• ผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ
 • หน่วยงาน
 • ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูล
 • brand blue gradient

  นโยบายการใช้คุกกี้

  นโยบายคุกกี้

  เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์บนโลกออนไลน์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อปรับแต่งเนื้อหาให้ตรงกับความสนใจของคุณ และเพื่อเปิดใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์การดำเนินงานบนไซต์

  I. คุกกี้คืออะไร

  คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ปลายทางของผู้ใช้ผ่านทางเบราว์เซอร์เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ไฟล์ข้อความเหล่านี้มีข้อมูลเพื่อให้บริการที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และเว็บเบราว์เซอร์สามารถอ่านได้ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำผู้เยี่ยมชมได้ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราสามารถนำเสนอเว็บไซต์ที่เหมาะกับคุณ ดีขึ้น เร็วขึ้น และเฉพาะตัวมากขึ้น และหากบล็อกคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราได้

  หลักๆ แล้ว คุกกี้จะแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้:

  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์ใช้งานได้ และผู้ใช้จะไม่สามารถปิดการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ โดยปกติแล้ว คุกกี้ประเภทนี้จะถูกตั้งค่าให้ตอบสนองต่อการดำเนินการของผู้ใช้ (เช่น การตั้งค่าตัวเลือกด้านความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม)
  • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ ใช้เพื่อปรับปรุงและปรับแต่งฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ให้เหมาะกับคุณ
  • คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของเว็บไซต์ ช่วยให้ทราบจำนวนครั้งที่มีการเยี่ยมชมเว็บไซต์และแหล่งที่มาของการเยี่ยมชม เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประเมินวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ รวมถึงระบุหน้าเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด/น้อยที่สุด และประเมินวิธีที่ผู้เยี่ยมชมไปยังส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์
  • คุกกี้เพื่อการตลาดและคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ใช้เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้และนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บนเว็บไซต์อื่นๆ

  คุกกี้อาจเป็นแบบถาวรหรือชั่วคราวก็ได้ คุกกี้ที่เรียกกันว่าคุกกี้ถาวรจะจัดเก็บไฟล์ไว้ในอุปกรณ์ปลายทางเป็นระยะเวลาหนึ่งจนกว่าคุกกี้จะหมดอายุ (หรือจนกว่าจะถูกลบล่วงหน้า) ตัวอย่างเช่น จะมีการบันทึกการตั้งค่าภาษาไว้เพื่อที่ผู้ใช้จะได้ไม่ต้องป้อนการตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งบนเว็บไซต์ของเรา

  คุกกี้ที่เรียกกันว่าคุกกี้เซสชันจะจัดเก็บตัวระบุเซสชันไว้ชั่วคราวในขณะที่ผู้ใช้ใช้งานอยู่บนเว็บไซต์ เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เช่น เมื่อเปลี่ยนหน้า คุกกี้เซสชันจะถูกลบเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ หรือจะใช้งานไม่ได้ทันทีที่เซสชันหมดอายุ

  นอกจากนี้แล้ว คุกกี้ยังสามารถใช้เป็นคุกกี้ของบุคคลภายนอกได้ คุกกี้ของบุคคลภายนอกมาจากผู้ให้บริการอื่นที่ไม่ใช่ผู้ดูแลเว็บไซต์ และสามารถใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการโฆษณา การจัดทำเนื้อหาที่กำหนดเอง และสถิติบนเว็บไซต์ เป็นต้น

  II. ฐานทางกฎหมายและการใช้คุกกี้

  ในกรณีที่คุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้คุกกี้เพื่อวัดผลการทำงานของเว็บไซต์และคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เราก็จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามฐานทางกฎหมายข้อนี้

  ในกรณีของคุกกี้ที่จำเป็น จะมีการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้คุณใช้เว็บไซต์ของเราได้ง่ายขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อเสนอของเราและการสื่อสารระหว่างคุณกับเนื้อหาของเรา เช่น

  • เราใช้สิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ที่ขาดไม่ได้เพื่อให้เซสชันปัจจุบันใช้งานได้
  • เราใช้คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นว่าผู้ใช้มีความคิดเห็นต่อแบบฟอร์มของเราอย่างไร มีผู้เยี่ยมชมที่ใช้หน้าของเรากี่คน หรือมีการเข้าชมหน้าเว็บใดบ่อยที่สุด
  • เราใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกที่ใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานเนื้อหาและโฆษณาของเรา

  III. คุกกี้ของบุคคลภายนอก

  ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกบางรายตั้งค่าคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยเฉพาะเพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมและปรับแต่งข้อเสนอให้มีความเฉพาะตัว (รวมถึงการโฆษณา) คุกกี้หลายประเภทถูกตั้งค่าโดยผู้ให้บริการจากที่อื่น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์ม คุณสามารถอ่านวิธีที่ผู้ให้บริการจากที่อื่นจัดการคุกกี้ได้ในหน้าที่เกี่ยวข้องของเครือข่าย เราไม่สามารถควบคุมคุกกี้ของบุคคลภายนอกได้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์บุคคลภายนอกเพื่อดูว่ามีการใช้คุกกี้ใดบ้างและสามารถจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

  IV. การจัดการคุกกี้ / การปิดใช้งานคุกกี้

  จะมีการบันทึกคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้และจะถ่ายโอนจากบนคอมพิวเตอร์ไปยังเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้สามารถควบคุมการใช้คุกกี้ได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถปิดใช้งานหรือจำกัดการถ่ายโอนคุกกี้ได้โดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนเว็บเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถลบคุกกี้ที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ได้ตลอดเวลา โดยปกติแล้ว เบราว์เซอร์จะมีตัวเลือกการตั้งค่าดังต่อไปนี้:

  • ดูคุกกี้
  • อนุญาตคุกกี้
  • ปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วน
  • ปิดการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดเมื่อปิดเบราว์เซอร์
  • บล็อกคุกกี้
  • แจ้งให้ฉันทราบเมื่อมีการตั้งค่าคุกกี้
  • ยกเลิกการติดตามการวิเคราะห์เว็บ

  หากคุกกี้ถูกบล็อก ผู้ใช้จะไม่สามารถใช้บางส่วนของเว็บไซต์ของเราได้

  V. เราใช้คุกกี้ดังต่อไปนี้อยู่ในปัจจุบัน

  หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้ จุดประสงค์ และประเภทของคุกกี้แต่ละตัว และระยะเวลาในการจัดเก็บ