• Produkty i systemy
 • Działy
 • Centrum pobierania
 • brand blue gradient

  Polityka prywatności

  Polityka prywatności

  I. Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

  Przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników w celach opisanych poniżej i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

  W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy poinformować naszych użytkowników o charakterze, zakresie i celach gromadzenia i wykorzystywania ich danych osobowych, a także o podstawach prawnych przetwarzania, okresach przechowywania i odpowiednich prawach w odniesieniu do przetwarzania danych.

  II. Nazwa i adres administratora danych

  Administratorem danych w rozumieniu RODO i innych przepisów o ochronie danych jest:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Monachium, Niemcy Telefon: +49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Inspektor ochrony danych w Grupie Knauf

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Niemcy Telefon: + 49 (0) 9323 / 31-0 E-mail: [email protected]

  IV. Jak przetwarzamy dane osobowe na naszej witrynie

  Udostępnianie witryny i tworzenie plików dziennika

  Opis i zakres przetwarzania danych Za każdym razem, gdy odwiedzana jest nasza witryna, nasz system automatycznie rejestruje informacje przesyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Dane te obejmują adres IP i powiązaną lokalizację, datę i godzinę wizyty, system operacyjny urządzenia, dostawcę usług internetowych i strony internetowe, po których użytkownik porusza się podczas wizyty na stronie (tak zwane „pliki dziennika” lub „rekordy sesji”). Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do działania witryny.

  Cel przetwarzania danych Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystujemy dane w celu umożliwienia dostępu do naszej witryny i wyświetlania jej, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej, w szczególności w celu zapobiegania nieuprawnionej ingerencji w nią, oraz w celu umożliwienia nam wykonywania naszych praw i obowiązków prawnych w odniesieniu do takiej nieuprawnionej ingerencji. Ponadto analizujemy zapisy sesji w celu optymalizacji naszej witryny. Wyżej wymienione cele stanowią również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych.

  Okres przechowywania Dane są usuwane, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zgromadzone. Jeżeli dane są rejestrowane w celu udostępnienia witryny, ma to miejsce po zakończeniu odpowiedniej sesji. Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, ma to miejsce po maksymalnie trzydziestu dniach.

  Korzystanie z plików cookie

  Nasza strona używa plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie.

  V. Komunikacja z naszymi użytkownikami

  Kontakt

  Opis i zakres przetwarzania danych Nasza witryna wykorzystuje formularz kontaktowy i udostępnia adres e-mail, aby umożliwić użytkownikom kontakt z nami w przypadku zapytań lub próśb o informacje. Gdy użytkownik wypełnia formularz kontaktowy, przetwarzamy nazwę jego spółki, rodzaj działu, imię i nazwisko, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, kraj, kategorię zamiaru i wszelkie inne dane, które zdecyduje się podać. Dane osobowe użytkownika przesyłane wraz z wiadomością są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia konwersacji.

  Użytkownicy nie są zobowiązani do przekazywania nam swoich danych osobowych. Potrzebujemy jednak odpowiednich danych, aby się z nimi skontaktować i odpowiedzieć na ich prośbę lub zapytanie.

  W zakresie wymaganym do realizacji zapytania z formularza kontaktowego użytkownika, Knauf Digital GmbH przekaże zapytanie do właściwego podmiotu stowarzyszonego Knauf w celu dalszego przetwarzania zapytania.

  Korzystamy z funkcji HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (dalej jako: HubSpot), aby oferować usługi formularzy kontaktowych.

  Cel przetwarzania danych Przetwarzanie danych osobowych w kontekście naszej komunikacji z użytkownikiem opiera się na naszym uzasadnionym interesie polegającym na udzielaniu odpowiedzi na prośby lub zapytania lub w inny sposób na komunikowaniu się z użytkownikami naszej witryny. W stosownych przypadkach komunikujemy się również z użytkownikiem w kontekście zawarcia umowy. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na ich zapytania i zapewnienia niezbędnej pomocy. Nie wykorzystujemy danych do żadnych innych celów bez wyraźnej zgody użytkownika.

  Newsletter

  Opis i zakres przetwarzania danych Na naszej witrynie użytkownicy mają możliwość bezpłatnego subskrybowania biuletynów ogólnych lub tematycznych. Użytkownik podaje informacje obejmujące jego dane do kontaktu (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz kraj, a także może podać dalsze dane opcjonalne (telefon, nazwa spółki, zawód, kod pocztowy, miasto, zainteresowania). Gromadzimy informacje w imieniu i na użytek spółki z grupy Knauf, której biuletynem użytkownik jest zainteresowany, jak zostanie to wskazane podczas subskrypcji biuletynu.

  Korzystamy z funkcji HubSpot, aby oferować usługi newslettera.

  Cel przetwarzania danych Grupa Knauf, wysyłająca newsletter, przetwarza dane osobowe w celu informowania swoich klientów i potencjalnych klientów o produktach, usługach i wydarzeniach Grupy Knauf. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez użytkownika podczas zapisywania się do newslettera. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki newslettera.

  Użytkownik może anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. W tym celu w każdym biuletynie udostępniany jest odpowiedni link.

  VI. Tworzenie konta

  Opis i zakres przetwarzania danych Użytkownicy mogą zarejestrować się lub zalogować się na osobiste konto użytkownika Knauf. Zostanie utworzone konto globalne z unikalnym identyfikatorem, które zapewnia dostęp do interfejsu dla aplikacji biznesowych skierowanych do klientów, np. przeglądów zamówień lub kalkulatora materiałów i zarządzania informacjami (np. dane do kontaktu, ustawienia kraju i języka).

  Aby się zarejestrować, użytkownik musi podać obowiązkowe informacje, w tym adres e-mail, imię, nazwisko, kategorię użytkownika (np. architekt, dystrybutor, inwestor itp.), kraj i język oraz opcjonalnie może podać swój numer telefonu. Przetwarzamy również adres IP użytkownika oraz datę i godzinę rejestracji.

  Cel przetwarzania danych Użytkownicy muszą się zarejestrować, abyśmy mogli dostarczać określone treści i usługi na naszej witrynie, a także uzyskać dostęp do naszych usług cyfrowych. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z użytkownikiem podczas rejestracji.

  Okres przechowywania Dane zostaną usunięte, jeżeli rejestracja na naszej witrynie zostanie anulowana lub zmieniona. Niekompletne dane rejestracyjne (np. użytkownik podał nazwę i adres e-mail, ale nie wprowadził hasła) lub zablokowane konta z powodu nieudanej próby wprowadzenia hasła zostaną usunięte po siedmiu dniach.

  VII. Profile firmowe

  Prowadzimy publicznie dostępne profile firmowe w sieciach profesjonalnych i społecznościowych, w których udostępniamy informacje o naszej firmie, naszych produktach i usługach w zakresie materiałów budowlanych, płyt kartonowo-gipsowych, izolacji i sufitów. Zapewniamy aktualizacje firmowe i istotne wiadomości branżowe oraz stwarzamy użytkownikom profesjonalnej i/lub społecznościowej sieci możliwość komunikowania się z nami.

  Przetwarzamy dane osobowe, takie jak imiona i nazwiska lub zdjęcia profilowe, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z profilem naszej firmy, np. gdy publikuje, udostępnia lub lubi treści. Podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prezentowaniu informacji o naszej firmie oraz komunikowaniu się z (potencjalnymi) klientami i partnerami biznesowymi. Dane wygenerowane w związku z profilem firmy nie są zapisywane w naszych własnych systemach.

  Gdy użytkownik odwiedza profil naszej firmy, dalsze dane osobowe mogą być przetwarzane przez operatora sieci profesjonalnej i/lub społecznościowej, niezależnie od tego, czy użytkownik jest zarejestrowany lub zalogowany na swoim koncie. Przetwarzanie danych przez sieci społecznościowe może opierać się na różnych podstawach prawnych, które operatorzy sieci społecznościowych są zobowiązani wskazać. Ze względu jednak na fakt, że zasadniczo nie mamy wpływu na przetwarzanie danych osobowych przez operatora sieci profesjonalnej lub społecznościowej, prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich sieci w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ich działań związanych z przetwarzaniem.

  Zasadniczo użytkownicy mogą dochodzić swoich praw, jak wyjaśniono w pkt XIV. Prawa osoby, której dane dotyczą wobec nas lub operatora danej sieci. Należy pamiętać, że pomimo naszego wspólnego statusu administratora danych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych przez portale społecznościowe. Nasze opcje są przede wszystkim ukierunkowane na politykę korporacyjną danego dostawcy.

  Bez przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych użytkownik nie będzie mógł wchodzić w interakcje z profilami naszej firmy.

  Obecnie korzystamy z następujących sieci zawodowych i społecznościowych:

  X (wcześniej znany jako Twitter): Platforma jest obsługiwana przez Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez X można znaleźć tutaj: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Platforma jest obsługiwana przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez YouTube można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Platforma jest obsługiwana przez LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez LinkedIn można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Platforma jest obsługiwana przez XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Xing można znaleźć tutaj: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Analityka i reklama

  Opis i zakres przetwarzania danych

  Google AdWords

  Korzystamy z usługi Google AdWords firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej jako: Google). Usługa ta umożliwia nam umieszczanie reklam. W tym celu Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W konsekwencji mogą być zapisywane i oceniane dane osobowe, przede wszystkim aktywność użytkownika (w szczególności, które strony były odwiedzane i które elementy były klikane), a także informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane dotyczące wyświetlanych reklam (w szczególności, które reklamy były wyświetlane i czy użytkownik je kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowane identyfikatory użytkowników). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google, należy kliknąć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  Otrzymujemy jedynie informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy zareagowali na naszą reklamę. Nie są przekazywane żadne informacje, które pozwoliłyby nam zidentyfikować użytkownika. Użycie nie ma na celu monitorowania. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika.

  Retargeting Facebooka

  Korzystamy z funkcji wtyczki reklamowej Facebook Retargeting firmy Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia (dalej jako: Retargeting Facebooka). Retargeting Facebooka służy do prowadzenia kampanii reklamowych i interakcji z nimi, przypomina użytkownikom o produktach, których szukali lub które oglądali, ale nie kupili. W ramach tego procesu Facebook zapisuje pliki cookie na urządzeniu użytkownika. W związku z tym Facebook przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: – Informacje o aktywności użytkownika – Odwiedzona witryna – Wyświetlone produkty – Kliknięte reklamy – Informacje o urządzeniu, w szczególności typ urządzenia, adres IP – konto użytkowników na Facebooku, jeżeli użytkownicy są zalogowani na Facebooku dane są przetwarzane w tym zakresie na serwerach Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, Kalifornia 94025-1453, USA. Innymi odbiorcami danych są dostawcy i usługodawcy Meta Platforms, Inc., na przykład w celach analitycznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook, należy kliknąć tutaj: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

  Używamy Retargetingu Facebooka do umieszczania reklam na różnych platformach i analizowania interakcji użytkowników z tymi reklamami. Naszym zamiarem jest wyświetlanie tym użytkownikom spersonalizowanych reklam, które są dla nich istotne. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika.

  Remarketing Google Ads

  Korzystamy z usługi Google Ads Remarketing firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej jako: Google). Remarketing Google służy do przekierowywania odwiedzających witrynę do celów reklamowych za pośrednictwem reklam Google Ads. Za pomocą Google Ads Remarketing można tworzyć grupy docelowe („podobne grupy docelowe”), które na przykład uzyskały dostęp do określonych stron. Umożliwia to identyfikację użytkownika na innych witrynach i wyświetlanie ukierunkowanych reklam. W tym celu Google umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. W konsekwencji mogą być zapisywane i oceniane dane osobowe, przede wszystkim aktywność użytkownika (w szczególności, które strony były odwiedzane i które elementy były klikane), a także informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane dotyczące wyświetlanych reklam (w szczególności, które reklamy były wyświetlane i czy użytkownik je kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowane identyfikatory użytkowników). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google, należy kliknąć tutaj: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en i https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

  Celem przetwarzania danych osobowych jest ukierunkowane dotarcie do grupy docelowej. Pliki cookie przechowywane na urządzeniach użytkowników rozpoznają ich, gdy odwiedzają witrynę, dzięki czemu mogą wyświetlać im reklamy oparte na zainteresowaniach. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika.

  Adobe Analytics

  Korzystamy z usługi analitycznej Adobe Analytics firmy Adobe Inc., 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA i jej przedstawiciela w UE, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii (dalej jako: Adobe). W tym celu Adobe umieszcza na komputerze użytkownika plik cookie. W konsekwencji dane osobowe mogą być przechowywane i oceniane, w szczególności aktywność użytkownika (zwłaszcza odwiedzane strony i klikane elementy), a także informacje o urządzeniu i przeglądarce (zwłaszcza adres IP i system operacyjny). Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Adobe, należy kliknąć tutaj: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez Adobe Analytics pozwala nam analizować zachowanie naszych użytkowników podczas przeglądania stron. Oceniając uzyskane dane, możemy opracować informacje na temat korzystania z poszczególnych elementów naszej oferty. Pomaga nam to stale ulepszać naszą witrynę, a także zwiększać przyjazność dla użytkownika w tym kontekście.

  Adobe Launch

  Korzystamy z usług Adobe Experience Platform Launch firmy Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA i jej przedstawiciela w UE, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republika Irlandii (dalej jako: Adobe Launch). Usługa Adobe Launch została zaprojektowana do zarządzania i wdrażania tagów marketingowych i analitycznych dla witryn i aplikacji mobilnych. Używamy jej do zbierania informacji o korzystaniu z naszej witryny. Adobe Launch udostępnia bibliotekę zawierającą znaczniki dla innych rozwiązań Adobe.

  HubSpot

  Korzystamy z funkcji HubSpot. HubSpot to zintegrowane oprogramowanie, którego używamy do obsługi różnych aspektów naszego marketingu online. Obejmują one ogólne raportowanie (zwłaszcza źródła ruchu, dostępy itp.).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez HubSpot, należy kliknąć tutaj: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Piksel Facebooka

  Korzystamy z piksela Facebooka firmy Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, USA i jej przedstawiciela w UE, Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlandia. Pozwala nam śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy na Facebooku. W konsekwencji mogą być zapisywane i oceniane dane osobowe, przede wszystkim aktywność użytkownika (w szczególności, które strony były odwiedzane i które elementy były klikane), a także informacje o urządzeniu i przeglądarce (w szczególności adres IP i system operacyjny), dane dotyczące wyświetlanych reklam (w szczególności, które reklamy były wyświetlane i czy użytkownik je kliknął), a także dane od partnerów reklamowych (w szczególności pseudonimizowane identyfikatory użytkowników). Pozwala nam to rejestrować skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika.

  Dane mogą zostać przesłane na serwery Facebooka w Stanach Zjednoczonych. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, innymi słowy nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebooka. Facebook może połączyć te dane z kontem użytkownika na Facebooku, a także wykorzystywać je do własnych celów reklamowych zgodnie z Polityką wykorzystania danych Facebooka. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook, należy kliknąć tutaj: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag

  Korzystamy z funkcji wtyczki marketingowej LinkedIn Insight Tag firmy LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. Umożliwia nam to przechwytywanie odbiorców witryny i konwersji i pozwala uzyskać informacje o odwiedzających witrynę oraz przechowywać szczegółowe raporty z kampanii. W ramach tego procesu LinkedIn zapisuje pliki cookie na urządzeniu użytkownika. W konsekwencji LinkedIn przetwarza następujące dane osobowe: adres URL, adres URL strony odsyłającej, adres IP w postaci skróconej lub zaszyfrowanej, właściwości urządzenia i przeglądarki (agent użytkownika), a także znacznik czasu. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez LinkedIn, należy kliknąć tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  LinkedIn nie udostępnia nam danych osobowych, a jedynie oferuje zagregowane raporty dotyczące grupy docelowej i reklam. LinkedIn oferuje również funkcję remarketingu, która umożliwia nam wyświetlanie ukierunkowanych i spersonalizowanych reklam poza naszą witryną bez ujawniania tożsamości odwiedzającego witrynę. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika.

  Cel przetwarzania danych Będziemy przetwarzać dane osobowe zgodnie z wyżej wymienionymi celami na podstawie zgody użytkownika.

  IX. Okres przechowywania

  O ile w niniejszej Polityce prywatności nie wskazano inaczej, do okresu przechowywania danych osobowych zastosowanie mają następujące zasady. Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak długo istnieje uzasadniony powód lub inna podstawa prawna, aby to zrobić i będziemy poddawać te podstawy prawne przeglądowi. Jeżeli nie ma już podstawy prawnej do przechowywania danych, bezpiecznie usuniemy dane osobowe, a w niektórych przypadkach zanonimizujemy je.

  Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują:

  • czas, przez jaki utrzymujemy stałą relację z naszymi użytkownikami (na przykład tak długo, jak użytkownicy mają u nas konto);

  • kwestię istnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy prawa wymagają od nas przechowywania zapisów transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć); lub

  • kwestię konieczności przechowywania danych w świetle naszej sytuacji prawnej (np. w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

  X. Udostępnianie danych

  Możemy udostępniać informacje o naszych użytkownikach, jeżeli jest to konieczne lub właściwe, w szczególności gdy mamy do tego prawny obowiązek lub uzasadniony interes:

  • zewnętrznym dostawcom usług działającym w naszym imieniu w celu ułatwienia świadczenia usług na naszą rzecz. Mogą to być dostawcy usług, takich jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapobieganie oszustwom, technologia informacyjna, obsługa klienta, dostarczanie usług marketingowych i inne usługi;

  • organom rządowym, organom ścigania lub innym stronom trzecim w celach prawnych, związanych z bezpieczeństwem lub ochroną, takich jak przestrzeganie wymogów prawnych; egzekwowanie lub stosowanie naszych warunków świadczenia usług i innych umów; oraz w celu ochrony naszych praw i własności lub bezpieczeństwa naszych użytkowników lub stron trzecich;

  • naszym spółkom stowarzyszonym i innym spółkom Grupy Knauf, które można znaleźć tutaj: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Inni dostawcy zewnętrzni

  Korzystamy z funkcji zewnętrznych dostawców usług w celu zapewnienia naszej witrynie usług, takich jak hosting strony internetowej, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, zapobieganie oszustwom, technologia informacyjna, obsługa klienta, dostarczanie usług marketingowych i inne usługi. Poniżej przedstawiono przegląd usług stron trzecich, z których korzystamy.

  Microsoft Azure

  Hosting witryn jest realizowany przez Microsoft Azure od Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, Monachium, Niemcy

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych na platformie Microsoft Azure, należy kliknąć tutaj: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

  Okta

  Korzystamy z platformy Customer Identity Management firmy Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, USA („Okta”), aby zarejestrować konto Knauf na naszych stronach internetowych i uzyskać dostęp do innych oferowanych tutaj usług. Okta zarządza danymi i przechowuje je w Niemczech, ale może również korzystać z międzynarodowych zespołów wsparcia, na przykład w Singapurze, Kanadzie, Japonii, Australii i Stanach Zjednoczonych, w przypadku zgłoszeń do pomocy technicznej. Dane gromadzone przez Okta są wykorzystywane wyłącznie do obsługi i zarządzania usługami Knauf, które podlegają rejestracji, oraz do wykonania, ustanowienia lub rozwiązania podstawowej umowy z użytkownikiem dotyczącej udziału w wybranej przez niego usłudze.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Okta, należy kliknąć tutaj: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  Korzystamy z narzędzia do zbierania opinii klientów „Qualtrics” firmy Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Irlandia.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Qualtrics, należy kliknąć tutaj: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji sieci dostarczania treści Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, California 94107, USA. Sieć dostarczania treści (CDN) to sieć rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet, które służą do dostarczania treści – zwłaszcza dużych plików multimedialnych, takich jak filmy. Cloudflare oferuje usługi optymalizacji i bezpieczeństwa stron internetowych, z których korzystamy, aby poprawić czas ładowania naszej witryny i chronić ją przed niewłaściwym użyciem.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Cloudflare, należy kliknąć tutaj: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/.

  Salesforce

  Korzystamy z funkcji Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Monachium, Niemcy (dalej jako: Salesforce). Salesforce to oparte na chmurze oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami, którego używamy do zarządzania różnymi aspektami naszych relacji z klientami. Aby skutecznie obsługiwać naszych klientów, przetwarzamy dane osobowe naszych klientów na platformie Salesforce, w tym między innymi imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje biznesowe, takie jak stanowisko i opis, język i kraj.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Salesforce, należy kliknąć tutaj: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Transgraniczne udostępnianie danych

  Jako firma globalna możemy udostępniać dane osobowe innym podmiotom, biurom lub działom Knauf zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przekazywania danych osobowych w ramach Grupy Knauf zostaną w razie potrzeby zapewnione poprzez standardowe klauzule umowne.

  Dane osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym posiadamy obiekty lub w którym angażujemy dostawców usług. Informacje mogą być przekazywane do krajów spoza kraju zamieszkania użytkownika, w których mogą obowiązywać zasady ochrony danych różniące się od zasad obowiązujących w kraju użytkownika. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do danych osobowych.

  Dodatkowe informacje dotyczące UE: Dane osobowe mogą być przekazywane do kraju spoza UE, który nie jest uznawany przez Komisję Europejską za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami UE. W przypadku przekazywania danych z UE do krajów, które nie zostały uznane za odpowiednie przez Komisję Europejską, wdrożyliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe środki techniczne i/lub organizacyjne w celu ochrony danych osobowych naszych użytkowników.

  XIII. Prawa osoby, której dane dotyczą

  Jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną, której dane osobowe i przetwarzanie tych danych osobowych przez administratora podlegają stosowaniu RODO, ma on pewne prawa określone poniżej, jeśli spełnione są wymogi ustawowe. W przypadku, gdy dane osobowe użytkownika i ich przetwarzanie nie podlegają RODO, prawa te niekoniecznie mają zastosowanie i żadne z postanowień niniejszej Polityki prywatności nie może być interpretowane jako ustanawiające prawa lub obowiązki wykraczające poza to, co wynika z odpowiednio obowiązujących przepisów o ochronie danych.

  • Prawo do informacji

  • Prawo do sprostowania

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  • Prawo

  • Prawo do przenoszenia danych

  • Prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość.

  • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

  Ponadto użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadnione interesy