• Sản phẩm & Giải pháp
 • Knauf tại Việt Nam
 • Tài liệu
 • brand blue gradient

  Chính sách bảo mật

  Chính sách Quyền riêng tư

  I. Thông tin chung về xử lý dữ liệu

  Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng cho các mục đích được mô tả bên dưới và phù hợp với các luật hiện hành và đặc biệt là theo quy định bảo vệ dữ liệu của Châu Âu.

  Trong Chính sách Quyền riêng tư này, chúng tôi muốn thông báo cho người dùng về bản chất, phạm vi và mục đích của việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của họ, đồng thời thông báo về cơ sở pháp lý của việc xử lý, thời hạn lưu trữ và về các quyền tương ứng liên quan đến việc xử lý dữ liệu.

  II. Tên và địa chỉ của bên kiểm soát

  Bên kiểm soát theo định nghĩa của GDPR và các quy định bảo vệ dữ liệu khác là:

  Knauf Digital GmbH Landshuter Allee 10 80637 Munich, Đức Điện thoại: +49 (0) 9323 / 31-0 Email: [email protected] https://www.knauf.com

  III. Nhân viên bảo vệ dữ liệu của Knauf Group

  Am Bahnhof 7 97346 Iphofen Đức Điện thoại: + 49 (0) 9323/31-0 Email: [email protected]

  IV. Cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân trên trang web của mình

  Cung cấp trang web và tạo tệp nhật ký

  Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu Mỗi khi người dùng truy cập trang web, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin được trình duyệt của người dùng truyền đến chúng tôi. Những dữ liệu này bao gồm địa chỉ IP và vị trí liên quan, ngày và giờ truy cập, hệ điều hành của thiết bị, nhà cung cấp dịch vụ internet và các trang web mà người dùng điều hướng khi họ truy cập trên trang web (còn được gọi là 'tệp nhật ký' hoặc 'bản ghi phiên'). Việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết cho hoạt động của trang web.

  Mục đích xử lý dữ liệu Nói chung, chúng tôi sử dụng dữ liệu để cho phép truy cập và hiển thị trang web của mình, nhằm đảm bảo tính an ninh của trang web, đặc biệt là để ngăn chặn hành vi can thiệp trái phép vào trang web và cho phép chúng tôi thực hiện các quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình liên quan đến hành vi can thiệp trái phép đó. Ngoài ra, chúng tôi phân tích các bản ghi phiên để tối ưu hóa trang web của mình. Các mục đích được đề cập ở trên cũng cấu thành lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu.

  Thời hạn lưu trữ Dữ liệu sẽ bị xóa ngay khi không còn cần thiết nhằm đạt được mục đích theo đó dữ liệu được thu thập. Trường hợp dữ liệu được ghi lại cho mục đích cung cấp trang web, dữ liệu sẽ bị xóa khi phiên tương ứng kết thúc. Trường hợp dữ liệu được lưu trữ trong tệp nhật ký, dữ liệu sẽ bị xóa sau tối đa ba mươi ngày.

  Sử dụng cookie

  Trang web của chúng tôi có sử dụng cookie. Vui lòng tham khảo Chính sách Cookie của chúng tôi.

  V. Tương tác với người dùng của chúng tôi

  Liên hệ

  Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu Trang web của chúng tôi sử dụng biểu mẫu liên hệ và cung cấp địa chỉ email để cho phép người dùng liên hệ với chúng tôi khi có thắc mắc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin. Khi người dùng điền vào biểu mẫu liên hệ, chúng tôi xử lý tên công ty, loại bộ phận, tên, email, mã bưu chính, thành phố, quốc gia, loại ý định và bất kỳ chi tiết nào khác mà họ chọn cung cấp. Dữ liệu cá nhân của người dùng được truyền cùng với tin nhắn chỉ được xử lý nhằm mục đích xử lý cuộc trò chuyện.

  Người dùng không có nghĩa vụ phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của họ. Tuy nhiên, chúng tôi cần dữ liệu liên quan để liên hệ với họ và phản hồi yêu cầu hoặc thắc mắc của họ.

  Trong phạm vi cần thiết để đáp ứng thắc mắc về liên hệ của người dùng, Knauf Digital GmbH sẽ chuyển tiếp thắc mắc đến chi nhánh Knauf có thẩm quyền để xử lý thêm thắc mắc về liên hệ.

  Chúng tôi sử dụng các chức năng của HubSpot Inc., 2nd Floor, 25 First Street, Cambridge, MA 02141, Hoa Kỳ (sau đây gọi là: HubSpot) để cung cấp dịch vụ biểu mẫu liên hệ.

  Mục đích xử lý dữ liệu Việc xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp cần liên lạc với người dùng dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc phản hồi các yêu cầu hoặc thắc mắc hoặc để liên lạc với người dùng trang web của chúng tôi. Nếu có thể, chúng tôi cũng liên lạc với người dùng trong trường hợp ký kết thực hiện hợp đồng. Thông tin này chỉ được sử dụng để trả lời các thắc mắc của họ và cung cấp hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi không sử dụng dữ liệu cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của người dùng.

  Bản tin

  Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu Người dùng có cơ hội đăng ký nhận miễn phí các bản tin chung hoặc theo chủ đề cụ thể trên trang web của chúng tôi. Người dùng phải cung cấp thông tin bao gồm chi tiết liên hệ (tên, họ, email) và quốc gia cũng như có thể cung cấp thêm dữ liệu không bắt buộc (điện thoại, tên công ty, nghề nghiệp, mã bưu chính, thành phố, sở thích). Chúng tôi thu thập thông tin thay mặt và cho mục đích sử dụng của công ty thuộc tập đoàn Knauf có bản tin mà người dùng quan tâm như sẽ được nêu rõ khi người dùng đăng ký nhận bản tin.

  Chúng tôi sử dụng các chức năng của HubSpot để cung cấp dịch vụ bản tin.

  Mục đích xử lý dữ liệu Công ty thuộc tập đoàn Knauf gửi bản tin xử lý dữ liệu cá nhân để thông báo cho khách hàng và khách hàng tiềm năng của họ về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của tập đoàn Knauf. Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên việc người dùng đồng ý khi đăng ký nhận bản tin. Dữ liệu chỉ được sử dụng để gửi bản tin.

  Người dùng có thể hủy đăng ký nhận bản tin bất cứ lúc nào. Mỗi bản tin đều cung cấp một liên kết tương ứng cho mục đích này.

  VI. Tạo tài khoản

  Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu Người dùng có thể đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản người dùng Knauf cá nhân. Một tài khoản toàn cầu có mã nhận dạng duy nhất sẽ được tạo để cung cấp quyền truy cập vào giao diện dành cho các ứng dụng hướng tới khách hàng doanh nghiệp, ví dụ: tổng quan về đơn hàng hoặc công cụ tính toán vật liệu và quản lý thông tin (ví dụ: chi tiết liên hệ, cài đặt quốc gia và ngôn ngữ).

  Để đăng ký, người dùng phải cung cấp thông tin bắt buộc, bao gồm email, tên, họ, nhóm người dùng (ví dụ: kiến trúc sư, nhà phân phối, nhà đầu tư, v.v.), quốc gia và ngôn ngữ và có thể tùy chọn cung cấp số điện thoại. Chúng tôi cũng xử lý địa chỉ IP của người dùng và ngày giờ đăng ký.

  Mục đích xử lý dữ liệu Người dùng phải đăng ký để chúng tôi cung cấp một số nội dung và dịch vụ nhất định trên trang web cũng như một số quyền truy cập nhất định vào các dịch vụ kỹ thuật số của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi ký kết với người dùng khi đăng ký.

  Thời hạn lưu trữ Dữ liệu sẽ bị xóa nếu người dùng hủy hoặc thay đổi việc đăng ký trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu đăng ký không đầy đủ (ví dụ: người dùng đã cung cấp tên và email nhưng chưa nhập mật khẩu) hoặc tài khoản bị khóa do nhập mật khẩu không thành công sẽ bị xóa sau bảy ngày.

  VII. Hồ sơ công ty

  Chúng tôi vận hành hồ sơ công ty có thể truy cập công khai trên các mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp và xã hội, nơi chúng tôi cung cấp thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ của mình về các chủ đề vật liệu xây dựng, vách thạch cao, vật liệu cách nhiệt và trần nhà. Chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật của công ty và tin tức liên quan trong ngành, đồng thời tạo cơ hội cho người dùng mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp và/hoặc xã hội liên lạc với chúng tôi.

  Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân như tên hoặc ảnh hồ sơ khi người dùng tương tác với hồ sơ công ty, ví dụ: nếu họ đăng, chia sẻ hoặc thích nội dung. Việc xử lý như vậy dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi là trình bày thông tin công ty và liên lạc với khách hàng (tiềm năng) và đối tác kinh doanh. Dữ liệu được tạo liên quan đến hồ sơ công ty không được lưu trong hệ thống của chúng tôi.

  Khi người dùng truy cập hồ sơ công ty của chúng tôi, nhà điều hành mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp và/hoặc xã hội có thể xử lý dữ liệu cá nhân khác bất kể người dùng có đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản của họ hay không. Mạng xã hội có thể xử lý dữ liệu dựa trên các cơ sở pháp lý khác nhau mà các nhà điều hành mạng xã hội có nghĩa vụ phải nêu rõ. Tuy nhiên, vì chúng tôi thường không có ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của nhà điều hành mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp hoặc xã hội, vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của các mạng liên quan để biết chi tiết về các hoạt động xử lý của họ.

  Về nguyên tắc, người dùng có thể khẳng định quyền của mình như được giải thích trong mụcXIV. Rights of the data subject đối với chúng tôi hoặc nhà điều hành mạng được đề cập. Xin lưu ý rằng mặc dù chúng tôi có vai trò chung là bên kiểm soát nhưng chúng tôi không có toàn quyền ảnh hưởng đến hoạt động xử lý dữ liệu của các cổng thông tin mạng xã hội. Các tùy chọn của chúng tôi chủ yếu hướng tới chính sách doanh nghiệp của nhà cung cấp có liên quan.

  Nếu không xử lý dữ liệu cá nhân nêu trên, người dùng sẽ không thể tương tác với hồ sơ công ty của chúng tôi.

  Hiện tại, chúng tôi sử dụng các mạng lưới quan hệ chuyên nghiệp và xã hội sau:

  X (trước đây gọi là Twitter): Nền tảng này được vận hành bởi Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ai-len. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc X xử lý dữ liệu cá nhân tại đây: https://twitter.com/de/privacy.

  YouTube: Nền tảng này được vận hành bởi YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Hoa Kỳ. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc YouTube xử lý dữ liệu cá nhân tại đây: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de.

  LinkedIn: Nền tảng này được vận hành bởi LinkedIn, Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ai-len. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc LinkedIn xử lý dữ liệu cá nhân tại đây: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

  XING: Nền tảng này được vận hành bởi XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Đức. Bạn có thể tìm thêm thông tin về việc Xing xử lý dữ liệu cá nhân tại đây: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

  VIII. Phân tích và Quảng cáo

  Mô tả và phạm vi xử lý dữ liệu

  Google AdWords

  Chúng tôi sử dụng Google AdWords của Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ai-len (sau đây gọi là: Google). Dịch vụ này cho phép chúng tôi đặt quảng cáo. Google đặt cookie trên máy tính của bạn cho mục đích này. Nhờ đó, dữ liệu cá nhân có thể được lưu và đánh giá, trên hết là hoạt động của người dùng (đặc biệt là các trang người dùng truy cập và các nội dung người dùng bấm), cũng như thông tin về thiết bị và trình duyệt (đặc biệt là địa chỉ IP và hệ điều hành), dữ liệu về các quảng cáo được hiển thị (đặc biệt là những quảng cáo nào được hiển thị và người dùng có bấm vào những quảng cáo này hay không) cũng như dữ liệu từ các đối tác quảng cáo (đặc biệt là ID người dùng ẩn danh). Để biết thêm thông tin về việc Google xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de

  Chúng tôi chỉ nhận được thông tin về tổng số người dùng đã phản ứng với quảng cáo của mình. Không có thông tin nào được chuyển đi sẽ cho phép chúng tôi nhận diện bạn. Việc sử dụng không nhằm mục đích theo dõi. Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên sự đồng ý của người dùng.

  Facebook Retargeting (Nhắm mục tiêu lại trên Facebook)

  Chúng tôi sử dụng các chức năng của plugin quảng cáo Facebook Retargeting của Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ai-len (sau đây gọi là: Facebook Retargeting). Facebook Retargeting được sử dụng để thực hiện các chiến dịch quảng cáo và tương tác với chiến dịch. Người dùng được plugin Facebook Retargeting nhắc nhở về những sản phẩm họ đã tìm kiếm hoặc đã xem nhưng chưa mua. Cookie được Facebook lưu trên thiết bị của bạn trong quá trình này. Nhờ đó, Facebook xử lý các dữ liệu cá nhân cụ thể sau đây: – Thông tin về hoạt động của người dùng – Trang web đã truy cập – Sản phẩm được hiển thị – Quảng cáo đã được bấm – Thông tin thiết bị, đặc biệt là loại thiết bị, địa chỉ IP – Tài khoản Facebook của người dùng, nếu người dùng đăng nhập vào Facebook Dữ liệu được xử lý về vấn đề này trên máy chủ của Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, Hoa Kỳ. Những người nhận dữ liệu khác bao gồm các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ của Meta Platforms, Inc., chẳng hạn cho mục đích phân tích. Để biết thêm thông tin về việc Facebook xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://de-de.facebook.com/privacy/explanation

  Chúng tôi sử dụng Facebook Retargeting để đặt quảng cáo trên nhiều nền tảng khác nhau và phân tích cách người dùng tương tác với những quảng cáo này. Mục đích của chúng tôi ở đây là có thể hiển thị quảng cáo cá nhân hóa cho những người dùng này, do đó cũng là những quảng cáo phù hợp với họ. Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên sự đồng ý của người dùng.

  Google Ads Remarketing (Tiếp thị lại trên Google Ads)

  Chúng tôi sử dụng Google Ads Remarketing của Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Ai-len (sau đây gọi là: Google). Google Remarketing được sử dụng để nhắm mục tiêu lại khách truy cập vào trang web cho mục đích quảng cáo thông qua quảng cáo Google Ads. Với sự trợ giúp của Google Ads Remarketing, chúng tôi có thể tạo các nhóm mục tiêu (“nhóm mục tiêu tương tự”), chẳng hạn như nhóm đã truy cập vào một số trang nhất định. Điều này có thể giúp xác định người dùng trên các trang web khác và hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu. Google đặt cookie trên máy tính của người dùng cho mục đích này. Nhờ đó, dữ liệu cá nhân có thể được lưu và đánh giá, trên hết là hoạt động của người dùng (đặc biệt là các trang người dùng truy cập và các nội dung người dùng bấm), cũng như thông tin về thiết bị và trình duyệt (đặc biệt là địa chỉ IP và hệ điều hành), dữ liệu về các quảng cáo được hiển thị (đặc biệt là những quảng cáo nào được hiển thị và người dùng có bấm vào những quảng cáo này hay không) cũng như dữ liệu từ các đối tác quảng cáo (đặc biệt là ID người dùng ẩn danh). Để biết thêm thông tin về việc Google xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://policies.google.com/privacy?gl=EN&hl=en và https://policies.google.com/technologists/partner-sites.

  Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân là hướng mục tiêu đến một nhóm mục tiêu. Cookie được lưu trữ trên thiết bị của người dùng sẽ nhận ra họ khi truy cập một trang web và do đó có thể hiển thị cho họ quảng cáo dựa trên sở thích. Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên sự đồng ý của người dùng.

  Adobe Analytics

  Chúng tôi sử dụng dịch vụ phân tích Adobe Analytics của Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Hoa Kỳ và đại diện của họ tại Liên minh châu Âu (EU), Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Cộng hòa Ai-len (sau đây gọi là: Adobe). Adobe đặt cookie trên máy tính của bạn cho mục đích này. Nhờ đó, dữ liệu cá nhân có thể được lưu trữ và đánh giá, cụ thể là hoạt động của người dùng (đặc biệt là các trang được truy cập và các nội dung được bấm) cũng như thông tin về thiết bị và trình duyệt (đặc biệt là địa chỉ IP và hệ điều hành). Để biết thêm thông tin về việc Adobe xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://www.adobe.com/de/privacy.html.

  Việc Adobe Analytics xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng cho phép chúng tôi phân tích hành vi lướt web của người dùng. Bằng cách đánh giá dữ liệu thu được, chúng tôi có thể tổng hợp thông tin về việc sử dụng các thành phần riêng lẻ trong dịch vụ của mình. Điều này giúp chúng tôi liên tục nâng cao trang web của mình đồng thời tăng tính thân thiện với người dùng trong bối cảnh này.

  Adobe Launch

  Chúng tôi sử dụng các dịch vụ của Adobe Experience Platform Launch của Adobe Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, Hoa Kỳ và đại diện của công ty tại EU, Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Cộng hòa Ai-len (sau đây gọi là: Adobe Launch). Adobe Launch được thiết kế để quản lý và triển khai các thẻ tiếp thị và phân tích cho các trang web và ứng dụng di động. Chúng tôi sử dụng plugin này để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web của mình. Adobe Launch cung cấp thư viện chứa thẻ cho các giải pháp Adobe khác.

  HubSpot

  Chúng tôi sử dụng các chức năng của HubSpot. HubSpot là một giải pháp phần mềm tích hợp được chúng tôi sử dụng để giải quyết các khía cạnh khác nhau của hoạt động tiếp thị trực tuyến của mình. Các khía cạnh này bao gồm báo cáo chung (đặc biệt là nguồn lưu lượng truy cập, quyền truy cập, v.v.).

  Để biết thêm thông tin về việc HubSpot xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy.

  Facebook pixel

  Chúng tôi sử dụng Facebook Pixel của Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Rd Menlo Park, California 94025-1453, Hoa Kỳ và đại diện của công ty tại EU, Meta Platforms Technologies Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Ai-len. Công cụ này cho phép chúng tôi theo dõi hành động của người dùng sau khi họ xem hoặc bấm vào quảng cáo trên Facebook. Nhờ đó, dữ liệu cá nhân có thể được lưu và đánh giá, trên hết là hoạt động của người dùng (đặc biệt là các trang người dùng truy cập và các nội dung người dùng bấm), cũng như thông tin về thiết bị và trình duyệt (đặc biệt là địa chỉ IP và hệ điều hành), dữ liệu về các quảng cáo được hiển thị (đặc biệt là những quảng cáo nào được hiển thị và người dùng có bấm vào những quảng cáo này hay không) cũng như dữ liệu từ các đối tác quảng cáo (đặc biệt là ID người dùng ẩn danh). Điều này cho phép chúng tôi nắm bắt tính hiệu quả của quảng cáo trên Facebook cho mục đích nghiên cứu thị trường và thống kê. Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên sự đồng ý của người dùng.

  Dữ liệu có thể được chuyển đến máy chủ Facebook ở Hoa Kỳ trong quá trình này. Dữ liệu được thu thập theo cách này sẽ ẩn danh đối với chúng tôi, nói cách khác là chúng tôi không xem dữ liệu cá nhân của từng người dùng. Tuy nhiên, dữ liệu này được Facebook lưu lại và xử lý. Facebook có thể kết nối dữ liệu này với tài khoản Facebook của bạn và cũng có thể sử dụng dữ liệu đó cho mục đích quảng cáo riêng theo Chính sách Sử dụng Dữ liệu của Facebook. Để biết thêm thông tin về việc Facebook xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://de-de.facebook.com/policy.php.

  LinkedIn Insight Tag

  Chúng tôi sử dụng các chức năng của plugin tiếp thị LinkedIn Insight Tag của LinkedIn Ireland, Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ai-len. Plugin này cho phép chúng tôi thu hút đối tượng trang web và chuyển đổi bằng cách cho phép chúng tôi thu thập thông tin về khách truy cập trang web và lưu giữ các báo cáo chiến dịch chi tiết. Cookie được LinkedIn lưu trên thiết bị của người dùng. Nhờ đó, LinkedIn xử lý dữ liệu cá nhân sau đây: URL, URL giới thiệu, địa chỉ IP ở dạng rút gọn hoặc dạng băm, thuộc tính thiết bị và trình duyệt (tác nhân người dùng) cũng như dấu thời gian. Để biết thêm thông tin về việc LinkedIn xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE.

  LinkedIn không chia sẻ dữ liệu cá nhân với chúng tôi mà chỉ cung cấp báo cáo tổng hợp về nhóm mục tiêu và quảng cáo. LinkedIn cũng cung cấp chức năng tiếp thị lại, cho phép chúng tôi hiển thị quảng cáo nhắm mục tiêu và cá nhân hóa bên ngoài trang web của mình mà không phát hiện danh tính của khách truy cập trang web. Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên sự đồng ý của người dùng.

  Mục đích xử lý dữ liệu Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân phù hợp với các mục đích nêu trên theo sự đồng ý của người dùng.

  IX. Thời hạn lưu trữ

  Trừ khi có quy định khác trong Chính sách Quyền riêng tư này, những điều sau đây sẽ áp dụng cho thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân. Chúng tôi chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân miễn là có lý do chính đáng hoặc cơ sở pháp lý khác để làm như vậy và sẽ xem xét liên tục các cơ sở pháp lý này. Nếu không còn cơ sở pháp lý để lưu giữ dữ liệu, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân một cách an toàn hoặc ẩn danh dữ liệu đó trong một số trường hợp.

  Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời hạn lưu giữ của chúng tôi bao gồm:

  • Khoảng thời gian chúng tôi có mối quan hệ liên tục với người dùng (ví dụ: miễn là người dùng có tài khoản với chúng tôi);

  • Liệu có nghĩa vụ pháp lý nào mà chúng tôi phải tuân theo hay không (ví dụ: một số luật nhất định yêu cầu chúng tôi lưu giữ hồ sơ giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định trước khi chúng tôi có thể xóa các hồ sơ đó); hoặc

  • Liệu việc lưu giữ có cần thiết dựa trên quan điểm pháp lý của chúng tôi hay không (chẳng hạn như liên quan đến các thời hiệu hiện hành, kiện tụng hoặc điều tra theo quy định).

  X. Chia sẻ dữ liệu

  Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin người dùng của mình khi cần thiết hoặc khi thích hợp, đặc biệt khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc lợi ích hợp pháp để làm như vậy:

  • Với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba làm việc thay mặt chúng tôi, để tạo thuận lợi cho các dịch vụ họ cung cấp cho chúng tôi. Các nhà cung cấp này có thể bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, hoàn tất đơn hàng, phòng chống gian lận, công nghệ thông tin, dịch vụ khách hàng, phân phối tiếp thị và các dịch vụ khác.

  • Với các cơ quan chính phủ, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba khác vì mục đích pháp lý, an ninh hoặc an toàn, chẳng hạn như để tuân thủ các yêu cầu pháp lý; để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản dịch vụ của chúng tôi và các thỏa thuận khác; và để bảo vệ quyền của chúng tôi cũng như tài sản hoặc sự an toàn cho người dùng của chúng tôi hoặc các bên thứ ba.

  • Bạn có thể tìm thấy thông tin về các chi nhánh của chúng tôi và các công ty khác của Tập đoàn Knauf tại đây: https://knauf.com/en/knauf-worldwide.

  XI. Các nhà cung cấp bên thứ ba khác

  Chúng tôi sử dụng các chức năng của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp trang web của chúng tôi như lưu trữ trang web, phân tích dữ liệu, xử lý thanh toán, hoàn tất đơn hàng, phòng chống gian lận, công nghệ thông tin, dịch vụ khách hàng, phân phối tiếp thị và các dịch vụ khác. Phần sau đây cung cấp thông tin tổng quan về các dịch vụ của bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng.

  Microsoft Azure

  Dịch vụ lưu trữ trang web được thực hiện bởi Microsoft Azure thuộc Microsoft Corporation, Microsoft Deutschland GmbH: Walter-Gropius-Strasse 5, 80807, München, Đức

  Để biết thêm thông tin về việc Microsoft Azure xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

  Okta

  Chúng tôi sử dụng nền tảng Quản lý Danh tính Khách hàng của Okta, Inc., 101 1st Street, San Francisco, CA 94105, Hoa Kỳ (“Okta”) để đăng ký tài khoản Knauf trên trang web của chúng tôi và truy cập vào các dịch vụ khác được cung cấp ở đây. Okta quản lý và lưu trữ dữ liệu ở Đức nhưng cũng có thể sử dụng các nhóm hỗ trợ quốc tế, ví dụ ở Singapore, Canada, Nhật Bản, Úc và Hoa Kỳ, trong trường hợp có yêu cầu hỗ trợ. Dữ liệu do Okta thu thập chỉ được sử dụng để vận hành và quản lý các dịch vụ Knauf phải đăng ký và để thực hiện, thiết lập hoặc chấm dứt hợp đồng cơ bản với người dùng liên quan đến việc tham gia dịch vụ do người dùng lựa chọn.

  Để biết thêm thông tin về việc Okta xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://www.okta.com/de/privacy-policy/.

  Qualtrics

  Chúng tôi sử dụng công cụ phản hồi của khách hàng "Qualtrics" của Qualtrics Ireland Limited: Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ai-len.

  Để biết thêm thông tin về việc Qualtrics xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://www.qualtrics.com/privacy-statement/.

  Cloudflare

  Trên trang web của mình, chúng tôi sử dụng các chức năng của mạng phân phối nội dung Cloudflare, Inc., 101 Townsend St., San Francisco, California 94107, Hoa Kỳ. Mạng phân phối nội dung (CDN) là mạng gồm các máy chủ phân phối theo khu vực được kết nối qua Internet, được sử dụng để phân phối nội dung – đặc biệt là các tệp phương tiện lớn như video. Cloudflare cung cấp các dịch vụ bảo mật và tối ưu hóa web được chúng tôi sử dụng để cải thiện thời gian tải trang web và bảo vệ trang web khỏi bị lạm dụng.

  Để biết thêm thông tin về việc Cloudflare xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://www.cloudflare.com/en-gb/privacypolicy/

  Salesforce

  Chúng tôi sử dụng các chức năng của Salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Munich, Đức (sau đây gọi là: Salesforce). Salesforce là giải pháp phần mềm quản lý quan hệ khách hàng dựa trên đám mây mà chúng tôi sử dụng để bao quát các khía cạnh quản lý quan hệ khách hàng khác nhau. Để phục vụ khách hàng một cách hiệu quả, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng trên nền tảng Salesforce, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin doanh nghiệp như chức danh và mô tả công việc, ngôn ngữ và quốc gia.

  Để biết thêm thông tin về việc Salesforce xử lý dữ liệu, hãy bấm vào đây: https://www.saleforce.com/eu/company/privacy/.

  XII. Chia sẻ dữ liệu qua biên giới

  Là một công ty toàn cầu, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành với các đơn vị, văn phòng hoặc phòng ban khác của Knauf. Chúng tôi sẽ đảm bảo các biện pháp bảo vệ thích hợp cho việc truyền dữ liệu cá nhân trong Tập đoàn Knauf thông qua các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn khi cần.

  Dữ liệu cá nhân của người dùng có thể được lưu trữ và xử lý ở bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi có cơ sở hoặc nơi chúng tôi thuê các nhà cung cấp dịch vụ. Thông tin có thể được chuyển đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của người dùng, nơi có thể có các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quy định của quốc gia họ. Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở những quốc gia khác có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân.

  Thông tin bổ sung đối với Liên minh Châu Âu (EU): Dữ liệu cá nhân có thể được chuyển đến một quốc gia bên ngoài EU mà Ủy ban Châu Âu không công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu phù hợp theo tiêu chuẩn của EU. Đối với việc chuyển dữ liệu từ EU sang các quốc gia không được Ủy ban Châu Âu coi là phù hợp, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua và các biện pháp kỹ thuật và/hoặc tổ chức bổ sung thích hợp, để bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng.

  XIII. Quyền của chủ thể dữ liệu

  Nếu bạn là cá nhân có dữ liệu cá nhân và bên kiểm soát phải xử lý dữ liệu cá nhân đó tuân theo việc áp dụng GDPR thì bạn có một số quyền nhất định như được nêu dưới đây nếu đáp ứng các yêu cầu theo luật định. Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của bạn và việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không tuân theo GDPR thì các quyền này không nhất thiết phải áp dụng và không quy định nào trong Chính sách Quyền riêng tư này có thể được diễn giải nhằm thiết lập các quyền hoặc nghĩa vụ vượt trên các quy định của luật bảo vệ dữ liệu hiện hành tương ứng.

  • Quyền thông tin

  • Quyền cải chính

  • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

  • Quyền xóa

  • Quyền di chuyển dữ liệu

  • Quyền rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào với hiệu lực trong tương lai.

  • Quyền khiếu nại lên cơ quan giám sát

  Bạn còn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu dựa trên lợi ích hợp pháp.