• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf - SMARTROOF TOP CTF1 - SmartRoof Top CTF1 BG

  Сертификати и атестация

  EUCEBCE

  SMARTROOF TOP CTF1

  Изолационна плоча с единичен наклон за Плосък покрив | λD=0.038 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.038 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Отлични якостни характеристики, висока противопожарна защита, много добри топлоизолационни характеристики, сабилност и компактност, утойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж

  Област на приложение

  Плосък покрив
  SmartRoof Top CTF1 BG
  SMARTROOF TOP CTF1Изолационна плоча с единичен наклон за Плосък покрив | λD=0.038 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)

  Описание и подробности

  SmartRoof Top CTF1 е клиновидна плоча с единичен наклон от каменна минерална вата с еднослойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Код за обозначаване: MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)

  Свойства на продукта
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.038 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Отлични якостни характеристики, висока противопожарна защита, много добри топлоизолационни характеристики, сабилност и компактност, утойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж
  Бележки за приложение

  Наклонът към водоприемниците се получава чрез последователно поставяне (по проект) на основните типове клинове - A, B и C, върху слоевете каменна минерална вата, избрани за топлоизолация на покрива.

  Област на приложение

  SmartRoof Top CTF1 се използва при изолиране на плоски покриви за създаване на желан наклон за покривно отводняване.

  Документи

  Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224IPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
  Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

  Технически данни

  Варианти на продукта и опаковки

  SMARTROOF TOP CTF1