• Produkter & System
 • Division
 • Dokumentation
 • Knauf Sverige Golv_01

  Montage golv

  Våra golvmontage kan uppdelas i understödda och självbärande.

  Skivundergolven består av vår golvgipsskiva Step Board, våtrumsgolvskiva Aquapanel Indoor samt vårt självbärande system FHB, som även har utmärkta ljudegenskaper. I detta avsnitt finns montageanvisningar för samtliga system och för olika typer av underlag.

  Aquapanel Indoor

  Aquapanel Indoor är en cementbaserad extremt robust, vatten- och fuktbeständig vägg- och golvskiva för mycket tuffa våtrumsmiljöer. Skivan är helt oorganisk och kan därför inte ruttna eller brytas ner, är obrännbar och mycket enkel att bearbeta.

  Användningsområden

  Aquapanel Indoor för våtrumsgolv är i första hand framtaget för träbjälklag. Tillsammans med lim och golvspånskiva uppfylls BKR/GVK:s branschregler för våtrum där kartongklädda golvskivor ej tillåts. Det finns även möjlighet att lägga Aquapanel Indoor i två skikt, vilket innebär att man främst arbetar med flytande golvmassa närmast golvbrunn. Vid golvbrunnen bygger man med ett enkelt skivlag Aquapanel Indoor och spacklar fallet mot golvbrunnen i det område där det egentliga behovet finns, närmast golvbrunnen. Man får en mindre fuktbelastande montagemetod. I de flesta fall behöver man dock komplementera med ett tunt lager flytspackel för att säkerställa rätt fallhöjd över hela golvytan. Vid ett skikt Aquapanel Indoor ska lim anpassat för uppstyvning av träbjälklag användas. Skivan kan även läggas på betongunderlag.

  golvfibergips-gifafloor-floor-board-19

  Vår golvskiva i pressat gipsfibermaterial, FHB, är speciellt utvecklat för att kunna läggas fribärande och klara även mycket höga laster.

  Systemet finns i fyra tjocklekar: 19 (som läggs med fullt understöd) 25, 28 och 38 mm beroende på lastfall. Skivans höga densitet borgar också för mycket goda ljudegenskaper.

  FHB är lämplig för de flesta underlag och golvbeläggningar och används i alla typer av lokaler.

  Skivan är formstabil, enkel att hantera och montera och kan användas både vid nybyggnad och renovering. Godkänd även i våtutrymmen enligt BKR/GVK:s branschregler.

  Skivan har not och spont som sammanfogas med lim.

  Användningsområden

  FHB kan användas på alla typer av underlag såsom träbjälkar, stålprofiler, spånskiva, tryckfast isolering, platonmatta, trapetsplåt, betong och granulat.

  Skivan är ett utmärkt underlag för alla standardgolvbeläggningar som t ex klinker, trägolv, linoleum och plastmatta.

  Step Board

  Vår golvskiva i gips, Step Board, är en 12,5 mm tryckfast gipsskiva speciellt utvecklad för att kunna klara de påfrestningar som den utsätts för som undergolv. Step Board är lämplig för de flesta typer av underlag och golvbeläggningar. Golvskivan används i bostäder, kontor, skolor, hotell och andra lokaler där ej större punktlaster förekommer. Skivan är formstabil, enkel att hantera och montera och kan användas både vid nybyggnad och renovering. Beroende på underlag läggs golvskiva i ett lag eller som flytande undergolv i två skivlag. Om man använder olika skivtyper i en tvålags-konstruktion är det viktigt att golvskivan alltid ligger överst.

  Skivan består av en glasfiberarmerad gipskärna mellan två lager extra stark kartong. Golvskivan har rak kant utan försänkning och dess format, vikt och styrka skiljer sig från vanliga gipsskivor för väggar och tak.

  Användningsområden

  Step Board är avsedd som underlag för parkett, golvplattor, heltäckningsmattor, vinyl- eller linoleumgolv, klinker med mera. För tunna material är det viktigast att underlaget rör sig så lite som möjligt. Detta krav uppfylls med Step Board.Till flytande golv skall två lag Step Board användas – en lösning som bl.a. ger bättre ljuddämpning än med ett lag. Det krävs ett fast underlag av t.ex. golvbrädor, spån- eller plywoodskivor.Ännu bättre ljuddämpning får man med två lag Step Board på ett isolerande lager. Det ökar samtidigt värmeisoleringen, och lösningen kan användas på alla hårda underlag. På golv som kan komma att utsättas för belastning av tungt rullande material bör man söka andra lösningar. Detsamma gäller ytor som utsätts för kontinuerlig rullstolsbelastning.

  Knauf Sverige Golv_01

  Läs mer om våra golvskivor

  Mer om Montage