatności powiązanych witryn.

  Prawa autorskie

  Układ witryny, użyte grafiki i obrazy, a także zawartość tej witryny są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Wyraźnie zastrzegamy sobie wszelkie prawa w tym zakresie. W szczególności powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wymaga naszej pisemnej zgody, chyba że działanie jest dozwolone bez zgody na mocy przepisów ustawowych.

  Uwaga zgodnie z art. 36 ustawy o rozstrzyganiu sporów konsumenckich (VSBG) Knauf Digital GmbH nie będzie uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową konsumentów w rozumieniu VSBG i nie jest do tego zobowiązana.