• Продукти и системи
 • Отдели
 • Download Center
 • Knauf - SMARTROOF TOP CTF2 - SmartRoof Top CTF2 BG

  Сертификати и атестация

  EUCEBCE

  SMARTROOF TOP CTF2

  Изолационна плоча с двоен наклон за Плосък покрив | λD=0.038 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.038 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Отлични якостни характеристики, висока противопожарна защита, много добри топлоизолационни характеристики, сабилност и компактност, утойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж

  Област на приложение

  Плосък покрив
  SmartRoof Top CTF2 BG
  SMARTROOF TOP CTF2Изолационна плоча с двоен наклон за Плосък покрив | λD=0.038 W/mK | MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)

  Описание и подробности

  SmartRoof Top CTF2 е клиновидна плоча с двоен наклон от каменна минерална вата с еднослойна плътност, спадаща към много твърдите изделия. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, водоотблъскващ, устойчив на стареене и химически неутрален. Размерите му не се променят при големи температурни колебания. Код за обозначаване: MW-EN13162-T5-CS(10)70-TR10-PL(5)650-WS-WL(P)

  Свойства на продукта
  • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
  • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.038 W/mK
  • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
  • Предимства на продукта - Отлични якостни характеристики, висока противопожарна защита, много добри топлоизолационни характеристики, сабилност и компактност, утойчивост на стареене, лесен и бърз монтаж
  Бележки за приложение

  Наклонът към водоприемниците се получава чрез последователно поставяне (по проект) на основните типове клинове с дваоен наклон - 1(a,b) ÷ 6(a,b), върху слоевете каменна минерална вата, избрани за топлоизолация на покрива.

  Област на приложение

  SmartRoof Top CTF2 се използва при изолиране на плоски покриви за създаване на желан наклон за покривно отводняване.

  Документи

  Декларация за изпълнение
  • Декларация за експлоатационни показатели: R4224IPCPR
  • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
  Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

  Технически данни

  Варианти на продукта и опаковки

  SMARTROOF TOP CTF2