UNIFIT 033

Изолация за Скатен покрив | λD=0.033 W/mK | MW-EN13162-T2-AFr5
Knauf - UNIFIT 033 - Unifit 033 BG
 • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.033 W/mK
 • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
 • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
 • Ползи от ECOSE® TECHNOLOGY - без добавен формалдехид, приятна за работа, без мирис, по-малко прах, лесно се реже до желаните размери

Област на приложение

Наклонен покривВъншна стена / Фасада

Сертификати и атестация

Indoor Air Comfort® GoldDeclareEUCEBCEECOSE® Technology

Описание и подробности

Unifit 033 е ролка от минерална вата с ECOSE® Technology. Продуктът е негорим, устойчив на високи температури, устойчив на стареене и химически неутрален. Той осигурява отлична топло-, звуко- и пожарозащита. Код за обозначаване: MW-EN13162-T2-AFr5

Свойства на продукта
 • Топлинна изолация - Ниска стойност на коефициента на топлинна проводимост - λD = 0.033 W/mK
 • Звукоизолация - Отлично звукопоглъщане в следствие на влакнестата структура на продукта
 • Противопожарна защита - Kлас по реакция на огън А1 - негорим материал
 • Ползи от ECOSE® TECHNOLOGY - без добавен формалдехид, приятна за работа, без мирис, по-малко прах, лесно се реже до желаните размери
 • Предимства на продукта - Отлични топлоизолационни характеристики, висока противопожарна защита, бърз и лесен монтаж, постоянство на размерите и идеално запълване на пространството, компактно пакетиране - лесно пренасяне и съхранение
Бележки за приложение

-

Област на приложение

Unifit 033 е предназначен за топло- и звукоизолация, както и за пожарозащита на скатен покрив (топлоизолация между и под гредите) и скатен покрив (топлоизолация между и над гредите), както и други сградни елементи, при които изолацита не е подложена на механично натоварване.

Документи

Декларация за изпълнение
 • Декларация за експлоатационни показатели: G4222NPCPR
 • Декларациите за експлоатационни показатели (DoP), информационните листове за безопасност (SDS) и екологичните декларации за продуктите (EPD) за предлаганите от нас продукти могат да бъдат намерени в централната база данни на Knauf Insulation.
Доказателства за безопасност на Knauf Insulation, SDS, EPD файлове

Технически данни

Варианти на продукта и опаковки