• ผลิตภัณฑ์และระบบต่างๆ
 • หน่วยงาน
 • ศูนย์ดาวน์โหลดข้อมูล
 • brand blue gradient

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  I. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ตามจุดประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างและตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลของยุโรป

  ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เรามีความประสงค์ที่จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงลักษณะ ขอบเขต และจุดประสงค์ของการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ รวมถึงฐานอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล และสิทธิ์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล

  II. ชื่อและที่อยู่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

  ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามความหมายของ GDPR และข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลอื่นๆ คือ

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich, Germany หมายเลขโทรศัพท์: +49 (0) 9323 / 31-0 อีเมล: [email protected] https://www.knauf.com

  III. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Knauf Group

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Germany หมายเลขโทรศัพท์: + 49 (0) 9323 / 31-0 อีเมล: [email protected]

  IV. วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนเว็บไซต์ของเรา

  การให้บริการเว็บไซต์และการจัดทำข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์

  คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล ทุกครั้งที่มีผู้ใช้เข้าเว็บไซต์ของเรา ระบบจะบันทึกข้อมูลที่เบราว์เซอร์ผู้ใช้ส่งให้เราโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงที่อยู่ IP และพิกัดที่เกี่ยวข้อง วันที่และเวลาเยี่ยมชม ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา (หรือที่เรียกกันว่า 'ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์' หรือ 'ประวัติเซสชัน') การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจำเป็นแก่การทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้

  จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว เราใช้ข้อมูลเพื่อทำให้ผู้ใช้เข้าถึงและแสดงเนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา รับประกันความปลอดภัยของเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นแทรกแซงเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต และทำให้เราสามารถใช้สิทธิ์และหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังวิเคราะห์ประวัติเซสชันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์เราด้วย จุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้นยังถือเป็นประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราในการประมวลผลข้อมูล

  ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล จะมีการลบข้อมูลทันทีที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตามจุดประสงค์ที่เก็บรวบรวมมาอีกต่อไป ในกรณีที่มีการบันทึกข้อมูลเพื่อให้บริการเว็บไซต์ ก็จะลบข้อมูลเมื่อเซสชันดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ในกรณีที่มีการจัดเก็บข้อมูลไว้ในข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ เราจะลบข้อมูลหลังจากนั้นไม่เกินสามสิบวัน

  การใช้คุกกี้

  เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้ โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

  V. การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ของเรา

  ติดต่อ

  คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล เว็บไซต์ของเราใช้แบบฟอร์มติดต่อและมีที่อยู่อีเมลเพื่อให้ผู้ใช้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลหรือขอข้อมูลจากเราได้ หากผู้ใช้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มติดต่อ เราก็จะประมวลผลชื่อบริษัท ประเภทฝ่าย ชื่อ อีเมล รหัสไปรษณีย์ เมือง ประเทศ หมวดหมู่ของเจตนา ตลอดจนรายละเอียดอื่นๆ ที่ผู้ใช้เลือกที่จะให้ข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่ส่งมาพร้อมกับข้อความจะประมวลผลเพื่อใช้สำหรับการสนทนาเท่านั้น

  ผู้ใช้ไม่มีหน้าที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อติดต่อและตอบคำถามหรือจัดการกับคำขอของผู้ใช้

  Knauf Digital GmbH จะส่งคำถามไปยังบริษัทในเครือของ Knauf ที่มีอำนาจเพื่อจัดการกับคำถามเพิ่มเติม ในกรณีที่จำเป็นต้องตอบคำถามของผู้ใช้

  เราใช้บริการของ HubSpot Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, USA (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า HubSpot) เพื่อให้บริการแบบฟอร์มติดต่อ

  จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบริบทของการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เป็นไปตามประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเราในการตอบสนองต่อคำขอ ตอบคำถาม หรือสื่อสารกับผู้ใช้เว็บไซต์โดยประการอื่น ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เรายังติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้เพื่อทำสัญญา และใช้ข้อมูลนี้เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ เราจะไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดโดยไม่ได้รับคำยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้

  จดหมายข่าว

  คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้จะได้รับโอกาสในการสมัครรับจดหมายข่าวทั่วไปหรือจดหมายข่าวหัวข้อต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบนเว็บไซต์ของเรา โดยผู้ใช้จะต้องกรอกข้อมูล รวมถึงรายละเอียดติดต่อของตนเอง (ชื่อ นามสกุล อีเมล) รวมทั้งประเทศ และสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่บังคับ (หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท อาชีพ รหัสไปรษณีย์ เมือง ความสนใจ) เราเก็บรวบรวมข้อมูลในนามของบริษัทใน Knauf Group และเพื่อให้บริษัทดังกล่าวนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้ใช้จะมองเห็นชื่อของบริษัทที่ผู้ใช้สนใจจดหมายข่าวในระหว่างสมัครรับจดหมายข่าว

  เราใช้บริการของ HubSpot เพื่อให้บริการจดหมายข่าว

  จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล บริษัทใน Knauf Group ที่ส่งจดหมายข่าวจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแจ้งให้ลูกค้าและว่าที่ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และกิจกรรมของ Knauf Group และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำยินยอมของผู้ใช้ที่ให้ไว้ขณะสมัครรับจดหมายข่าว ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งจดหมายข่าวเพียงอย่างเดียว

  ผู้ใช้สามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวได้ตลอดเวลา มีการแปะลิงก์เพื่อให้ผู้ใช้ยกเลิกได้ในจดหมายข่าวแต่ละฉบับ

  VI. การเปิดบัญชี

  คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้สามารถเปิดหรือเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวของ Knauf ได้ ระบบจะสร้างบัญชีสากลที่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เข้าถึงอินเทอร์เฟซของแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้าธุรกิจ เช่น ภาพรวมของคำสั่งซื้อหรือโปรแกรมคำนวณวัสดุ และการบริหารจัดการข้อมูล (เช่น รายละเอียดติดต่อ ประเทศ และการตั้งค่าภาษา)

  ผู้ใช้ที่ต้องการลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลที่บังคับกรอก รวมถึงอีเมล ชื่อ นามสกุล หมวดหมู่ของผู้ใช้ (เช่น สถาปนิก ผู้จัดจำหน่าย นักลงทุน ฯลฯ) ประเทศและภาษา รวมถึงยังสามารถเลือกที่จะกรอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองไปด้วยก็ได้ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลที่อยู่ IP วันและเวลาลงทะเบียนของผู้ใช้ด้วย

  จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล ผู้ใช้จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อให้เราสามารถนำเสนอเนื้อหาและบริการบางอย่างบนเว็บไซต์ รวมถึงบริการดิจิทัลบางอย่างด้วย เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่เราจัดทำขึ้นกับผู้ใช้ขณะเปิดบัญชี

  ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลจะถูกลบออก หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลลงทะเบียนที่ไม่สมบูรณ์ (เช่น ผู้ใช้กรอกชื่อและอีเมล แต่ไม่ได้กรอกรหัสผ่าน) หรือบัญชีที่ถูกล็อกเนื่องจากป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้องหลายครั้งจะถูกลบออกเมื่อครบเจ็ดวัน

  VII. โปรไฟล์บริษัท

  เราจัดการดูแลโปรไฟล์บริษัทที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ภายในเครือข่ายวิชาชีพและโซเชียลมีเดีย โดยเราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นวัสดุก่อสร้าง ผนังเบา ฉนวน และเพดาน และจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและลงข่าวสารในอุตสาหหรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เครือข่ายวิชาชีพและ/หรือโซเชียลมีเดียสามารถติดต่อสื่อสารกับเราได้

  เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อหรือรูปโปรไฟล์ หากผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับโปรไฟล์บริษัทของเรา เช่น หากผู้ใช้โพสต์ แชร์ หรือกดถูกใจเนื้อหาของเรา การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา เพื่อนำเสนอข้อมูลของบริษัทและติดต่อสื่อสารกับ (ว่าที่) ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ระบบของเราจะไม่บันทึกข้อมูลที่จัดทำขึ้นเกี่ยวกับโปรไฟล์บริษัท

  หากผู้ใช้เข้าไปดูโปรไฟล์บริษัทของเรา ผู้ให้บริการเครือข่ายวิชาชีพและ/หรือโซเชียลมีเดียอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ไม่ว่าผู้ใช้จะลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบบัญชีของตัวเองหรือไม่ก็ตาม การประมวลผลข้อมูลของโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นไปตามฐานทางกฎหมายอื่น ซึ่งผู้ให้บริการโซเชียลมีเดียไม่มีหน้าที่ที่จะต้องประกาศให้ทราบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากโดยทั่วไปแล้ว เราไม่มีอิทธิพลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการเครือข่ายวิชาชีพหรือโซเชียลมีเดีย คุณจึงควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลจากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยหลักแล้ว ผู้ใช้สามารถใช้สิทธิ์ของตนเองกับเราหรือผู้ให้บริการเครือข่ายได้ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ XIV. Rights of the data subject โปรดทราบว่าถึงแม้ว่าเราจะมีสถานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกับผู้อื่น แต่เราก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อการประมวลผลข้อมูลบนโซเชียลมีเดียทั้งหมด หลักๆ แล้ว ตัวเลือกของเราจะปรับให้เข้ากับนโยบายบริษัทของผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง

  หากไม่มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ผู้ใช้ก็จะไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับโปรไฟล์บริษัทได้

  ปัจจุบัน เราใช้เครือข่ายวิชาชีพและโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้

  X (เดิมชื่อ Twitter): เครือข่ายโซเชียลมีเดียนี้ให้บริการโดย Twitter International Company ซึ่งตั้งอยู่ที่ One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ireland ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ X ได้ที่ https://twitter.com/de/privacy

  YouTube: แพลตฟอร์มนี้ให้บริการโดย YouTube LLC ซึ่งตั้งอยู่ที่ 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, United States ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ YouTube ได้ที่ https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  LinkedIn: แพลตฟอร์มนี้ให้บริการโดย LinkedIn, Unlimited Company ซึ่งตั้งอยู่ที่ Wilton Place, Dublin 2, Ireland ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ LinkedIn ได้ที่ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  XING: XING SE ซึ่งตั้งอยู่ที่ Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Germany เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มนี้ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Xing ได้ที่ https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

  VIII. การวิเคราะห์ข้อมูลและการโฆษณา

  คำอธิบายและขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล

  Google AdWords

  เราใช้ Google AdWords จาก Google Ireland Ltd. ซึ่งตั้งอยู่ที่ Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า Google) บริการนี้ทำให้เราสามารถลงโฆษณาได้ และ Google จะติดตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ ดังนั้นอาจจะมีการบันทึกและประเมินข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการดำเนินการของผู้ใช้ (โดยเฉพาะหน้าเว็บที่ผู้ใช้เยี่ยมชมและส่วนที่ผู้ใช้คลิก) ตลอดจนข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ (โดยเฉพาะที่อยู่ IP และระบบปฏิบัติการ) ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรากฏให้เห็น (โดยเฉพาะโฆษณาใดที่ปรากฏให้เห็นและผู้ใช้คลิกโฆษณาดังกล่าวหรือไม่) นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อมูลจากพันธมิตรโฆษณาของเรา (โดยเฉพาะ ID ผู้ใช้ที่ถูกแฝงข้อมูล) หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Google โปรดคลิก https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดที่มีปฏิกิริยากับโฆษณาของเราเท่านั้น ไม่มีการส่งต่อข้อมูลใดๆ ที่จะทำให้เราระบุตัวตนคุณได้ ไม่มีการใช้ข้อมูลเพื่อติดตาม และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำยินยอมของผู้ใช้

  Facebook Retargeting

  เราใช้ฟังก์ชันของปลั๊กอินโฆษณา Facebook Retargeting จาก Meta Platforms Technologies Ireland Limited ที่ตั้งอยู่ที่ Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า Facebook Retargeting) โดยเราใช้ Facebook Retargeting เพื่อทำแคมเปญโฆษณาและมีปฏิสัมพันธ์กับแคมเปญดังกล่าว Facebook Retargeting จะเตือนให้ผู้ใช้ทราบถึงผลิตภัณฑ์ที่เคยค้นหาหรือดู แต่ไม่ได้ซื้อมา Facebook จะบันทึกคุกกี้ไว้บนอุปกรณ์ของคุณ และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้: - ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้ใช้ - เว็บไซต์ที่เยี่ยมชม - ผลิตภัณฑ์ที่แสดง - โฆษณาที่คลิก - ข้อมูลอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทอุปกรณ์ ที่อยู่ IP - บัญชี Facebook ของผู้ใช้ หากผู้ใช้เข้าสู่ระบบ Facebook ก็จะมีการประมวลผลข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ Meta Platforms, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, USA ผู้รับข้อมูลอื่นๆ รวมถึงผู้ให้บริการของ Meta Platforms, Inc. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Facebook โปรดคลิก https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  เราใช้ Facebook Retargeting เพื่อลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาอย่างไรด้วย เจตนาของเราคือการลงโฆษณาแบบเฉพาะตัวให้ผู้ใช้เหล่านี้เห็น ซึ่งก็เป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับตัวพวกเขา และมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำยินยอมของผู้ใช้

  Google Ads Remarketing

  เราใช้ Google Ads Remarketing จาก Google Ireland Ltd. ที่ตั้งอยู่ที่ Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ireland (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า Google) มีการใช้ Google Remarketing เพื่อติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้พวกเขาเห็นโฆษณาของ Google Ads ซ้ำอีกครั้ง Google Ads Remarketing จะทำให้สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมาย ("กลุ่มเป้าหมายที่ใกล้เคียงกัน") ได้ เช่น กลุ่มที่เข้าไปดูหน้าบางหน้า ซึ่งจะทำให้สามารถระบุผู้ใช้บนเว็บไซต์อื่นและลงโฆษณาแบบตรงกลุ่มเป้าหมายได้ Google จะติดตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เพื่อจุดประสงค์นี้ ดังนั้นอาจจะมีการบันทึกและประเมินข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการดำเนินการของผู้ใช้ (โดยเฉพาะหน้าเว็บที่ผู้ใช้เยี่ยมชมและส่วนที่ผู้ใช้คลิก) ตลอดจนข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ (โดยเฉพาะที่อยู่ IP และระบบปฏิบัติการ) ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรากฏให้เห็น (โดยเฉพาะโฆษณาใดที่ปรากฏให้เห็นและผู้ใช้คลิกโฆษณาดังกล่าวหรือไม่) นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อมูลจากพันธมิตรโฆษณาของเรา (โดยเฉพาะ ID ผู้ใช้ที่ถูกแฝงข้อมูล) หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Google โปรดคลิก https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en and https://policies.google.com/technologies/partner-sites

  จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือการจัดการกับกลุ่มเป้าหมายแบบตรงจุด คุกกี้ที่จัดเก็บไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้จะจดจำผู้ใช้เมื่อพวกเขาเยี่ยมชมเว็บไซต์ จึงสามารถทำให้พวกเขาเห็นโฆษณาตามความสนใจของพวกเขาได้ และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำยินยอมของผู้ใช้

  Adobe Analytics

  เราใช้ Adobe Analytics บริการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Adobe Inc ซึ่งตั้งอยู่ที่ 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA และตัวแทนในสหภาพยุโรป Adobe Systems Software Ireland Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า Adobe) Adobe จะติดตั้งคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อจุดประสงค์นี้ ทำให้อาจมีการจัดเก็บและประเมินข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการของผู้ใช้ (โดยเฉพาะหน้าเว็บที่ผู้ใช้เยี่ยมชมและส่วนที่ผู้ใช้คลิก) ตลอดจนข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ (โดยเฉพาะที่อยู่ IP และระบบปฏิบัติการ) หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Adobe โปรดคลิก https://www.adobe.com/de/privacy.html

  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดย Adobe Analytics ทำให้เราสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ของเราได้ หากเราประเมินข้อมูลที่ได้รับ เราก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แต่ละส่วนของข้อเสนอเราได้ ซึ่งจะช่วยให้เรายกระดับเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและทำให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วย Adobe Launch

  เราใช้บริการของ Adobe Experience Platform Launch ของ Adobe Inc ซึ่งตั้งอยู่ที่ 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA และตัวแทนในสหภาพยุโรป Adobe Systems Software Ireland Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า Adobe Launch) Adobe Launch ออกแบบขึ้นมาเพื่อจัดการและใช้แท็กการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเว็บไซต์และแอปบนมือถือ ซึ่งเรานำมาใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา Adobe Launch มีคลังแท็กสำหรับโซลูชันอื่นๆ ของ Adobe

  HubSpot

  เราใช้ฟังก์ชันของ HubSpot HubSpot เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์แบบบูรณาการที่เราใช้เพื่อทำการตลาดออนไลน์ในหลายมิติ รวมถึงการรายงานทั่วไป (เช่น แหล่งที่มา การเข้าถึง ฯลฯ)

  หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ HubSpot โปรดคลิก https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook pixel

  เราใช้ Facebook Pixel ของ Meta Platforms, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, USA และตัวแทนของบริษัทในยุโรป Meta Platforms Technologies Ireland Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ireland ซึ่งจะทำให้เราสามารถติดตามการดำเนินการของผู้ใช้หลังจากที่พวกเขาได้รับชมหรือคลิกโฆษณาบน Facebook ดังนั้นอาจจะมีการบันทึกและประเมินข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงการดำเนินการของผู้ใช้ (โดยเฉพาะหน้าเว็บที่ผู้ใช้เยี่ยมชมและส่วนที่ผู้ใช้คลิก) ตลอดจนข้อมูลอุปกรณ์และเบราว์เซอร์ (โดยเฉพาะที่อยู่ IP และระบบปฏิบัติการ) ข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาที่ปรากฏให้เห็น (โดยเฉพาะโฆษณาใดที่ปรากฏให้เห็นและผู้ใช้คลิกโฆษณาดังกล่าวหรือไม่) นอกจากนี้ ยังรวมถึงข้อมูลจากพันธมิตรโฆษณาของเรา (โดยเฉพาะ ID ผู้ใช้ที่ถูกแฝงข้อมูล) ซึ่งจะทำให้เราสามารถทราบถึงประสิทธิผลของโฆษณาบน Facebook เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัยตลาดและเชิงสถิติ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามคำยินยอมของผู้ใช้

  ข้อมูลอาจถ่ายโอนไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook ในสหรัฐฯ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมด้วยวิธีนี้จะเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนให้เราทราบได้ พูดง่ายๆ ก็คือเราจะมองไม่เห็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้แต่ละคน อย่างไรก็ตาม Facebook จะบันทึกและประมวลผลข้อมูลนี้ Facebook สามารถเชื่อมโยงข้อมูลนี้เข้ากับบัญชี Facebook ของคุณและยังสามารถใช้เพื่อลงโฆษณาตามนโยบายเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลของ Facebook ด้วย หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Facebook โปรดคลิก https://de-de.facebook.com/policy.php

  LinkedIn Insight Tag

  เราใช้ฟังก์ชันของ LinkedIn Insight Tag ปลั๊กอินทำการตลาดของบริษัท LinkedIn Ireland, Unlimited Company ซึ่งตั้งอยู่ที่ Wilton Place, Dublin 2, Ireland ทำให้เราสามารถทราบถึงกลุ่มเป้าหมายของเว็บไซต์และอัตราคอนเวอร์ชัน โดยช่วยให้เราทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และจัดเก็บรายงานแคมเปญอย่างละเอียด LinkedIn จะบันทึกคุกกี้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้: URL, URL ของหน้าเว็บก่อนหน้า ที่อยู่ IP แบบสั้นๆ หรือแบบแฮช คุณสมบัติของอุปกรณ์และเบราวเซอร์ (ตัวแทนผู้ใช้) รวมถึงตราประทับเวลา ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ LinkedIn ได้ที่ https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

  LinkedIn จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา แต่จะเพียงแค่นำเสนอรายงานแบบรวมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายและโฆษณาเท่านั้น นอกจากนี้ LinkedIn ยังมีฟังก์ชันทำการตลาดใหม่ ซึ่งทำให้เราสามารถแสดงโฆษณาแบบเฉพาะตัวและตรงเป้านอกเว็บไซต์ของเรา โดยที่เราไม่ต้องทราบถึงตัวตนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำยินยอมของผู้ใช้

  จุดประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามจุดประสงค์ที่กล่าวไว้และตามคำยินยอมของผู้ใช้

  IX. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

  เว้นเสียแต่ว่าได้ระบุไว้เป็นประการอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ให้นำข้อกำหนดดังต่อไปนี้มาใช้บังคับกับระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายและจะหมั่นตรวจสอบฐานทางกฎหมายเหล่านี้ หากเราไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรักษาข้อมูลไว้อีกต่อไป เราก็จะลบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัยหรือในบางกรณี ก็จะเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นข้อมูลนิรนาม

  เกณฑ์ที่ใช้เรากำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลได้แก่

  • ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์กับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง (เช่น ตราบเท่าที่ผู้ใช้เปิดบัญชีไว้กับเรา)

  • มีภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่เราต้องปฏิบัติตามหรือไม่ (เช่น กฎหมายบางฉบับที่กำหนดให้เราเก็บบันทึกธุรกรรมไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะสามารถลบได้) หรือ

  • การเก็บรักษาข้อมูลจำเป็นตามสถานะทางกฎหมายของเราหรือไม่ (เช่น เกี่ยวกับอายุความที่มี คดีความหรือการสอบสวนของหน่วยงานกำกับดูแล)

  X. การแบ่งปันข้อมูล

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้ตามความจำเป็นหรือความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเรามีภาระหน้าที่ตามกฎหมายหรือประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการแบ่งปันข้อมูลดังกล่าว โดยจะแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลต่อไปนี้

  • ผู้ให้บริการจากที่อื่นที่ปฏิบัติงานในนามของเรา เพื่อทำให้พวกเขาให้บริการแก่เราได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งอาจรวมถึงการให้บริการบางอย่าง เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การป้องกันการฉ้อโกง เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการดูแลลูกค้า การทำการตลาด และบริการอื่นๆ

  • หน่วยงานราชการ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือบุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านกฎหมาย ความมั่นคง หรือความปลอดภัย เช่น เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายหรือบังคับใช้หรือใช้ข้อกำหนดการให้บริการและสัญญาอื่นๆ ของเรา และเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของผู้ใช้ของเราหรือบุคคลภายนอก

  • บริษัทในเครือของเราและบริษัทอื่นๆ ใน Knauf Group ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่ https://knauf.com/en/knauf-worldwide

  XI. ผู้ให้บริการจากที่อื่น

  เราใช้ฟังก์ชันของผู้ให้บริการจากที่อื่นเพื่อให้บริการเว็บไซต์ของเรา เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลการชำระเงิน การดำเนินการตามคำสั่งซื้อ การป้องกันการฉ้อโกง เทคโนโลยีสารสนเทศ บริการดูแลลูกค้า การทำการตลาด และบริการอื่นๆ รายชื่อดังต่อไปนี้เป็นรายชื่อโดยรวมของบริการจากที่อื่นที่เราใช้

  Microsoft Azure

  บริการโฮสต์เว็บไซต์โดย Microsoft Azure จาก Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: ซึ่งตั้งอยู่ที่ Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, München, Germany ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft Azure ได้ที่ https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  เราใช้แพลตฟอร์มการจัดการตัวตนของลูกค้าจาก Okta, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, USA (“Okta”) เพื่อลงทะเบียนบัญชี Knaugh บนเว็บไซต์ของเราและเพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ ที่มีให้บริการ Okta จัดการและจัดเก็บข้อมูลไว้ในประเทศเยอรมนี แต่อาจจะใช้ทีมสนับสนุนจากต่างประเทศ เช่น ในสิงคโปร์ แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสหรัฐฯ หากมีการขอความช่วยเหลือ ข้อมูลที่ Okta เก็บรวบรวมจะนำมาใช้เพื่อดำเนินการและจัดการบริการของ Knauf ที่จะต้องลงทะเบียนและเพื่อดำเนินการ กำหนด หรือยกเลิกสัญญาสำคัญกับผู้ใช้ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมบริการที่ผู้ใช้*เลือกเท่านั้น

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Okta ได้ที่ https://www.okta.com/de/privacy-policy/

  Qualtrics

  เราใช้ตัวช่วยรวบรวมคำติชมจากลูกค้าที่มีชื่อว่า "Qualtrics" ของ Qualtrics Ireland Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่ Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ireland

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Qualtrics ได้ที่ https://www.qualtrics.com/privacy-statement/

  Cloudflare

  เว็บไซต์ของเราใช้ฟังก์ชันเครือข่ายส่งมอบเนื้อหาของ Cloudflare, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ที่ 101 Townsend St., San Francisco, California 94107, USA เครือข่ายส่งมอบเนื้อหา (CDN) เป็นเครือข่ายที่ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ทั่วภูมิภาคที่เชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตและใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหา โดยเฉพาะไฟล์สื่อใหญ่ๆ เช่น วิดีโอ Cloudflare มีบริการปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์และบริการรักษาความปลอดภัย ซี่งเราจะใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์ใช้เวลาโหลดน้อยลงและป้องกันมิให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด

  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ Cloudflare ได้ที่ https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

  Salesforce

  เราใช้ฟังก์ชันของ Salesforce.com Germany GmbH ซึ่งตั้งอยู่ที่ Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Germany (ซึ่งต่อไปในนโยบายฉบับนี้จะเรียกว่า Salesforce) Salesforce เป็นซอฟต์แวร์จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่เราใช้เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าในหลายมิติ เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบนแพลตฟอร์ม Salesforce ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลธุรกิจ เช่น ตำแหน่งงานและคำบรรยายลักษณะงาน ภาษา และประเทศเพื่อให้บริการลูกค้าเราได้ดียิ่งขึ้น

  หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลของ Salesforce โปรดคลิก https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/

  XII. การแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดน

  ในฐานะบริษัทระดับโลก เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับให้แก่นิติบุคคล สำนักงาน หรือฝ่ายอื่นๆ ของ Knauf โดยจะมีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Knauf Group ในรูปแบบของข้อสัญญามาตรฐาน ในกรณีที่จำเป็น

  อาจมีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ในประเทศใดก็ตามที่เรามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือที่เราว่าจ้างผู้ให้บริการ อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลไปยังประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศที่ผู้ใช้มีถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งอาจจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลที่ต่างจากประเทศของตนเอง ในบางกรณี ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานรักษาความปลอดภัยในประเทศอื่นๆ เหล่านี้อาจจะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสหภาพยุโรป: อาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปนอกสหภาพยุโรปที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ได้รับรองว่ามีมาตรการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ในกรณีของการถ่ายโอนข้อมูลจากสหภาพยุโรปไปยังประเทศอื่นๆ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปไม่ถือว่ามีมาตรการที่เพียงพอ เราก็ได้เตรียมมาตรการที่เหมาะสมเอาไว้ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่คณะกรรมาธิการยุโรปใช้ และในกรณีที่มีมาตรการทางเทคนิคและ/หรือมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้

  XIII. สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  หากคุณเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย GDPR คุณก็มีสิทธิ์บางประการตามด้านล่าง หากคุณบรรลุข้อกำหนดตามกฎหมาย ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย GDPR ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนำสิทธิ์ดังกล่าวมาใช้และห้ามตีความนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ว่าเป็นการกำหนดสิทธิ์หรือภาระหน้าที่ใดๆ ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกำหนด

  • สิทธิ์ในข้อมูล

  • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูล

  • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผลข้อมูล

  • สิทธิ์ในการลบข้อมูล

  • สิทธิ์ในการถ่ายโอนข้อมูล

  • สิทธิ์ในการเพิกถอนคำยินยอมได้ทุกเมื่อ โดยมีผลในอนาคต

  • สิทธิ์ในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล

  นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์เพิ่มเติมในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลตามสิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย